Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws juli 2017

Bye bye benzine

Tanken zonder de geur van benzine en olie, dat komt steeds naderbij nu ook de Britse eilanden besloten hebben dat op termijn alleen nog maar elektrische auto’s verkocht mogen worden. Nederland hinkt nog achteraan. Benzine is ongezond, stinkt en is dus een aantasting voor de longen. Geldt overal ter wereld, dus ook hier ter stede. Gezonde lucht is een must, für heden!  

Bron: AD/UN 27-07-2017

 

Amsterdamsestraatweg wordt deels 30-kmzone

Over een jaar wil Utrecht beginnen met het herinrichten van de Amsterdamsestraatweg naar maximaal 30 kilometer per uur. Het gaat om het deel tussen het Paardenveld en de Marnixlaan, daar waar de bewoners de meeste hinder ondervinden van gemotoriseerd verkeer. Er komen ook drie drempels in de Straatweg. Op die manier wil de stad het gemotoriseerd verkeer langzamer laten rijden. 

Bron: AD/UN 08-07-2017


Bal slaat deuk in coalitie

De Utrechtse politiek sloeg al een paar dagen eerder op hol wegens de affaire met de bitterballen. Met het wegstemmen van een veel besproken motie van de VVD is donderdagavond 6 juli een einde gekomen aan wat in de stad de ‘bitterbalgate’ is gaan heten. D66 dreigt zijn liberale coalitiepartner zo’n stunt niet nog eens uit te halen. De huidige bitterballen met vlees die tijdens bijeenkomsten van de gemeente geserveerd worden, moesten volgens een paar partijen in de raad vervangen worden door vegetarische en veganistische bitterballen. De VVD vond die vegaballen maar flauwekul. De bitterballensoap is over, we hope. 

Bron: AD/UN 07-07-2017


Toekomst Volvo is volledig elektrisch

Niet direct een Utrechts fenomeen, maar toch van belang, ook voor onze stad en regio: het Zweedse autoconcern doet de conventionele verbrandingsmotor in de ban. De nieuwe modellen van Volvo rijden vanaf 2019 brandstofloos of hybride. Deze stap is een belangrijke impuls voor elektrisch rijden. Goed dat de autofabrikant uit Göteborg innovatief is en verder denkt aan een duurzame en menswaardiger wereld. Very nice for all people on this world. The nice car from Sweden. We are happy! Good luck to Volvo.

Bron: AD/UN 07-07-2017

 

Zoektocht duurzame energie van start

Utrecht gaat voort met het ontwikkelen van een duurzaam energielandschap in de polders Rijnenburg en Rijerscop. De komende tijd ontwikkelt de stad diverse scenario’s voor het energiepark. Er moet rekening gehouden worden met de consequenties voor het landschap en de bewoners. De polders bevinden zich tussen De Meern, Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht. Zonnepanelen en windenergie wil Utrecht hier ontwikkelen.

Bron: AD/UN 07-07-2017

 

Windturbine tien hoog op flat Overvecht

Op een flatgebouw van tien etages in de wijk Overvecht is donderdag 6 juli een kleine windturbine gezet. Dat is een zogeheten ‘powernest’ en het ding is een primeur in urbaan gebied. De windgenerator staat op de flat aan de Henriëttedreef en is circa drie meter hoog. De rotoren in het apparaat draaien horizontaal en niet verticaal zoals gebruikelijk bij windmolens en windturbines. Het is een proef van twee maanden. Doel is de maandelijkse woonlasten te reduceren en de uitstoot van CO2 te beperken. De huur van de bewoners blijft het zelfde.

Bron: AD/UN 07-07-2017 

 

Voetgangers krijgen ruim baan

Vanaf 2018 krijgen voetgangers in de Binnenstad veel meer ruimte dan nu nog het geval is. Fietsers daarentegen moeten dan met minder genoegen nemen. Onder meer de Vismarkt, de Donkere en Licht Gaard,  en de Oudegracht tussen de Hamburgerstraat en het Wed komen in aanmerking als voetgangersdomein. Voor fietsers is het op drukke dagen een crime om door de massa’s voetgangers heen te komen. De communale plannen voor uitbreiding van het voetgangersgebied in de Binnenstad kunnen rekenen op veel sympathie bij zowel fietsers als voetgangers. Het is zo druk geworden, dat je bijkans van je sokken gereden wordt. Goede zaak, die voetgangersdomeinuitbreiding. 

