Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws december 2017

 

Verzet tegen houtstook

Verbranding van hout zorgt voor klachten en overlast in heel Utrecht. Niet alleen in de wijk Overvecht, maar ook in andere stadswijken van de Domstad ontstaat overlast door luchtvervuiling van de hinderlijke rook door het stoken van hout in houtkachels. Een en ander is te zien op: houtrook.nl  Bron: AD/UN, 23-12-2017
 

Utrecht in 2025 met 400.000 inwoners

Het ziet er naar uit dat de Domstad al in 2025 400.000 inwoners zal tellen dan eerst geraamd. In 2018 verwacht de stad haar 350.000ste inwoner te begroeten. Die 400.000 inwoners is drie jaar eerder dan verwacht. Al deze gegevens komen naar voren uit de nieuwste bevolkingsprognose van de gemeente Utrecht. Steden, en dan vooral de grote, zijn populair en de centrale ligging en de bereikbaarheid per openbaar vervoer van Utrecht zijn een pre. Nergens anders hier te lande is veel werkgelegenheid te vinden als in de vierde stad van Nederland. Ook de Utrechtse Vinexlocatie Leidsche Rijn blijft vooralsnog een wijk met bevolkingswasdom. 
Bron: AD/UN, 22-12-2017
 

Stil plekje in bos Utrechtse Heuvelrug wordt schaarser

De bossen op de Utrechtse Heuvelrug geraken steeds voller door mensen die er recreëren en er voor frisse lucht en rust komen. Niet alleen inwoners van de stad en de provincie Utrecht halen hier een frisse neus, ook Randstedelingen komen graag naar de bossen van de Heuvelrug. Het gebied rond de Pyramide van Austerlitz, ten oosten van Zeist en de bossen bij Amerongen en Leersum worden jaarlijks door enige miljoenen mensen met een bezoek vereerd. Fietsers, ruiters, wandelaars en mountainbikers zijn veel geziene gasten. Bron: AD/UN, 22-12-2017
 

Stadsboulevard komt in bewonersvariant

Utrecht trekt de eerstkomende jaren circa 30 miljoen euro uit voor de aanleg van een nieuwe stadsboulevard tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug. De Thomas a Kempisweg verdwijnt als autoweg en zijn plaats komt een parkje met veel groen. Op initiatief van GL-raadslid Thijs Weistra koos de Utrechtse raad voor een alternatief plan van de buurtbewoners. 
Bron: AD/UN, 22-12-2017
 

Ontwerp Voorstraat en Wittevrouwenstraat is klaar

Het ontwerp voor de herinrichting Voorstraat en de Wittevrouwenstraat is gereed. In samenspraak met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden is gezocht naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een betere oversteekbaarheid van de beide straten in de noordelijke Binnenstad. De beide straten in het Universiteitskwartier zijn onderdeel van één der drukste fietsroutes hier ter stede. Het smalle nu nog bestaande fietspad met rijrichting van de Biltstraat, verdwijnt. Bron: Stadsblad, 21-12-2017
 

Reddingsactie oude perenbomen mislukt

Het is vrijwilligers van de vereniging Natuur en milieu Wijk bij Duurstede gisteren niet gelukt de 7 laagstam-perenbomen langs de Zeeuwse Steen in de wijk De Horden te redden. Ze zouden verplaatst worden naar een andere locatie in Wijk. De wortels van de bomen bleken niet zo sterk te zijn, de wortels bleken recht naar beneden te zijn gegroeid. Met het ontgraven braken de wortels af. Dat is een fikse tegenvaller voor de perenboomliefhebbers. Bron: AD/UN, 21-12-2017
 

Kaas achterwege bij verantwoord kerstdiner

Bloemkool met venkelpuree, oesterzwamburgers en een fruittaart van bieten en chocola. Dat is het ultieme kerstdiner van HIER klimaatbureau uit Utrecht. Dit is de samenstelling voor mensen die graag ook tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling klimaatvriendelijk willen zijn. Het menu is te vinden op de website van het klimaatbureau, dat burgers adviseert over investeringen in oplossingen tegen klimaatverandering. Bron: AD/UN, 21-12- 2017
 

