Contact | Sitemap | Route | 

Campagne voor de huismus in Utrecht: Huismus030!

De gemeente Utrecht is in de lente van 2017 gestart met een campagne via sociale media om de huismus weer terug in de stad te krijgen: Huismus030, met als slogan: 'it MUS be Love'. Bekende Utrechters zijn ambassadeur van de campagne.

Huismus in de problemen, vooral in stedelijke gebieden

De huismus laat al jaren een dalende trend zien in ons land. In enkele decennia is het aantal huismussen met de helft afgenomen. Die sterke daling is de laatste jaren overigens weer afgenomen maar het gaat nog steeds niet goed met de huismus. Volgens SOVON is het met name problematisch in de (grote) binnensteden voor de huismus. Over de oorzaken zijn een aantal verklaringen. Er is sprake van een tekort aan (kwalitatief) voedsel (onvoldoende zaad en insecten) en onvoldoende dekking door middel van hagen, struiken en klimop voor de huismus. Het gebrek aan (kwalitatief) voedsel komt weer omdat er te weinig groen is voor insecten. Als er te weinig insecten zijn, ligt het broedsucces lager. Dit doet zich in stedelijke gebieden vaker voor dan op het platteland. Mussen hebben behoefte aan hagen en meidoorns, die ontbreken omdat mensen hun tuinen vaker bestraten. Bovendien staan in tuinen steeds meer ‘harde beschuttingen’ in plaats van heggen. Daarnaast blijkt dat als er al groen in de tuin staat, dat dit groen vaak uitheems groen is, en hier komen juist minder insecten op af. 

 

Huismus030, it MUS be Love!

Ook in de stad Utrecht is het aantal huismussen de afgelopen jaren enorm gedaald. Momenteel zijn er ongeveer 6.000 huismussen in de stad. De gemeente Utrecht wil het aantal mussen in de stad vergroten en de mus dus een handje helpen. Een campagne middels de sociale media – facebook en twitter – zou mensen moeten motiveren om meer voor de huismus te doen. De campagne vindt plaats in het kader van het ‘Groene Web’, een programma dat als doel heeft knelpunten voor natuur in de stad op te lossen, samen met bewoners. Initiatiefnemer van de campagne Huismus030 is Abel Derks. 

 


Bron afbeelding: screenshot website gemeente Utrecht

 

Tips van Abel Derks om iets voor de huismus te doen:

  • plaats een nestkast voor de huismus;
  • geef het hele jaar door voedsel door bijvoorbeeld het tafelkleed buiten uit te kloppen;
  • zet een waterbak in je tuin neer of op je balkon;
  • meer groen in de tuin (of balkon) in plaats van een betegelde tuin.

Meer tips zijn te vinden op de facebookpagina van Huismus030 en op twitter

Op Facebook is Huismus030 ook een Huismus030-Challenge begonnen, waar iedereen aan mee kan doen. Titel van deze challenge: you MUS love 2 fly!

 

Bron afbeelding: screenshot Facebookpagina Huismus030

 

Stuur bijvoorbeeld een foto of een filmpje van een nestkast in je tuin, van een waterbak, voedersilo of van een mooie struik. Dit kan eenvoudig via een berichtje op de pagina van Huismus030 op Facebook. Tot maandag 26 juni 2017 kon je meedoen met de challenge. Woensdag 28 juni 2017 reikte wethouder Geldof prijzen uit. De winnaar kan gaan skydiven bij City Skydive in Leidsche Rijn.  

 

Waterproof030

Vanaf 15 mei 2017 is er overigens in de gemeente Utrecht een ander ecologisch project van start gegaan: Waterproof030. De laatste jaren heeft Utrecht steeds vaker te maken met zware neerslag. Het programma Waterproof030 is er om de wateroverlast en de verstening in de stad tegen te gaan door middel van verschillende activiteiten en voorlichting. Deze actie komt zeker ook aan de huismus ten goede.

 

Geveltuin: Gevelgroen gewoon Doen!

U kunt de huismus ook helpen door een geveltuin aan te leggen. Het Milieucentrum Utrecht helpt u daarbij. Voor meer informatie hierover zie deze pagina.

 

Campagne voor de huismus in Utrecht: Huismus030!