Contact | Sitemap | Route | 

ExeertmeetingEXPERTMEETING


PERSOONLIJKE UITNODIGING

VERSTERKING BOTTOM-UP DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN


23 november 2017   •   14.00 uur  – 17.00 uur    •    Fort bij Vechten


TRANSITIELAB Provincie Utrecht en DE GROTE TRANSITIE UTRECHT (DGTU) nodigen U persoonlijk uit     

DENK MET ONS MEE!


We zijn in TRANSITIE, in transitie naar een duurzame samenleving en een nieuwe economie. Om ons heen zijn overal initiatieven die dit vormgeven: de bottom-up duurzaamheidsinitiatieven (BDI’s). Klein en groot, diepgravend of van verbluffende eenvoud. Als op zichzelf staande initiatieven zijn ze allen van belang voor het slagen van de grote omslag in denken en doen op weg naar onze duurzame toekomst. Wat maakt deze van onderop komende initiatieven tot een succes, wat hebben ze nodig om hun bijdrage aan De Grote Transitie te kunnen leveren en wordt er aan alle behoeften voldaan?


Transitielab provincie Utrecht deed onderzoek naar succes- en faalfactoren, keek naar kansen voor ondersteuning, creatieve interventies en crossovers met kunst, cultuur en vernieuwende communicatie.


Met u willen we op zoek naar een aanscherping van de succes- en faalfactoren van deze BDI’s. Samen met u willen we de lijst van aanbevelingen (top tien) vaststellen en de waarde en kansen van BDI’s delen en bespreken.


Voorlopig programma:


14.00 uur - ontvangst met koffie en thee


Welkom en introductie

- Roland Pereboom (Milieucentrum Utrecht): Over het initiatief en doelen van De Grote Transitie Utrecht


Transitielab Provincie Utrecht

- Harm van den Heiligenberg  (strategisch adviseur innovatie en duurzaamheid Provincie Utrecht en PhD student Universiteit Utrecht): Ontstaan en uitkomsten van het Transitielab


Keynote speaker

- Ference van Damme (Beleidsontwikkelaar Participatie en Communicatie Studio Vers Bestuur Provincie Overijssel)


Hoe kan kunst maatschappelijke initiatieven versterken?

- Roland van Dierendonck (Artist in residence bij Metaal Kathedraal): Resultaten van het Transitielab - Interventies en crossovers, werken met reverse- en maaigraffiti - film

Interactieve werkvorm - de rol van ondersteuner - het kader


Presentatie onderzoek en advies aan de Provincie Utrecht

- Louis de Jel: Onderzoek naar optimalisering van BDI’s


De Top Tien van aanbevelingen, behoeften en ondersteuning - samen vaststellen

- Harm van den Heiligevberg, Louis de Jel, Roland van Dierendonck in interactie met de aanwezige experts - onder leiding van een moderator

Visie, kernbehoeftes, factoren en kansen komen samen:

  • Vraag en aanbod voor ondersteuning van BDI’s. Wat blijft liggen?
  • Aanbevelingen en opties om er wat aan te doen! De Top……
  • Denk mee en doe er je voordeel mee


17.00 uur - afsluitende borrel


Persoonlijke uitnodiging:

- Deze uitnodiging is alleen in overleg met de organisatie overdraagbaar aan een collega

- Aan deelname zijn geen kosten verbonden

- Aanmelding voor deelname is gewenst, we horen graag spoedig of u kunt deelnemen

- Bevestiging van deelname en definitief programma ontvangt u in de week van 6 november - we hebben plaats voor maximaal 30 personenNamens de organisatie

De Grote Transitie Utrecht en Milieucentrum Utrecht


Roland Pereboom / Arie Bosma


030-2367240

email: r.pereboom@mcu.nl of a.bosma@mcu.nl


 

Route

Fort bij Vechten is goed bereikbaar via auto en openbaar vervoer. De ruime parkeerplaats van het fort ligt in de hoek van de A12, de Achterdijk en de Marsdijk. Vanaf de parkeerplaats gaat u via een voetpad, brug en coupure naar het fort.

Maak je gebruik van een routeplanner? Voer dan Fort bij Vechten, Achterdijk 10-14 in Bunnik in

 Zie ook: http://fortvechten.nl/contact/