Geen hout stoken bij mist

“Steek minder vaak uw houtkachel aan.” Dat verzoek verhitte de gemoederen in de Utrechtse wijk Oog in Al. Die wijk raakt in twee kampen verdeeld, nu er een verzoek op sociale media rondgaat de houtkachel wat minder vaak te stoken. De voorstanders van houtstook doen de discussie af als ‘flauwekul’, terwijl de tegenstanders van hout stoken op de gevaren voor de gezondheid wijzen. Bij mist en windstilte en dat vooral in de avonden en nachten blijft de rook uit de open haarden en kachels veel langer in de omgeving hangen. Een tip van het RIVM luidt: “Laat vuur helemaal uitbranden”. Temper je een houtvuur door de luchttoevoer te verminderen, dan komen er veel schadelijke stoffen vrij. Kijk op www.rivm.nl voor meer info. Volgens http://www.stookwijzer.nl is het code rood als er een zware rooklucht in de straat hangt. En volgens www.houtrook.nl staat een kilo gestookt hout gelijk aan 300 vrachtwagens. “Mensen van D66 en GroenLinks menen te moeten bepalen hoe we hier moeten leven”, zegt een buurtbewoner. Bron: AD/UN, 21-12-2017
 
Leidsche Rijn Centrum krijgt toch hoge toren
In Leidsche Rijn Centrum wil Utrecht, op de plaats waar voorheen de ‘Belle van Zuylen’ gepland was, alsnog een hoge toren realiseren. Vanaf het eerste kwartaal van 2018 wordt een selectieprocedure gestart voor projectontwikkelaars met een plan voor hoogbouw tussen The Wall en het Sint Antonius ziekenhuis. Die toren mag maximaal 140 meter hoog reiken. De ‘Belle van Zuylen’ zou met zijn 262 meter de hoogste toren in Nederland worden, maar de economische crisis in 2010 belette dat. Ook het feit dat de 112 meter hoge Domtoren als landmark van Utrecht geldt, was een reden die toren niet te bouwen. In de geplande toren komen allerlei duurzame en gezonde voorzieningen voor de toekomstige bewoners. Het gaat hierbij om ‘gezonde en duurzame verstedelijking’, is waar te nemen in een gisteren verzonden raadsbrief. Bron: DUIC, 21-12-2017 
 

Geen fijn stof

De uitstoot van de Nederlandse industrie neemt weer toe, met alle risico’s voor onze gezondheid van dien. Naar schatting overlijden jaarlijks 5.000 mensen voortijdig door fijnstof. De uitstoot steeg met 7 procent. Slecht dus voor onze gezondheid. Bij kinderen kan de ontwikkeling van hun longen en hersenen achterblijven door luchtvervuiling. Volgens een der eerste, nog niet gevalideerde beelden van de Sentinel-5P-satelliet op 22 november 2017 van een groot deel van West-Europa is de Povlakte in Noord-Italië het zwaarst vervuild. Het Ruhrgebied in Nordrhein-Westfalen is de tweede en Nederland staat op plaats drie. Vooral de Randstad met de zware industrie vervuilt de lucht sterk, maar ook Noord-Brabant met de ammoniak verspreidende landbouw veroorzaakt veel luchtvervuiling. Fijnstof zijn zwevende deeltjes die door natuurwetenschappers aangeduid worden met PM10. PM staat voor particulate matter en 10 voor micrometer. Veel dunner dan een mensenhaar. In de Groene Amsterdammer Nr. 50 staan een tweetal uiterst belangrijke en interessante artikelen over fijnstof en alle ellende die dit veroorzaakt. Bron: De Groene Amsterdammer, 14-12-2017
Luchtvervuiling stoort zich niet aan grenzen en derhalve is ein Blick über den Zaun noodzakelijk. Bron: MCU/Stadsmilieunieuws
 

Kritiek op fietsstratenplan Utrecht

Utrecht is van zins de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat in te richten tot fietsstraat. Natascha Meerwijk, moeder van een dochter en wonend in Leidsche Rijn, vreest voor de veiligheid van haar kind en andere kinderen, die dagelijks over de beide straten in de noordelijke Binnenstad naar school gaan. De herinrichting van de beide straten tot fietsstraten is een gemiste kans en maakt het volgens de ouders van leerlingen van basisschool Kathedrale Koorschool, gevestigd aan de Plompetorengracht er niet veel beter op. Fietsers rijden nogal wild en tonen vaak aso-gedrag. Kinderen worden vaak niet in beschouwing genomen bij verkeerskundige plannen. Ook voor automobilisten zijn fietsers vaak gevaarlijk door hun asociale gedrag op de weg. Ze negeren heel veel verkeersregels en daar zijn autobestuurders niet blij mee. Had ook naar de automobilisten geluisterd bij het maken van plannen, zegt Natascha Meerwijk. De gemeente zegt de signalen die binnen komen serieus te behandelen. Bron: AD/UN, 20-12-2017
 

Utrecht wil stillere autobanden

Om de geluidsoverlast op de weg in de stad te beperken, wil Utrecht inwoners stimuleren over te stappen op stillere autobanden voor hun auto. Deze zijn weliswaar duurder, maar leiden ook tot lagere brandstofkosten. Het stadsbestuur bereidt een actieplan voor om geluidsoverlast te reduceren. Het promoten van banden die minder kabaal op de weg maken, is er één van. Het effect is gering, maar als 40 procent van de Utrechtse auto’s stille banden hebben, leidt dat tot 1 decibel minder geluid. Ook het verminderen van de maximumsnelheid in de straten en wegen zorgt voor minder geluidsoverlast. Bron: AD/UN, 20-12-2017
 