Bron: AD/UN 07-07-2017


Ook Nieuwe Koekoekstraat geen leefstraat

De Nieuwe Koekoekstraat in de Utrechtse Vogelenbuurt wordt deze zomer ook geen leefstraat. Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GL) beseft dat de bewoners van de bewuste straat die leefstraat wel willen, maar omdat ze zegt niet te kunnen vaststellen of er in de rest van de buurt ook draagvlak voor is, blaast de politica de leefstraat af. Er is de afgelopen weken het nodige gesteggel over het fenomeen geweest. Veel buurtbewoners vrezen meer verkeer in hun straten die geen leefstraat zouden worden. Vandaag is er een spoeddebat over de leefstraten in de Vogelenbuurt CDA, VVD, D66 en SP praten over het rommelig verlopen proces met verkeersvrije straten. Bron: AD/UN, 06-07-2017
 

Lucht in Utrecht kan veel schoner

Terwijl  Utrecht tevreden vaststelt dat de lucht in de stad minder vuil wordt, waarschuwen Milieudefensie en SSLU dat er nog heel wat te winnen valt. De lucht is de voorbije vijf jaar in de stad schoner geworden en is de concentratie stikstofdioxide met 20 procent en de concentratie fijn stof in die gelijke periode met 25 procent verminderd. Maar de resultaten worden niet bij iedereen met trompetgeschal ontvangen. Milieudefensie en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) valt er nog wel het een en ander te doen aan het verminderen van de luchtvervuiling. Milieu- en verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GL) meent dat ze door de huidige resultaten gesteund weet in alle maatregels die het stadsbestuur neemt tegen de luchtvervuiling. Een stevig fietsnetwerk, elektrische bussen, deelauto’s en laadpalen voor elektrische auto’s verdienen zich zo terug, zegt de wethouder.
Bron: AD/UN, 06-07-2017
 

Verbitterde reacties op actie VVD

De bitterballensoap in de Utrechtse politiek gaat voort: De VVD zet de strijd tegen een verplicht aantal vegetarische hapjes  bij communale bijeenkomsten door. Raadsbreed reageerde men op de ‘belachelijke’ actie van de liberalen. Vrijwel alle raadsfracties schamen zich dat de VVD het onderwerp wederom op de agenda zet. Een motie indienen om een eerder aangenomen motie (van de PvdD) terug te draaien en een hoofdelijke stemming aanvragen, zoals de Utrechtse liberalen willen, wordt gezien als een zwaar politiek middel. That’s not done, aldus D66- leider Klaas Verschuure. Van Ruim 13500 stemmers op de VVD, vindt 51 procent dat de liberale partij juist handelde en 49 procent dat de VVD een pleefiguur slaat met deze malle discussie. De bitterballensoap is nog steeds niet ten einde. Bron: AD, 06-07-2017
 

Politieke partijen botsen over bitterballen

In de Utrechtse politiek is commotie ontstaan over het bittergarnituur dat geserveerd wordt tijdens communale bijeenkomsten en feesten. Het idee komt van de Partij voor de Dieren. In een motie pleitte de PvdD voor haar idee van 50 procent vegetarisch en de andere helft zoals gebruikelijk. Het PvdD-voorstel behaalde een meerderheid en ook de grootste fractie, D66 stemde in met de motie. De VVD vindt dit maar kul en komt morgen met een nieuw voorstel. De liberalen zijn overigens niet tegen vegaborrels, maar willen dat iedereen zelf kan bepalen voor al dan niet vleesvrije borrelhapjes. De overheid moet van je eten op je bord afblijven, vinden de liberalen. Bronnen: DUIC en RTV Utrecht, 05-07-2017
 

Koekoekstraat wordt geen leefstraat

De in de Vogelenbuurt liggende Koekoekstraat blijft zoals die is: er rijden gewoon auto’s en het wordt geen leefstraat. Dat schrijft verkeerswethouder Lot van Hooijdonk dat er geen draagvlak voor is. De Kersstraat en de Concordiastraat worden deze zomer wel verkeersvrij. Bron: RTV Utrecht, 05-07-2017
 

Tien mille voor voedseltuin Overvecht

De Voedseltuin in Overvecht krijgt tien mille van het Oranje Fonds voor het project Common Ground, een gezamenlijke moestuin van en voor de wijk. Met Common Ground wil de Voedseltuin bewoners van het AZC in Overvecht, Plan Einstein en vluchtelingen, die in de wijk wonen, beter betrekken bij de tuin. Bron: AD/UN, 05-07-2017 
 

