Contact | Sitemap | Route | 

De Duurzame stad

Thema’s: Energie, CO2, klimaat, circulaire economie, innovatie en recycling

Onze visie

 

Energie en Klimaat

Het beleid van de afgelopen jaren richt zich met CO2 reductieambities vooral op het opvangen van het klimaatprobleem. Utrecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn en in 2020 20% minder CO2 produceren.  Met het programma Utrechtse Energie en de komst van het burgerinitiatief Energie U heeft Utrecht nieuwe ambities en nieuw elan gevonden. Dit schept ruimte en kansen voor initiatieven van burgers en bedrijven, waar het MCU voor haar een aanjagende, verbindende en faciliterende rol ziet.

Duurzame Circulaire Economie

Energie afkomstig van hernieuwbare bronnen speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van duurzame economie. Utrecht heeft als duurzame stad in ontwikkeling aandacht voor duurzame en regionale economie tegenwoordig ook circulaire economie genoemd. De natuur, onze grondstoffen en de milieukwaliteit zijn de basis voor een goed leven.
Het MCU wil bijdragen aan deze duurzame economie. Sleutelbegrippen; duurzame energie, hernieuwbare bronnen, minerale kringloop, organische kringloop, afvalscheiding en hergebruik, regionalisering, innovatie, smart cities en smart grids.

Regionaal Voedsel

In Utrecht gebeurt veel op het gebied van regionaal voedsel (Lekker Utregs) en stadslandbouw (Eetbaar Utrecht). Het MCU was een van grondleggers en vormgevers van beide initiatieven. Eetbaar Utrecht is een dynamisch netwerk met veel enthousiaste en actieve personen. Het MCU zet zich middels Lekker Utregs in voor een regionale voedseleconomie. Daartoe werken wij samen met onder meer agrarische organisaties, handelsbedrijven en de landbouwuniversiteit. Wij zien lokaal of regionaal voedsel als onderdeel van een duurzame samenleving. Dit populaire thema vraagt om continuïteit en mogelijk ook om een meer tastbaar product waar Utrecht zich mee wil profileren. Denk aan een eigen markthal of regionale voedselhub of aan een Utrechtse Dak-Akker.

Onze taken en activiteiten

 
  • Voorlichting en informatievoorziening om bewustzijn te vergroten over hernieuwbare  energie en CO2 reductie
  • Opzetten van een adviespunt i.s.m. Energie U en andere zelfstandigen met specifieke en praktische kennis die bewoners helpt hun woning te verduurzamen
  • Vergroten van bewustzijn van mondiale problematiek en positieve rol van Utrecht via Klimaatbos Leon, waaronder beheer en onderhoud van de website klimaatbos-leon
  • Informatievoorziening en bijdragen aan netwerkvorming op gebied van Stadslandbouw en regionaal voedsel via de online platforms eetbaarutrecht.nl en lekkerutregs.nl
  • Het vergroten van de afzet van regionale voedselproducten in de stad door het opzetten van een distributiesysteem voor lokale voedselproducten voor bewoners met behulp van lokale partners. 
  • Organiseren van praktische workshops rondom recycling, design, DIY-economie.
  • Onderzoek naar de realisatiekansen van een overdekte markthal
 
 
 
  Stadhuisbrug bij nacht

 Domverlichting aan en uit