Kreupele kippen in kippenboerderij

De Dierenbescherming reageert geschrokken op beelden van dode, gewonde en kreupele kippen die actiegroep Ongehoord gepubliceerd heeft. De kippenboeren reageren verontwaardigd op de filmactie en hekelen de ‘criminele actie’ van Ongehoord. Uit de film blijkt wel degelijk dat de kippen lijden aan de ellende in de legbatterijen. Van alle leghennen op een kippenboerderij haalt 8 procent het eind van hun 18 maanden durende loopbaan niet. Ook wij Utrechters hebben hiermee van doen, we eten vast wel eens een eitje van een scharrelkip die er beroerd uit ziet. Bron: AD, 20-12-2017
 

Libellen floreren bij het water

Rond de Kromme Rijn en de Nederrijn leven spectaculair meer libellen, zoals de breedscheerjuffer in stromend water in vergelijking met 10 jaar eerder. Oorzaken zijn natuurontwikkeling en initiatieven om de waterkwaliteit te verbeteren. Tot die conclusie komt de provincie Utrecht, zich baserend op het Provinciaal Ecologisch Onderzoek 2016. Ieder jaar worden fauna en flora in een deel van het landelijk gebied in de provincie Utrecht onderzocht. In 2016 was het gebied van Kromme Rijn en Lek ten zuidoosten van de stad Utrecht onderzocht door middel van veldwerk. De polders rond Schalkwijk, een paar kilometer zuidwaarts van Houten, kennen de meeste verschillende moeras- oever- en waterplanten. Insecten en andere kleine dieren gedijen daar goed en zijn er in hun element. De mens doet er goed aan dit niet te verstoren. Bron: AD/UN, 20-12-2017
 

Voorwaarden Noordelijke Randweg Utrecht

De herinrichting van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) bij Overvecht, mag geen negatieve consequenties hebben voor de gemeente Stichtse Vecht. Het dorp Maarssen kon wel eens hinder ondervinden van verkeer op de Zuilense Ring en deze weg bevindt zich op territorium van de gemeente waar Maarssen onder ressorteert. Inwoners vrezen dat de weg een stuk drukker wordt na aanpassing van de weg in de grote nabuurstad Utrecht. Nu de NRU/N230 een herinrichting ondergaat, wil de provincie de komende periode ook de Zuilense Ring nader beschouwen en Stichtse Vecht heeft al gevraagd de maximumsnelheid te reduceren van 100 naar 80 km/uur. Bron: AD/UN, 19-12-2017

Ecolampen op landgoed

Vandaag, maandag 18 december, wordt op landgoed Houdringe in De Bilt innovatieve verlichting gepresenteerd. Ecodynamische Verlichting communiceert met de leefomgeving en past de lichtintensiteit en lichtkleuren, indien nodig, aan. EDV houdt bijvoorbeeld rekening met de aanwezigheid van vleermuizen. Het EDV-systeem is ontwikkeld door het op het landgoed Houdringe gevestigde ingenieursbureau Sweco. Bron: AD/UN, 18-12-2017
 

Utrecht kapt weer kastanjes

De stad Utrecht verwacht in 2018 tussen de 20 en 50 kastanjes te moeten vellen, daar ze ziek zijn. Om de bomen te redden, werkt de stad Utrecht mee aan een nieuwe proef met een zogeheten warmtebehandelingsmethode en probeert Utrecht intussen ziektebestendige kastanjes te kweken. De bomen leggen het loodje omdat ze aangetast zijn door de kastanjebloedingsziekte, die veroorzaakt wordt door een bacterie. In combinatie door een zwam, is de ziekte dodelijk voor de kastanje. Het college van b en w wil de bomen pas vellen als de veiligheid voor de omgeving in het geding is. Bron: AD/UN, 16-12-2017
 

Onderzoek naar aardwarmte in Utrecht

Kan er in en rond de stad Utrecht op een veilige manier aardwarmte uit de grond gehaald worden? Zonder gevaar voor drinkwater en zonder aardbevingen? Er wordt eerst een seismologisch onderzoek verricht. Uiteindelijk doel is dat 35.000 woningen in de Domstad, die al op stadsverwarming aangesloten zijn, op deze methode warmte uit de diepe aardlagen krijgen. Utrecht wil in 2050 helemaal aardgasloos zijn en is naarstig op zoek naar verschillende alternatieven. In 2020 moet in de stad de eerste aardwarmtecentrale verrijzen om circa 2.500 huizen te verwarmen. Het systeem kent ook nadelen: zo moest in Groningen het project ‘Warmtestad’ stopgezet worden daar het risico op erupties te groot werd. Ook in Duitsland zijn projecten stilgelegd, omdat er scheuren in het wegdek kwamen, de grond naar boven kwam of het zoute water het drinkwater sterk vervuilt. Bron: AD/UN, 15-12-2017
 

