Contact | Sitemap | Route | 

activiteiten

Het Natuur- en Milieuplatform vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per jaar. Daarnaast

organiseert het platform thema-avonden voor belangstellenden en natuur- en milieugroepen. Zo maken deze groepen met elkaar en elkaars activiteiten kennis en kan samen gewerkt worden aan een maximaal natuur- en milieuvriendelijke inrichting en beheer van Leidsche Rijn.

 

In de afgelopen maanden heeft het Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn veel aandacht besteed aan de Wijkgroenplannen voor zowel Leidsche Rijn als Vleuten-De Meern. Op 1 juli organiseerde het platform een informatieavond voor bewoners om te helpen bij het maken van natuurvriendelijke projecten.

Het nieuwe ecologisch maaibeleid van de gemeente om nog slechts 1x per jaar te maaien stond ook op de agenda van het platform. Men maakt zich zorgen over de effecten op de ecologie. Een poging om nog via het groene gemeentelijk overleg ‘Magie’ en de gemeenteraad iets te bereiken wordt door het platform ondersteund.

Naast het ecologisch maaibeleid is er nieuwe aandacht voor lichtverontreiniging en de vele onnodig omhoog schijnende lantarenpalen in LR. Ondanks eerder gemaakte afspraken worden er nog steeds naar boven toe lichtdoorlatende lichtmasten geplaatst. Nieuwe actie wordt overwogen.

 

Het NMPLR is naast de eigen agenda ook vertegenwoordigd in andere beheer- en inrichtingsoverleggen, zo ook in de Raad van Advies Maximapark. Doel van het overleg is het ontwerpen van een privaat-publieke beheerstructuur voor het park.
 
Een van de actuele activiteiten van het NMPLR is het faciliteren van het Burgerinitatief: Elke dag verdient een Nacht van de Nacht!