Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws mei 2018


ProRail investeert miljarden in infrastructuur

Om de almaar wassende stroom treinreizigers in de treinen te kunnen opvangen, investeert ProRail zeker 20 miljard euro in vernieuwing van het spoor. Prorail-topman Pier Eringa zegt in De Telegraaf, dat hij een stijging voorziet van het aantal treinpassagiers met 45 procent. Eerder werd uit gegaan van een groei van 30 procent.
Volgens Eringa zijn mensen de files op de wegen en in de stad meer dan zat en worden zo massaal de trein in gejaagd. Dat is uiteraard prima, maar er moet wel wat gebeuren om die explosieve groei op te vangen. Vandaar de 20 miljard om het spoor op te waarderen en te vernieuwen. De ProRail-directeur zegt verder dat met dat geld een groot deel van de verwachte groei gefaciliteerd kan worden, zoals meer ruimte voor meer treinen, die sneller en in kortere afstand van elkaar rijden. Grotere stations, extra opstelsporen en beveiligingssystemen zijn ook noodzakelijk om die reizigersgroei te kunnen verwerken.
De sterkste groei wordt in Amsterdam verwacht, maar ook in Utrecht valt er een sterke groei van het aantal treinpassagiers te bespeuren. Bron: RTV Utrecht, 31-05-2018
 

Nederlands bedrijfsleven maakt werk van klimaatafspraken

Ook zakenlieden zullen ‘groener’ moeten reizen. Dat vinden 41 Nederlandse bedrijven en daar zijn onder meer Philips, Unilever en KPN bij. Deze ondernemingen willen in 2030 hun CO2- uitstoot met vijftig procent verminderd hebben. Een zakenreis per vliegtuig is dan taboe, je reist maar per trein, is het idee. Ook de zakenauto gaat van benzine over op elektriciteit of wordt zelfs ingeruild voor de fiets. Het Nederlandse bedrijfsleven maakt werk van de Parijse klimaatafspraken.
De Nederlandse CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer en de zakenreizen met het vliegtuig bedraagt 12 megaton in 2016, dat is meer dan de helft van de koolstofdioxide-uitstoot van alle huishoudens die door gas verwarmd worden. De 41 bedrijven, met samen circa 290.000 werknemers, hebben zich in de coalitie Anders Reizen gebogen over maatregelen om het zakelijk verkeer te verduurzamen. 
Casper Schrijver, van Natuur & Milieu, vindt dat bedrijven slimme maatregelen moeten treffen en hun mindset veranderen. Toon aan dat het kan en anderen volgen je in duurzame maatregelen. Bron: AD/Economie, 31-05-2018
 

Lidl stopt met verkoop van tabak

Lidl Nederland wil als eerste supermarkt stoppen met de verkoop van tabak en sigaretten. Uiterlijk in 2022 zijn de rookwaren in alle filialen van de Duitse supermarktketen hier te lande uit de schappen weg. Lidl verkocht alleen sigaretten van eigen merk en ook nam men de afgelopen jaren al maatregelen de rookwaren minder in het zicht van de klanten uit te stallen. Het beëindigen van de tabak- en sigarettenverkoop geschiedt in fasen. Verslavingskunde Nederland juicht de stap van Lidl toe: “Dit getuigt van visie en lef”. In veel supermarkten behoren sigaretten tot de best verkopende producten. Lidl is met ruim400 filialen in Nederland de derde in grootte na AH en Jumbo. Dankzij de antirookbeweging is het roken in de Lage Landen gereduceerd. Bron: AD/Nieuws, 31-05-2018
 

Weer een uil bij opening

De Partij voor de Dieren (PvdD) is opnieuw boos en gefrustreerd, omdat in Utrecht komend weekeinde opnieuw een uil ingezet wordt bij een feestelijke opening. Vorig weekeinde nagelde de PvdD de gemeente al aan de schandpaal, daar wethouder voor groen, Kees Geldof, bij de start van de bouw van de nieuwe wijk Haarzicht. Geldof kreeg de sleutel overhandigd van een uil. Aanstaand weekeinde opent hondenopvang Happy Roedel haar nieuwe locatie in De Meern-Strijkviertel. Het persbericht van de Happy Roedel vermeldt een ‘spectaculaire opening meteen uil die met de sleutels komt aanvliegen’. Fractiemedewerker Saskia Oskam is not amused met het misbruik van de uil. Bron: AD/UN, 30-05-2018
 