Vliegbasis Soesterberg

Vandaag, vrijdag 15 december, krijgt het Utrechts Landschap de sleutels van één der grootste aanwinsten ooit: Park Vliegbasis Soesterberg. De provincie Utrecht draagt de 3,75 vierkante kilometer grote voormalige vliegbasis vanmiddag officieel over aan de natuurbeheerder. Het betreft een terrein met bunkers, landingsbanen en diverse dieren.
Bron: AD/UN, 15-12-2017
 

Zeven perenboompjes blijven

In Wijk bij Duurstede, langs de Zeeuwse Steen moeten 7 perenboompjes wijken nu deze weg binnenkort omgelegd wordt. Redding is echter nabij: woensdag 20 december aanstaande worden de boompjes verplaatst naar tuinen van liefhebbers. De perenboompjes zijn van het ras Zwijndrechtse wijnpeer en zijn circa 40 jaar oud. Bron: AD/UN, 14-12-2017
 

Vliegbasis in handen van Utrechts Landschap

Park Vliegveld Soesterberg komt vrijdag 15 december in handen van natuurbeheerder Utrechts Landschap en daarmee is het gebied ‘met zekerheid’ voor altijd beschermd. Het park is 3,75 vierkante kilometer groot. Het is het grootste natuurgebied dat het UL in haar 90 jarig bestaan aankoopt en dat voor 4,7 miljoen euro. Op de voormalige vliegbasis zijn meer dan 2000verschillende soorten dieren en planten. Bron: AD/UN, 14-12-2017
 

Snorfiets moet van fietspad weg

De snorfiets is te milieuvervuilend om tussen de fietsers te rijden. Elf grote gemeenten, daaronder Utrecht, pleiten ervoor de om na de brommer ook de snorfiets van de rijbaan te halen, vooropgesteld dat dit mogelijk is. Een snorfiets gelijkt op een brommer, maar kan minder hard en een helm is niet verplicht. De maximum snelheid is 25 km/u. Hier te lande staan krap 700.000 snorfietsen geregistreerd. Ze mogen nu nog op het fietspad rijden. Vaak zijn snorfietsen opgevoerd en stoten daardoor veel meer fijn stof uit. Zo wil Apeldoorn helemaal van de snorfiets af. De vier grote Randstadsteden, maar ook Haarlem, Haarlemmermeer, Amersfoort, Den Bosch, Nijmegen, Eindhoven en Zwolle willen maatregels treffen voor de snorfiets. Bron: AD, 14-12-2017
 

Snorfietsen behoren tot grootste luchtvervuilers

Vandaag, donderdag 14 december, voert Milieudefensie actie in Den Haag om de snorfiets van het fietspad te krijgen. De actie vindt plaats voorafgaand aan een Kameroverleg waar gesproken wordt over de mogelijkheid om snorfietsen van het fietspad op de rijbaan te laten rijden. De GGD adviseert brommers, scooters en snorfietsen met een verbrandingsmotor op den duur uit te bannen. Ook moet, naar de gezondheidsdiensten zeggen, streng gecontroleerd worden op de uitstoot van brommers en scooters. De GGD wil onder meer brommers en scooters weren van het fietspad en naar de rijbaan verwijzen. Fietsers staan bloot aan vervuilende uitlaatgassen, zowel rijdend als stilstaand bij verkeerslichten. De RAI Vereniging zegt dat de gemotoriseerde tweewielers steeds schoner worden en dat de meest vervuilende brommers met tweetaktmotor uit de handel zijn. Bron: AD, 14-12-2017

Wijkbericht over Voorstraat en Wittevrouwenstraat

Het huidige wegprofiel in beide winkelstraten in de noordelijke Binnenstad is onoverzichtelijk voor alle verkeersdeelnemers. Daar wil de gemeente Utrecht verandering in brengen. Van de nu bestaande situatie met twee stoepen, een fietspad en twee opstaande richels, moet er veel meer loopruimte en een breder fietspad aangelegd worden. De rijbaan wordt smaller en het aparte fietspad, dat alleen voor fietsers in de richting van de Biltstraat loopt, verdwijnt. Beide straten worden ingericht als fietsstraat, het overige gemotoriseerde verkeer is er gast. De buslijnen 7 en 55 rijden dan niet meer door de beide straten, maar gaan via de busbaan. De kleinere elektrische buslijn 14/16 blijft wel in de beide straten rijden. De start van de wegverandering is gepland eind 2018/ begin 2019. Voor meer info, kijk op: utrecht.nl/voorstraat-wittevrouwenstraat. Op deze site is een reactieformulier, waar iedereen kan reageren. 
E-mail: voorstraat-wittevrouwenstraat@utrecht.nl. 
Bron: Wijkbericht gemeente Utrecht, 13-12-2017
 

