Warning: call_user_func_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/html/core/module.class.php on line 145

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/core/module.class.php:145) in /var/www/html/index.php on line 39
Petitie verbod op neonicotinoïden. Steun de Bij, Nederland Gifvrij!
 
In februari 2018 is een petitie gestart voor een totaalverbod op een aantal neonicotinoïden. Deze bestrijdingsmiddelen worden o.a. in de landbouw gebruikt. Ze hebben een schadelijk effect op insecten.

De petitie is een initiatief van Sonne Copijn (imker, trainer en directeur van de Bee Foundation); Tom van de Beek (initiatiefnemer The Pollinators) en Jaap Molenaar (voorzitter Bijenstichting). De petitie wordt ondersteund door prominente Nederlanders  (Jan Terlouw, Frank Berendse, Edith Lammerts van Bueren etc.) en door een aantal relevante organisaties en bedrijven (Bee Heroes, Cruijdthoeck, Natuur- en Milieufederaties, De Vlinderstichting, Greenpeace e.a.).

 

Volgens de initiatiefnemers is het ‘code rood voor de 360 soorten wilde bijen die in Nederland leven. Recent onderzoek laat zien dat in de afgelopen 27 jaar de vliegende insecten met 75 procent zijn afgenomen’. Het gebruik van gif in de landbouw is een van de oorzaken van de afname van het aantal insecten. Terwijl insecten belangrijk zijn voor het leven op aarde. Ze zijn o.a. onmisbaar voor de bestuiving van onze voedselgewassen. Er moet dus actie ondernomen worden om de afname tot stand te brengen en de insecten en met name de bijen te redden.

 


 

De initiatiefnemers vragen in de petitie Minister Carola Schouten, mede-ondertekenaar van de Nationale Bijenstrategie, om te stemmen voor een totaalverbod op een aantal neonicotinoïden: clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam. Op 21 maart stemde de EU over een totaalverbod op deze middelen. Acht landen stemmen voor een verbod. De vraag is hoe Nederland gaat stemmen. 

 

Op 7 maart vond er een debat plaats in de Tweede Kamer over gewasbeschermingsmiddelen. In verband hiermee schreven een aantal organisaties een brief aan de leden van de Vaste Commissie voor Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Ze verzoeken de leden om:

 

  • de minister te verzoeken toe te zeggen zich in te zullen spannen voor een totaalverbod op neonicotinoïden, inclusief gesloten teelt;
  • de minister te verzoeken om, in lijn met de binnenkort gepubliceerde beoordeling van de EFSA, op 21 maart vóór een totaalverbod op gebruik in de open teelt van neonicotinoïden thiamethoxam, clothianidin en imidacloprid te stemmen;
  • de minister te verzoeken haar invloed aan te wenden om de sector te stimuleren in de omschakeling naar agro-ecologische landbouw;
  • de minister te verzoeken om bij het voorzorgsbeginsel in het vervolg de effecten op bodem, water en biodiversiteit in beeld te brengen en mee te wegen in de beoordeling of een middel op de markt gebracht mag worden.

De petitie is 14 maart aangeboden aan minister Carola Schouten. Inmiddels (4 juni 2018) is de petitie door 75.962 mensen ondertekend. De initiatiefnemers willen nu minimaal 100.000 handtekeningen ophalen. Eerder was het doel 20.000 handtekeningen maar gezien het behaalde succes hebben ze dit aantal verhoogd.  

 

U kunt de petitie nog steeds steunen. Nederland Gifvrij! Onderteken de petitie! U kunt trouwens meer doen dan de petitie te ondertekenen om de bijen en andere insecten te redden. Gebruik zelf ook geen gifstoffen in uw tuin. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de particulieren gif gebruikt in de tuin. Bovendien is het mogelijk om mens- en diervriendelijk te tuinieren. Zie voor adviezen bijvoorbeeld de website van de Vlinderstichting

 

 

Inmiddels heeft de EU ingestemd met een verbod op 3 soorten neonicotinoïden voor de buitenteelt. Meer informatie >>
Petitie verbod op neonicotinoïden. Steun de Bij, Nederland Gifvrij!