Contact | Sitemap | Route | 

Ecologische verbindingen

Verslag Thema-avond Ecologische verbindingen en faunapassages in en om de stad

 

 

Faunapassages in en om de stad

Ongeveer 30 belangstellenden bezochten op 16 december 2014 de thema-avond over ecologische verbindingen en faunapassages in en om de stad, georganiseerd door het Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn.


De avond wordt geopend door Roland Pereboom, directeur van het Milieucentrum Utrecht. Hij schetst een korte geschiedenis van het platform waarin betrokkenheid bij een duurzame ontwikkeling van de wijk en het behoud van oud groen een belangrijke rol spelen.


Tabe Tietema, secretaris van het NMPLR, geeft vervolgens een presentatie over waarom ecologische verbindingen en faunapassages nodig zijn. 


Gitty Korsuize, stadsecoloog, spreekt daarna over het gebruik van Faunapassages in de stad Utrecht. Ter sprake komen de verschillende faunapassages, de doelsoorten, de monitoring en resultaten. Ook deze presentatie is te vinden op de website van het MCU.

 

Doe mee met Telmee

Aan het eind van haar betoog roept zij de aanwezigen op mee te doen met Telmee.nl (welke soorten dieren en planten komen voor in Nederland, hoeveel zijn het er en waar zitten ze? Gaan ze voor-of achteruit en waardoor? Dit zijn vragen waar de landelijke Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's) zich dagelijks mee bezig houden. Dat kan alleen doordat duizenden vrijwilligers hun waarnemingen doorgeven). ?

Vanuit het publiek komt de vraag of de gemeente iets kan doen aan verstening van tuinen. Het antwoord luidt dat de gemeente daarover geen zeggenschap heeft. Wel is door MAGIE (Milieu Advies Groep Infrastructuur & Ecologie) een wedstrijd voor meest groene tuin georganiseerd om gedragsverandering positief te beïnvloeden.


 

Ecoducten

Derde spreker van de avond is Gerard Smit van Bureau Waardenburg. Zijn presentatie draagt de naam “Dragen ecoducten bij aan de samenhang van Veluwe leefgebieden?” Puntsgewijs volgt hieronder een korte samenvatting.

- meerwaarde ecoduct, begroeid (bedoeld voor groot wild);
- verbinding tussen ene en andere habitat, ook voor moeilijk verplaatsbare soorten;
- gebruik door meerdere soorten van vergelijkbare habitat;
- veel soorten binnen 1 jaar na aanleg;
- gebruik regelmatig tot frequent;
- ecoducten werken voor grote groepen soorten;
- faciliteren verplaatsing over snelwegen;
- zorgen voor verbinding tussen habitat;
- brengen soms ongewenste gasten.

Uit het publiek komt de vraag wat we zelf kunnen doen om verbindingen te creëren. Een goede vraag om wellicht een vervolg aan te geven, vindt Tabe Tietema. Hij sluit vervolgens de avond af met de uitnodiging aan ieder om aan de bar nog wat na te praten onder het genot van een drankje.

 

Klik hier voor de powerpoint presentatie; Faunapassage in Utrecht(PDF)

Klik hier voor de powerpoint presentatie; Thema-avond ecologische verbindingen (PDF)

 


Nadere informatie: Dr. Tabe Tietema, Milieucentrum Utrecht, tel. 0651 – 656938
                            Ria Peters, Milieucentrum Utrecht, e-mail r.peters@mcu.nl