Studenten scoren met energie

De eerste maandprijs van de Student Energy Race gaat naar een Utrechts studentenhuis. Acht studenten doen mee aan de ‘race’, waarbij het de bedoeling is dat de deelnemende studentenhuizen duurzamer worden. Het desbetreffende studentenhuis bevindt zich aan de Prins Hendriklaan en is echt oud-Utrechts. In het pand is weinig isolatie, geen dubbel glas en tochtstrips ontbreken. Om het gedrag te verduurzamen, is onder meer bij het douchen een kleine zandloper opgehangen om de douchebeurt te verkorten. Het huis strijdt 5 maanden tegen 23 studentenhuizen elders in den lande. Bron: AD/UN, 13-12-2017
 

Longartsen slaan alarm over vuile lucht

Het Longfonds en 169 longartsen zenden vandaag, 12 december een brandbrief naar de Tweede Kamer. Het gevaar dat mensen ziek worden of overlijden door vieze lucht, wordt volgens de artsen en het Longfonds ‘ernstig onderschat’. De longartsen en het Longfonds roepen de parlementariërs op nog deze week maatregels te treffen tegen vuile lucht. De longartsen doen er alles aan mensen weer gezond te maken en het liefst zouden zij zien dat niemand ziek wordt van sterk vervuilde lucht. De schade van vuile lucht aan longen en ook hart is enorm. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende dat luchtvervuiling in Nederland leidt tot 1.200 gevallen van longkanker per jaar, 5.000 spoedopnamen in het ziekenhuis wegens acute hart- of luchtwegklachten en 6.900 nieuwe gevallen van chronische bronchitis. Luchtvervuiling bekort het leven van Nederlanders met gemiddeld 13 maanden en kinderen hebben extra last van vuile lucht. Speelplaatsen en scholen dus niet inde buurt van wegen met veel gemotoriseerd verkeer. En vuurwerk is uiteraard ook schadelijk voor de longen. Bron: AD, 12-12-2017
 

Nul op de meter woning

Aan de A. C. Kerkhofflaan in Zeist worden 8 huizen gebouwd, zijn zogeheten nul op de meter woningen en die zijn energiezuinig, voorzien van zonnepanelen en niet op gas aangesloten, dus gasloos. Bron: AD/UN, 12-12-2017
 

Voorstraat wordt wellicht fietsstraat

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat worden fietsstraten, althans dat is de bedoeling van de gemeente Utrecht. Dat is in overleg met de bewoners van de beide straten overeengekomen. Beide straten zijn druk met alle soorten verkeer en fietsers en voetgangers ervaren de straten als gevaarlijk. Bron: AD/UN, 09-12-2017
 

Miljarden nodig voor bereikbaarheid regio

Circa 7,5 miljard euro denkt de regio Utrecht nodig te hebben om stad en regio bereikbaar en leefbaar te houden. Dat staat in een verklaring van stad en provincie Utrecht. De Tweede Kamer debatteert maandag 11 november over de investering voor bereikbaarheid. In stad en regio moeten onder meer knelpunten in de infrastructuur opgeruimd worden en moet men fiks investeren in openbaar vervoer, de fiets en zelfrijdende auto’s. Gedeputeerde Jacqueline Verbeek Nijhoff (VVD) en verkeerswethouder van de stad Utrecht, Lot van Hooijdonk (GL) menen dat niets ondernemen geen optie is. Over vijf jaar zijn er 30 procent meer files en raakt het overvol met gemotoriseerd verkeer in de regio Utrecht. Bron: AD/UN, 09-12-2017
 

Facelift stationsstalling in Maarssen

De fietsenstalling bij station Maarssen gaat op de schop. De NS vernieuwen onder meer de ingang. In de zogenoemde selfservice fietsenstalling komen transparante deuren. Nu is er nog een draaihek en een tralieachtig hekwerk, dat door fietsers en treinpassagiers als onprettig ervaren wordt. Wil je je stalen ros stallen, dan is een ov-chipkaart nodig en de eerste 24 uur kun je de fiets voor nop stallen. Half december moet de facelift klaar zijn. Bron: AD/UN, 08-12-2017
 

