Contact | Sitemap | Route | 

Opening ecologische trap singel: Vanishing staircase

Op 16 november 2018 wordt de ecologische verdwijnende trap feestelijk geopend. Iedereen is welkom vanaf 15.30 uur bij het Centraal Museum.


 

De trap loopt vanaf het gebouw van het Centraal Museum (de achterkant, aan de zijde van de singel) zo het water in. 

 

De trap is een kunstproject en is uitgevoerd in het kader van de vergroening van de singel. Het is nu nog een stenen trap maar het is de bedoeling dat de trap begroeid gaat worden. Birthe Leemeijer is de bedenkster van het kunstwerk. ‘Het kunstwerk dient zich aan als een eigentijdse folly in het 19e-eeuwse park’. Het is een ‘omgevallen trap’ Het is de bedoeling dat mensen, planten en dieren op hun eigen manier de trap in bezit nemen. 

 

Voor het vergroenen van het Zocherpark is een aantal jaren geleden een bewonersinitiatief opgericht: ‘Vergroening Singel’. Door het singelgebied te vergroenen wil het bewonersinitiatief meer biodiversiteit in dit gebied krijgen. Bovendien wordt het gebied aantrekkelijker door de plannen.

In 2016 zijn al diverse maatregelen genomen in het singelgebied: er zijn drijvende vegetatie-eilanden aangelegd, onderlangs de Maliesingel ligt een natuurvriendelijke oever en op een aantal ‘luwe’ plekken onder water bevinden zich wilgentenen bollen met drijfbladplanten. Aan de kant van de singel is ook het een en ander gebeurd aan vergroeningsmaatregelen. Zo is bij de Stadsschouwburg een extra bloemrijke kant gekomen.

 

Uitnodiging opening ecologische trap 

 

De feestelijke opening van de Vanishing Staircase vindt plaats op vrijdag 16 november van 15.30 uur tot 17.30 uur, in aanwezigheid van de kunstenaar Birthe Leemijer,.

 

Programma

 

  • 15.30 uur Ontvangst in de Tuinzaal van het Centraal Museum aan de Nicolaasdwarsstraat 14 te Utrecht.
  • 16.00 uur  Welkom en toelichting op het kunstwerk door Bart Rutten, artistiek directeur Centraal Museum in het centrale deel van de Stallen (via de binnentuin van het Centraal Museum te bereiken).
  • 16.15 uur Onthulling van het kunstwerk door Anke Klein, wethouder cultuur gemeente Utrecht.
  • Toelichting op de ecologie door Ben Nijssen van de Initiatiefgroep Vergroening Singel en lid van de Wijkraad Binnenstad.
  • 16.30 uur Borrel

 

 

Opening ecologische trap singel: Vanishing staircase