Provincie betaalt mee aan NRU

In navolging van de Utrechtse raad, heeft ook Provinciale Staten (PS) van Utrecht maandagavond besloten meer geld te investeren in de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU/N230). Het gaat om infrastructurele werken als het aanleggen van twee verdiepte rotondes. PS hebben echter nog geen geld beschikbaar, maar gedeputeerde Verbeek-Nijhof (VVD) kreeg de opdracht naar financiering te zoeken. De stad besloot al 19 miljoen euro over te hevelen naar de NRU. De NRU is al sinds jaar en dag een verkeerskundig infrastructureel probleem in het Utrechtse wegennet, het verkeer staat er dagelijks vast in een file. Utrecht wil de weg herinrichten om de doorstroming te verbeteren. Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk wil het liefst drie tunnel onder de rotondes in de NRU en dat willen milieuactivisten ook. Met het huidige budget kan slechts een rotonde ondertunneld worden, twee extra rotondes verdiepen vergt circa 60 miljoen euro, boven op het huidige budget van 180 miljoen euro. Bron: AD/UN, 05-07-2017


Schimmelziekte vreet zich een weg door alle bossen

Vrijwel iedere Nederlandse es is geïnfecteerd met een dodelijke ziekte. Dat is de essentakziekte. De verwoestende werking is goed waar te nemen op landgoed Oostbroek in het zuiden van De Bilt. De grootste es hier te lande, 40 meter hoog en deze boom wordt ook langzaam aangetast door de ziekte die uit Azië afkomstig is. Wellicht moet  de es vervangen worden door hazelaar of iep. Bron: AD/UN, 05-07-2017
 

Minder vervuilende auto’s in Utrecht

Hoewel in 2016 minder mensen in Utrecht hun oude vervuilende diesel inruilden voor een schonere wagen, dan in de jaren daarvoor, steekt de Domstad nog immer gunstig af qua luchtvervuiling ten opzichte van de drie grote steden in de westelijke Randstad. Het gaat om auto’s van het jaar 2001 en eerder. Dat komt uit cijfers van het CBS naar voren.
Bron: AD/UN, 05-07-2017
 

Utrechtse politiek brandt zich aan bitterballen

Bitterballen bij de borrel in het Utrechtse stadhuis? So fair, so good, maar dan ook kaasblokjes erbij! De vraag of er bij communale gelegenheden voor 50 procent vegetarische borrelhapjes geserveerd moeten worden, leidt tot grote verdeeldheid in de coalitie in de stad. Het leek zo een kansloze motie van de Partij voor de Dieren (PvdD). Maar verrassend genoeg haalde de motie een raadsmeerderheid. Niet alleen GL stemde voor, maar tot veler verwondering ook de grootste coalitiepartij D66. En daarmee haalde het, volgens de VVD achterlijke, voorstel toch nog de eindstreep. De VVD vindt het PvdD-voorstel uiteraard helemaal niks en vindt dat iedereen zelf moet weten wat voor soort borrelhapje hij of zij tot zich neemt. Voor de VVD is het voorstel van de PvdD exemplarisch voor waar die partij allergisch voor zijn: de overheid die leuke dingen voor de mensen en des levens moeilijker maakt. De VVD is bang dat het van lieverlee uiteindelijk ook het rijden in een auto door de milieupartij verboden wordt. Bitterballen als gespreksstof in de raad, wat een futiliteit en wat een poeha. Bron: AD/UN, 05-07-2017
 

Milieuzones in Europa

Milieuzones Europa: hoge boetes en wel eens verwarrende regels, in een deel van het continent zijn allerlei verschillende milieuregels van kracht. Op een kaart in deze krant is goed zichtbaar Dat in Duitsland de meeste milieuzones existeren, is niet zo verwonderlijk: bevolking en politiek zijn al jaren voor een strengere wetgeving ten aanzien van vervuiling, geluidsoverlast, et cetera. Dat betreft dan urbane milieuzones. In Italië zijn zelfs milieuzones die een hele regio omvatten: Toscane en Trentino. In diverse landen riskeert men een hoge boete als het vervoermiddel niet aan de milieu-eisen voldoet. Tientallen of zelfs enige honderden euro kan je neertellen. Bron: AD, 04-07-2017
 
Verbreding A27 mogelijk vertraagd
Er is een grote kans dat de verbreding van de A27 vertraging oploopt. De Raad van State (RWS) heeft de beroepsprocedure tegen de verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht opgeschort. Reden is dat het Europees Hof eerst uitspraak moet doen over de zogeheten Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Zonder deze uitspraak kan de beroepsprocedure niet starten, zo liet RWS aan de Kerngroep Ring Utrecht weten. KRU-woordvoerder Jos Kloppenborg verwacht ook dat de kans groot is dat de wegverbreding langer op zich laat wachten. Die hele verbreding is een zeer complexe materie, ook RWS wil meer zekerheid. Ook met de vorming van een nieuwe regeringscoalitie zijn niet alle partijen voorstander van de verbreding, met name CU en D66. Bron: AD/UN, 04-07-2017
 

Kan de wasmachine niet wat langer mee?