Historisch besluit over Croeselaan en omgeving

De Utrechtse raad heeft donderdag 7 november een historisch besluit genomen over de Croeselaan en omgeving, aan de westzijde van het spoor. Er komen duizenden extra huizen, kantoren en parken. Op het Westplein zijn woningen en parken gepland. Van de 105 woningen aan de Croeselaan en zijstraten lijken voorlopig althans, 31 huizen de sloopkraker niet ten offer te vallen. Het Westplein gaat in de toekomst Lombokplein heten en dat plein krijgt veel groen en slechts twee rijstroken, elk voor een richting. Bron: AD/UN, 08-12-2017

Groene schaamlap voor vervuilende vliegreis

Slechts een Nederlandse passagier zou liefst 114 bomen moeten planten om de CO2- uitstoot van zijn of haar vliegretour naar bijvoorbeeld Barcelona – volledig – te compenseren. Minder doen is marginaal gepruts. Dat zegt Babette Porcelijn in haar boek ‘De verborgen impact’. Vliegen is door de kerosine-uitstoot extreem schadelijk voor heel het ecosysteem. Men doet of er ruim 3 leefbare planeten als de Aarde zijn, maar er is maar één Aarde. Ook in VPRO Tegenlicht van zondag 3 december werd onder de titel ‘Groene vliegtuigpioniers’ aandacht besteed aan de gigantische vervuiling in de lucht. De elektrische auto is in opmars en in China begrijpt men dat op de lange afstand de elektrische trein het betere alternatief is voor het kerosine verslindende vliegtuig. Bronnen: AD, 07-12-2017 en VPRO Tegenlicht van 03-12-2017
 

Buurt in actie tegen kap bomen in Hommelbosje

Het betreft ‘maar’ een paar bomen, maar de mogelijke velling van het Hommelbosje in de Utrechtse wijk Welgelegen, in de nabijheid van het Merwedekanaal, doet de gemoederen in het wijkje hoog oplopen. Alle elf bewonersverenigingen scharen zich achter een bezwaarschrift dat dit weekeinde ingediend wordt bij de gemeente Utrecht. Niet geheel duidelijk is om hoeveel bomen het gaat, volgens de bewoners leggen vier bomen het loodje, de projectontwikkelaar zegt dat het er maar twee zijn. Het Hommelbosje is een overblijfsel van de buitenplaats Welgelegen uit begin 19de eeuw en er staan onder meer eiken van 150 tot 200 jaar oud. Naar bestuurslid Irene Sinteur van Belangenoverleg Buurt Welgelegen (BBW) zegt, is het Hommelbosje gewoon erfgoed en daar moet je niet aan komen. Gemeentewoordvoerder Maud Bredero zegt dat de kap van de bomen nog niet vast staat. En volgens projectontwikkelaar Jasper Benus gaat het niet om monumentale bomen. Bron: AD/UN, 07-12-2017
 

Utrecht is zo veelzijdig

De natuur in de provincie Utrecht is magisch mooi en veelzijdig en dat wist filmmaker Roald van Stijn al lang. Met zijn video brengt hij dit nu ook over op de rest van de wereld. De beelden zijn stuk voor stuk bekende plaatsen in Neerlands kleinste provincie. In Landscapes of Utrecht, de ruim twee minuten durende film van Roald van Stijn, staat op YouTube. Op de film staan onder meer: Heidestein bij Zeist, de Kaapse bossen bij Doorn, de Soester Duinen en ook de Domtoren in Utrecht als decor voor de dansende spreeuwen en het zoddenlandschap bij Westbroek ten noorden van de provinciehoofdstad. Utrecht is mooier dan wellicht gedacht wordt en de Utrechtse natuur is zo enorm veelzijdig, zegt Utrechter van Stijn. Voor komend jaar wil Roald van Stijn een film maken over de Utrechtse Heuvelrug en daar komen dassen in voor. Bekijk de pas gereed gekomen film op YouTube.  Bron: AD/UN, 07-12-2017 
 

Energieopwekkende parkeeroverkappingen

Bij de Jaarbeurs zijn vandaag, woensdag 6 december, twee zonnecarports in gebruik genomen. De energieopwekkende parkeeroverkappingen bieden plaats aan 20 elektrische auto’s en laadpalen. Er liggen 150 zonnepanelen op het dak van de carports en daardoor kan lokaal opgewekte energie dadelijk worden geladen in auto’s van bezoekers. Het gaat om een proefopstelling en daarmee ervaring op te doen voor het combineren van duurzame energie en mobiliteit in de regio en in de stad Utrecht. Het initiatief is Smart Solar Charging en behelst 25.000 vierkante meter in diverse gemeenten in de provincie Utrecht. Bron: DUIC, 06-12-2017

