Warning: call_user_func_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/html/core/module.class.php on line 145

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/core/module.class.php:145) in /var/www/html/index.php on line 39
Subsidie voor duurzaam waterbeheer
 
Sinds kort heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden(HDSR) een subsidieregeling voor particuliere projecten die zorgen voor duurzaam waterbeheer en het vergroten van waterbewustzijn in hun omgeving.

Water. Iets waar we zuinig en verstandig mee om moeten gaan. Thuis, maar ook in onze omgeving. Denk hierbij ook aan goed waterbeheer. Waterschappen vervullen hierbij een belangrijke taak. Ze zorgen o.a. voor schoon water, droge voeten en veilige dijken. In onze omgeving is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werkzaam die hiervoor zorgdraagt. Het werkgebied van HDSR bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Zie hier voor een overzicht en een kaartje. 

 


 

 

Regeling Blauwe Bewonersinitiatieven (BBI)

Voor bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités heeft Waterschap De Stichtse Rijnlanden op 7 februari 2018 een nieuwe subsidieregeling voor projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en voor duurzaam waterbeheer in het leven geroepen. Welke initiatieven komen in aanmerking voor subsidie? Bijvoorbeeld: de aanleg van een ijsvogelwand; een waterspeelplaats voor kinderen; het vergroenen van ‘stadswater’ door het plaatsen van vlotten met waterplanten; de organisatie van een waterexcursie door de buurt etc. In Utrecht is het te water laten van mosselkratten en wilgentenenbollen voor vergroening van de Utrechtse singel een voorbeeld van een blauw bewonersinitiatief.

 

Subsidievoorwaarden

Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Maar als het initiatief een grote invloed heeft op de omgeving en/of er een groot aantal inwoners bij betrokken is, kan hier van worden afgeweken. Dan wordt de subsidie incidenteel vastgesteld op een hoger bedrag. Zie voor meer informatie de volledige subsidieregeling

 

Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Het budget is beperkt; aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven 

en download hier de flyer (pdf). 

 

Zie voor alle subsidievoorwaarden hier

 
Subsidie voor duurzaam waterbeheer