Sociale huurhuizen loskoppelen van gas kost heel veel

Woningcorporaties- en stichtingen moeten het astronomische bedrag ophoesten van 108 miljard euro om alle sociale huurwoningen hier te lande gasloos en klimaatneutraal te maken. Per woning belopen de kosten voor de aanpassingen op krap 52.000 euro. Ook in Utrecht zijn plannen voor het gasloos maken van huizen, onder meer in de wijk Overvecht. Bron: AD/Nieuws, 30-05-2018
 

De groene sloper slaat toe

De plant is uitgegroeid tot de schrik van gemeenten en provincies. Dat is de Japanse Duizendknoop. De plant boort zich met gemak door asfalt en beton en valt ook nog eens amper te bestrijden. En als of dat nog niet genoeg is, blijkt de duizendknoop ook nog eens gewoon te koop als sierplant. De monsterplant is uitgegroeid tot staatsvijand nummer 1. Ook met de gifspuit is de plant moeilijk te bestrijden. Bron: AD/Nieuws, 30-05-2018
 

OV loopt vast als we zo doorgaan

Reizigersvereniging Rover is content met de nieuwe plannen voor de verbetering van het OV in de stadsregio Utrecht. Gemeente en provincie willen onder meer een tweede ic-station om Utrecht CS te ontlasten en de stad in de toekomst bereikbaar houden.
Aldo Markus van Rover zegt blij te zijn met elke cent die naar het openbaar vervoer gaat en niet in de verbreding van rijkswegen wordt gestopt. En het OV loopt vast als we op deze manier doorgaan, zegt Markus verder. Vervolgens vindt de Rover-zegsman dat “met zo’n ring van hubs om Utrecht CS je reizigers kan afvangen en het minder druk wordt op Utrecht Centraal. Wel moeten er dan goede voorzieningen getroffen worden, als fietsenstallingen, om alle stations bereikbaar te houden. En vergeet de mensen die slecht ter been zijn niet, laat dus niet alle buslijnen verdwijnen”, aldus Aldo Markus van Rover.
Een tweede ic-station zou op meer plaatsen in de Stadsregio Utrecht (SRU) kunnen, zegt Jacco Buisman, directeur van Movares. Goed onderzoeken waar dat station moet komen en een goed ontwerp is ook van belang. De huidige stations in en om Utrecht zijn ongeschikt om als intercitystation te kunnen fungeren. Ze zijn niet berekend op het grotere aantal reizigers dat een ic- station moet verwerken. De kleine stations, zoals Bilthoven, Utrecht- Lunetten, Bunnik en Driebergen-Zeist, kunnen wel goed als hubs ingezet worden en dan moet er goed gekeken worden waar dat tweede ic- station zou kunnen komen, aldus Jacco Buisman van Movares. Bron: RTV Utrecht, 29-05-2018
 
Nieuwe OV-ring om Utrecht van groot belang
Niet alleen een tweede ic-station voor Utrecht op de lange termijn, is naar gedeputeerde voor mobiliteit, Dennis Straat (VVD) van belang om op korte termijn de reeds bestaande spoorwegstations in en rondom de Domstad beter met elkaar te verbinden. De overstapmogelijkheden vanaf de stations met een goede busverbinding verbeteren is als eerste noodzakelijk. Het zou goed zijn als reizigers vanaf de stations in Bunnik, Utrecht- Lunetten, Bilthoven en Woerden, eenvoudiger in een bus kunnen stappen. Een lijnbus rijdt immers over al bestaande weginfra. Op de langere termijn zou de verbeterde busverbinding moeten uitgroeien tot een hoogwaardige openbaar vervoerring omheen de stad Utrecht. Dat zou dan uiteindelijk een tram of een light rail systeem kunnen zijn. Volgens verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GL) zijn de wensen voor het bereikbaar houden van de stad en regio met het OV urgent. Al in 2010 is Utrecht in gesprek met het rijk over de Utrechtse bereikbaarheid, maar is er intussen vrijwel niets gebeurd. Utrecht is echter wel voort gegaan met het produceren van nieuwe woningbouwplannen. Komende week hebben wethouder en gedeputeerde een onderhoud met de ministers van Infrastructuur en van Binnenlandse Zaken. Een financiële toezegging verwachten de Utrechtse bestuurders pas in het najaar van 2018. Bron: AD/UN, 29-05-2018
 