Utrechtse videomaker toont beelden van regionatuur

De Utrechtse filmer en videomaker Roald van Stijn heeft een prachtige video vervaardigd van de natuur in de provincie Utrecht. Van Stijn werkte de voorbije vijf jaar aan deze film en de beelden tonen zeer mooie natuurmonumenten verspreidt over de provincie Utrecht. De opnamen hebben de Utrechtse filmer veel tijd en discipline gekost. Bronnen: DUIC, 06-12-2017 en RTV Utrecht, 06-12-2017 
 

Petitie voor randweg

Bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht boden gistermiddag een petitie aan, aan de politici in Den Haag. In de petitie roepen de Overvecht – bewoners op tientallen miljoenen euro extra te investeren voor de vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Het extra geld zou de aanleg van drie verdiepte kruisingen mogelijk moeten maken. De NRU – ook N230 – is de rondweg ten noorden van de Domstedelijke wijk Overvecht. De NRU verbindt de A27 met de Zuilense Ring, die vervolgens aansluit op de A2, de autobaan tussen Amsterdam en Maastricht. Het verkeer staat dagelijks in de file en daarom willen gemeente en provincie Utrecht de rondweg vernieuwen. Bron: AD/UN, 06-12-2017
 

Utrecht wil gasloos

De stad Utrecht wil zo snel mogelijk liefst veel huizen en wooncomplexen van het aardgas af halen. In de wijk Overvecht wil de stad daarmee beginnen. Veel keuze hebben bewoners niet, want uiteindelijk wordt het gasnet gewoon grotendeels afgekoppeld. MilieuCentraal heeft rekenmodellen voor bewoners opgesteld hoeveel de kosten zijn voor het gasloos en energieneutraal maken van je huis. De meest gangbare woning hier te lande is het rijtjeshuis uit de jaren 70 van de 20ste eeuw in een zogeheten bloemkoolwijk. De kosten voor het energieneutraal en gasloos maken van een dergelijk huis fluctueren tussen de 40.000 en 50.000 euro. Bron: AD/UN, 06-12-2017
 

Beerput Nederland bij 2doc

Op maandagavond 4 december, tussen 20.25 en 22.00 uur, was bij 2doc op NPO2 de uiterst interessante en belangrijke documentaire ‘Beerput Nederland’ te zien. In de anderhalf uur durende docu onderzocht filmmaker en journalist Wilfried Koomen de band tussen de vervuilende bedrijven en de politiek. Nog steeds zijn er lieden die het milieu niet serieus nemen. Pas als er gif onder of bij hun woonwijk blijkt te zijn, komt men in actie. Hoe is het mogelijk dat overheden het zover laten komen dat vervuilende bedrijven en milieucriminelen de leefomgeving van burgers zwaar kunnen vervuilen en vergiftigen? Al sinds jaar en dag houdt de politiek de industrie de hand boven het hoofd. Ook de sinds ruim een maand zittende nieuwe regeringscoalitie van VVD, CDA, CU en D66 is niet dadelijk van zins een andere houding tegenover de milieucriminelen in te nemen. Milieurechercheurs, inspecteurs en politie worden zwaar tegengewerkt en hun onderzoek gesaboteerd.
In de documentaire ‘Beerput Nederland’ kwam een reeks bedrijven in beeld met opslagtanks in de havens van Delfzijl, Amsterdam, Rotterdam en Moerdijk. Bedrijven als Odfjell, Main, Wubben, Chemie-Pack en ATM spelen hierbij een uiterst kwalijke rol. Op verschillende kaarten was zeer goed waar te nemen, dat Nederland tot de code rood behoort wat zware milieuvervuiling betreft. Afgewerkte stookolie wordt in grote hoeveelheden op de Atlantische Oceaan gedumpt. Uiteindelijk is de gewone burger de klos en moet hij vrezen voor zijn gezondheid.
U kunt de documentaire Beerput Nederland bekijken op 2doc.nl 
Bron: NPO2, 05-12-2017
 

Verouderde regels zitten slim laden in de weg

De ontwikkeling van het ‘slim’ laden van auto’s, waarmee fikse CO2-reductie gerealiseerd kan worden, hapert door verouderde regels. Daardoor denken veel automobilisten wel meer keren na alvorens deel te nemen aan initiatieven voor slim opladen met elektriciteit. Dat komt naar voren uit onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht en het kenniscentrum van netbeheerder ElaadNL. Bij slim laden worden auto’s vooral opgeladen als het stroomaanbod hoog is. Bij harde wind en veel zon is dt mogelijk. Een ander punt van slim laden is dat de auto tijdens die piek als accu voor huishoudens ingezet wordt. Verouderde regels en wetgeving verhinderen echter een groei van slim opladen. Bron: AD/UN, 02-12-2017

 

