Contact | Sitemap | Route | 

Bewoners willen verdiepte Noordelijke Randweg Utrecht, steun de petitie!

Een inwoner uit de wijk Overvecht, Jan Zonneveld, is een petitie begonnen om de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) verdiept aan te leggen.

Initiatiefnemer Jan Zonneveld wordt gesteund door de actiegroep De Randweg Overvecht Op Maat (DROOM). 

 


 Afbeelding: screenshot website gemeente Utrecht

 

 

Plannen NRU

De ontwikkeling van de NRU speelt al twintig jaar. Nu er eindelijk plannen zijn, is dit volgens bewoners niet voldoende. De route van de NRU loopt van het Gandhiplein (bij crematorium Daelwijck), over de Karl Marxdreef en de Albert Schweitzerdreef via het Robert Kochplein tot aan de Einthovendreef (tot het spoor bij de A27).  De gemeente heeft het plan om op drie plekken voor een ondertunneling te zorgen, maar er is slechts geld beschikbaar voor één van de tunnels. Er komen twee fly-overs boven de overige twee pleinen, elk met op- en afritten, in totaal 7 of 8 rijbanen. Hier en hier kunt u meer lezen over de plannen voor de Noordelijke Randweg Utrecht. 

 

Leg de NRU verdiept aan

Door de nieuwe snelweg – met als doel om het verkeer beter te laten doorstromen - gaat de leefbaarheid van Overvecht en de gezondheid van omwonenden in Overvecht verder achteruit. Ook verslechtert de bereikbaarheid van de wijk. Volgens de heer Zonneveld is de leefbaarheid in Overvecht al niet goed, bovendien is het de meest ongezonde wijk van Nederland. Een nieuwe snelweg door de wijk is in zijn ogen dan ook geen goede toevoeging.   

De gemeenteraad Utrecht heeft wethouder Lot van Hooijdonk gevraagd een hogere ambitie voor de NRU na te streven en alle pleinen verdiept aan te leggen. Maar hiervoor is geen geld beschikbaar. 

Elders worden wegen en verkeerssituaties aangepast om de omgeving gezonder en leefbaarder te maken. Bijvoorbeeld door het verdiept aanleggen van wegen, ze te overkappen of door een tunnel te leiden. Maar Overvecht krijgt de NRU ‘voor de deur’. 

  

Jan Zonneveld: "Als je toch gaat investeren in doorstroming van auto’s, doe dat dan met maximale aandacht voor duurzaamheid, bewoners en fietsers," zegt Zonneveld. ,"Het gaat hier om het leefgebied van duizenden mensen die pal naast deze weg wonen."

 

 

 

Een verdiepte weg biedt kansen: Het Noorderpark, de forten en de Hollandse Waterlinie worden voor iedereen veel toegankelijker. Daarnaast wordt van de nog te formeren nieuwe regering verwacht dat ze duurzaam ‘opereren’. Met deze petitie wil Zonneveld mede een eventuele lobby van Utrecht richting de Tweede Kamer steunen. “De ondertunneling zorgt voor minder fijnstof en lawaai en de toegankelijkheid voor fietsers neemt net als het zicht naar de polders toe”. 

 

Steun dit initiatief en onderteken de petitie! Er zijn inmiddels 1.167 handtekeningen verzameld. 

   

 

Meer informatie:

Zie Facebook: Overvecht Mag Niet Stikken

de petitie

de website van de gemeente Utrecht over NRU

website van DROOM met de plannen voor de NRU 

 

Een selectie van artikelen in de media:

AD/UN, de spagaat van Lot van Hooijdonk

AD/UN, Bewoners beginnen petitie voor verdiepte randweg noord

DUIC, al honderden handtekeningen ondergrondse randweg Overvecht 

 

Bewoners willen verdiepte Noordelijke Randweg Utrecht, steun de petitie!