Contact | Sitemap | Route | 

Klimaatbos Leon

 

 

Naast de site van Milieucentrum Utrecht beheren en onderhouden we tevens de site van Klimaatbos León.

 

De gemeente Utrecht werkte vanaf 2009 met Stichting Vriendschapsband Utrecht-León en Milieucentrum Utrecht aan de aanplant van een Klimaatbos in León, Nicaragua. Nadat de Stedenband Utrecht-León is opgeheven, zet de Werkgroep Utrecht-León de activiteiten (voorlichting en fondsenwerving) voor het Klimaatbos én een milieu-educatieproject voort. Werkgroep Utrecht-León is onderdeel van het platform Utrecht 4 Global Goals en zet zich samen met vrijwilligers in om activiteiten in León te ondersteunen in het kader van VN-doelen voor duurzaamheid, klimaatactie en armoedebestrijding. 

 

Inmiddels zijn 500.000 bomen geplant op 5 km2 aan losse percelen grond. Dit is wereldwijd één van de vijf projecten waarbij de lokale bevolking nieuw bos aanplant en aan binding van het broeikasgas CO2 werkt.

 

Naar site Klimaatbos León>>>