Heb je onlangs een dure wasmachine of een koelkast gekocht, gaat het apparaat na de garantietijd kapot. Niet alleen witgoed, ook andere gebruiksvoorwerpen in en om het huis is relatief snel defect. De Europese Unie (EU) moet met regels afdwingen dat alles met een snoer langer mee gaat en bovendien eenvoudig te repareren is. Is er een complot waardoor je koelkast sneller stuk gaat? Geprogrammeerde veroudering bestaat, maar het komt veel minder voor dan gedacht wordt. Een elektrische tandenborstel waarvan de batterij niet te vervangen is. Of de kapotte stofzuiger die voor de prijs van een nieuw exemplaar gerepareerd kan worden en de wasdroger die er na vijf jaar de brui aan geeft. Je krijgt echt de indruk dat de fabrikanten van al die gebruiksvoorwerpen er op uit zijn het geld uit je zakken te kloppen. Geld regiert die Welt, het is helaas maar al te waar. En ook hier te lande en in Utrecht is dat het geval. Oh ja, en het milieu lijdt enorme schade aan al die extra nieuwe apparaten. Bron: AD, 04-07-2017

Zevende Open Tuinendag Utrecht

Zaterdag 1 juli jongstleden was het weer zover: voor de zevende keer vond de Open Tuinendag Utrecht plaats. Verborgen achter de muren van huizen en gebouwen in de historische Binnenstad waren zo’n 50 stads- en binnentuinen die dag open gesteld voor belangstellend publiek. Het zijn groene oases van rust en veelal verrassende staaltjes van tuinarchitectuur en een keur aan bomen, bloemen en planten in alle kleuren, soorten en maten. In een aantal tuinen zijn ook beelden en sculpturen al dan niet met een oudheidkundige of religieuze connotatie, te bewonderen. Alleszins de moeite van het bekijken en bezoeken van de Binnenstadstuinen waard. Voor meer info, kijk op: www.opentuinendagutrecht.nlBronnen: opentuinendag.nl en Guus Albrecht (MCU), 03-07-2017


Raadsdebat over leefstraten

Het gebakkelei over de ‘leefstraten’ in de Utrechtse Vogelenbuurt is nog niet voorbij: Komende donderdag 6 juli willen CDA en VVD een spoeddebat voeren over ‘leefstraten’ in de genoemde buurt. De bewuste straten worden dan tijdelijk afgezet voor alle gemotoriseerd verkeer, alleen fietsers en uiteraard wandelaars zijn dan nog welkom. De beide partijen willen dat het voornemen om deze zomer twee straten als ‘leefstraat’ in te richten van tafel geveegd worden. Bij bewoners in de buurt zijn controverses ontstaan. Bewoners van omliggende straten vrezen meer verkeer door hun straten met alle negatieve gevolgen van dien. Verantwoordelijk verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GL) heeft formeel nog geen besluit genomen of de stad meewerkt aan de verzoeken voor leefstraten. Juist dáárom willen CDA en VVD 6 juli een stevig spoeddebat met de wethouder. VVD- fractievoorzitter Dimitri Gilissen vindt dat Van Hooijdonk van deze twee ‘leefstraten’ een puinbak heeft gemaakt. Ze heeft de regie niet in handen genomen, vindt de liberaal, en dat had wel gemoeten. Deze soap gaat nog wel even door. Bron: AD/UN, 03-07-2017


Zonnepanelen op sportzaal

Vanmorgen om 09.00 uur gaf wethouder Peter Snoeren, samen met groep 7 van de Lucas Batau school het startschot van de ingebruikname van zonnepanelen op het dak van sportzaal de Waterlelie in Nieuwegein. De zuidelijke Utrechtse voorstad wil in 2040 klimaatneutraal zijn en treft daarvoor verschillende maatregels, zoals het plaatsen van zonnepanelen op communale gebouwen. Bron: AD/UN 03-07-2017


Nieuwe vertrektijden en andere busroutes

De zomerdienstregeling gaat weer van start: zaterdag 1 juli is het weer zo ver. Er rijden dan minder bussen door de stadsregio Utrecht. De frequenties zijn lager, want scholieren en veel werknemers gaan de komende maanden met vakantie. Enkele buslijnen rijden een iets andere route dan gebruikelijk. De zomerdienstregeling geldt tot en met 20 augustus aanstaande. Alle wijzigingen zijn uiteraard te vinden op de website van de regionale openbaar vervoerder. Kijk op: www.u-ov.info  Bron: RTV Utrecht 01-07-2017