Intercity welkom in Bunnik

Het dorp Bunnik lijkt de aangewezen plaats voor een tweede intercitystation voor Utrecht. Het gaat er om de aanzwellende stroom forensen niet allemaal over Utrecht Centraal te laten reizen. Utrecht CS is nu al een druk station, zeker in spitstijden. Als Bunnik het tweede ic-station van Utrecht wordt, groeit het dorp onder de rook van de provinciehoofdstad met een enorme vaart. Wethouder Jorrit Eijbersen denkt zelfs dat het huidige aantal inwoners verdubbelt. Het station zou dan Bunnik Science Park moeten heten. En natuurlijk zullen projectontwikkelaars en de wethouder brood zien als er fors gebouwd gaat worden: meer inwoners, meer huizen, is het idee. Provincie en gemeente Utrecht vragen het rijk miljarden euro’s om de snelgroeiende stadsregio met het openbaar vervoer en de fiets bereikbaar te houden. Volgens Jan Henk van der Velden, directeur van Utrecht Science Park, “past dit plan precies in ons verhaal. Er moet iets gebeuren om de Uithof bereikbaar te houden”. Bron: AD/UN, 29-05-2018
 

Bunnik met intercitystation

Dat directeur van Utrecht Science Park, Jan Henk van der Velden, pleit voor een goede en adequate oplossing voor de bereikbaarheid van USP, is volledig te begrijpen. Hij opperde al eerder om van station Bunnik, waar nu alleen sprinters stoppen, een intercitystation te maken. Op de lange termijn moet naar Van der Velden zegt, een veel groter slag gemaakt worden. Bunnik als ic-station ziet hij als de beste oplossing voor dit gebied. Bunnik ligt hemelsbreed nog geen drie kilometer van de Uithof. Een andere serieuze optie voor ic- stops is station Utrecht-Lunetten. Dat ligt ongeveer even wijd van het USP- terrein, maar is beter bereikbaar voor mensen ten zuiden van Utrecht. Uit een poll van het AD komt naar voren dat een meerderheid van de stemmers voor Utrecht-Lunetten kiest, namelijk 39 procent. 25 procent is voor Bunnik, 21 procent wil Driebergen-Zeist als ic-station en 14 procent ziet veel in Bilthoven als  tweede intercitystation voor Utrecht. Bron: AD/UN, 29-05-2018 
 

Krijgt Utrecht extra intercitystation?

Voor reizigers die altijd over het drukke Utrecht Centraal reizen naar de Uithof gloort hoop. Stad en provincie Utrecht deponeerden bij het rijk de wens op tafel voor een nieuw intercitystation ten oosten van de stad. Dat vergt een miljardenbedrag. Bron: AD/UN, 29-05-2018
 

Romeinse Limes

De pas geopende fiets- en wandelroute langs de Romeinse Limes in Nederland is 200 kilometer lang. De route doorkruist de Lage Landen en doet ook Utrecht Castellum Hoge Woerd, in Leidsche Rijn, en het Domplein in de Binnenstad aan. Limes is een grens.
Bron: AD/UN, 29-05-2018
 