Vuurwerkverbod is de enige manier

In de Tweede Kamer is bij lange na nog geen meerderheid voor een landswijd vuurwerkverbod. Maar de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Tjibbe Joustra, is helemaal klaar met rotjes en vuurpijlen. En hij niet alleen, ook heel veel andere inwoners van de Lage Landen hebben het volledig gehad met die gevaarlijke, angstaanjagende en knallende ellende. De jaarwisseling van 2016 op 2017 leverde ruim 11.000 incidenten op,  waarvan 3.669 alleen al door vuurwerk. Er was 1 dode te betreuren en alsof dat niet genoeg is belandden er 472 mensen met letsel op de spoedeisende hulp. Brandwonden en oogletsel zijn samen goed voor 60 procent van de vuurwerkellende. Niet alleen mensen, maar ook veel (huis) dieren lijden onder de knallende rotjes en vuurpijlen. De financiële schade fluctueert de laatste 5 jaar tussen de 12 en 15 miljoen euro. Ook illegaal vuurwerk, dat steeds meer de kracht heeft van een handgranaat of erger, komt steeds meer tot gelding. Menselijk en dierlijk leed is door vuurwerk enorm. “Nederland is kampioen vuurwerkletsel”, zegt oogarts Tjeerd de Faber van het Oogheelkundig Gezelschap. Vuurwerk is maatschappelijke overlast, dus weg met de rotjes, vuurpijlen en ander gevaarlijk spul, ook in de stadsregio Utrecht. Bron: AD, 02-12-2017

 

Vernieuwde buslijnen in de stadsregio Utrecht

Vanaf zondag 10 december is er weer een nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer van kracht. In de stadsregio Utrecht zijn de interlokale lijnen 43 en 44 vernieuwd. Lijn 43 rijdt vanaf de bewuste datum door van Zeist via Odijk naar Houten en lijn 44 rijdt tussen Houten en Vianen. U-OV is de openbaar vervoerder in de stadsregio Utrecht. Bron: AD/UN, 02-12-2017

 

Bewoners balen van plan stadsboulevard

Bewoners van de wijk Majella bij de Thomas a Kempisweg in Utrecht-West balen dat Utrecht hun alternatieve ontwerp – Frits Alternatief – voor de westelijke stadsboulevard vrijwel geheel negeert. Naar de bewoners zeggen, zadelt de stad hen op met veel extra verkeer. De stadsboulevard moet zo’n 4 kilometer lang worden en er verdwijnt 2 hectare asfalt ten gunste van groenstroken. “Het plan van Frits Alternatief is een stedenbouwkundig plan waarbij de ring een weinig opgeschoven wordt en er psychologisch een kleine knip aangelegd wordt,” zegt voorzitter Roos de Haan. Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GL) ziet niets in het bewonersplan door te zeggen dat ‘Frits Alternatief’ alleen een grote verbetering oplevert voor een deel van de bewoners aan de stadsboulevard, maar een achteruitgang voor het overige deel van de aan te leggen boulevard. Op het plan kwamen ruim 300 zeer kritische inspraakreacties binnen. Het is krankzinnig en om te huilen, mailt een bewoner aan de gemeente Utrecht. Bron: AD/UN, 01-12-2017

 

CDA wil ook auto’s op busbaan

Het CDA in Utrecht wil onderzoeken in hoeverre auto’s op busbanen in de stad gebruikt kunnen worden. De wat minder frequent bereden busbanen in De Meern, Vleuterweide en ook de busbaan in Rijnsweerd zouden daarvoor in aanmerking komen. Over iets meer dan een jaar rijdt de tram van en naar de Uithof over een eigen baan en dan zou de parkeerdruk in Rijnsweerd kunnen verminderen. Ook op de busbaan in De Meern en Vleuterweide rijden relatief weinig bussen en parallel liggen niet heel drukke wegen. Als hier de auto op de busbaan kan rijden, kun je de vrijgekomen ruimte van de auto’s inzetten voor de fietsers of voor meer groen. In Rijnsweerd gelden dezelfde criteria. Dit alles staat in het verkiezingsprogram van de christendemocraten, dat de leden onlangs vaststelden. CDA-lijsttrekker is Sander van Waveren. Bron: AD/UN, 01-12-2017

 

Groene parel in de Binnenstad

Pal naast de Domtoren in de Binnenstad bevindt zich Flora’s Hof. Om deze groene parel opnieuw in te richten, werd in 2007 de Stichting Vrienden van Flora’s Hof opgericht. Vandaag, vrijdag 1 december, wordt de nieuwe beheersovereenkomst ondertekend door de gemeente Utrecht en de stichting. Utrecht is eigenaar van het hofje aan de Servetstraat. De overeenkomst geldt voor 5 jaar en vrijwilligers zorgen voor het dagelijks onderhoud van Flora’s Hof. Bron: AD/UN, 01-12-2017