Miljardeninvestering in Utrechts OV nodig

Utrecht wenst een tweede intercitystation en een snelbusbaan of een tramlijn omheen de stadsregio om de snelle bevolkingsaanwas het hoofd te kunnen bieden. Dat is van nationaal belang, zeggen gemeente en provincie Utrecht, om de verkeersdraaischijf van Nederland echt draaiende te houden. Dit meldt de Volkskrant van 27-05-2018.
Zowel gemeente als provincie vragen het rijk om een miljardeninvestering om de bereikbaarheid van stad en regio te garanderen. Dit is te lezen in het Programma U Ned. In dit 35 pagina’s tellende rapport passeren de toekomstige bereikbaarheid en de gezonde groei van stad en regio de revue. De Domstad telt in 2040 zo’n 433.000 inwoners, terwijl dat er nu nog 345.000 zijn. Ook de inwoneraantallen van de omliggende stadsregiogemeenten vertonen een stijgende lijn. 
Als Utrecht CS iets treft, ligt gelijk heel het spoor in Nederland plat, zegt gedeputeerde Dennis Straat. Dus niet iedereen over Utrecht Centraal laten reizen, is het parool. En als de Uithoflijn in exploitatie komt, is die gelijk de drukste tramlijn van Nederland, zegt mobiliteitswethouder Lot van Hooijdonk.
In het Programma U Ned (pdf), waarin over de Metropoolregio Utrecht (MRU) gesproken wordt, staat ook dat vertegenwoordigers namens gebruikers als Fietsersbond, ANWB (en wellicht Rover?) zitting kunnen nemen in de Raad van Advies. Die participatie geldt ook voor vertegenwoordigers van milieuorganisaties als de Kracht van Utrecht (KvU) en Natuur en Milieufederatie Utrecht. Dat is immers niet irrelevant, gezien de wassende stroom inwoners en de daarbij behorende mobiliteit. 
De relatie met de Metropoolregio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Brainport Eindhoven zijn eveneens in het Programma U Ned vermeldt.
Bronnen: DUIC en RTV Utrecht, 28-05-2018
 

Uil illegaal ingezet bij start bouw Haarzicht

Tijdens de archeologische publieksdagen, werd zaterdag 26 mei het startsein gegeven voor de verkoop van plusminus 500 woningen in plangebied Haarzicht. Dat is een kleine Vinexwijk tussen Vleuten en Haarzuilens. Maar de start verliep, volgens de Partij voor de Dieren, niet helemaal vlekkeloos. De uil die wethouder voor groen, Kees Geldof (VVD), vorige week de sleutel van het nieuwbouwwijkje overhandigde, deed dat illegaal, meent de PvdD. De symbolische start van de bouw van de wijk Haarzicht is in strijd met eerder gemaakte afspraken over de inzet van roofvogels in Utrecht. PvdD-raadslid Eva van Esch herinnert eraan dat het stadsbestuur een half jaar eerder nog een motie van haar overnam die beoogde geen roofvogelshow meer te faciliteren in Utrecht. Van Esch hoopt dat het nieuwe college, dat waarschijnlijk volgende week het nog zittende vervangt, dierenwelzijn serieuzer te nemen en harder aan de slag gaat om dierenleed te voorkomen en tegen te gaan. De liberaal Kees Geldof is binnenkort ambteloos burger en geen wethouder meer, daar zijn partij, de VVD, buiten het nieuwe college blijft. 
Bron: AD/UN, 28-05-2018
 

Actiegroep pleit voor metrotunnel

Een paar betrokken Utrechters, verenigd in de Actiegroep Geboorde Tunnel, roept het Utrechtse stadsbestuur op de mogelijkheden voor een metrolijn tussen de Jaarbeurs en Utrecht Science Park (USP) te onderzoeken. Als inspiratiebron dient de nieuwe ondergrondse tunnel van het vliegveld van Barcelona met de Catalaanse hoofdstad. Het trio in Utrecht is van oordeel dat met de nieuwste boortechnieken, zonder overlast op het gehele traject in de stad en Binnenstad, goedkoper is dan de aanleg van een spoorlijn naar het USP in Utrecht- Oost. De initiatiefnemers gaat de stad aan het hart, zeggen ze. En zie deze mogelijkheid niet over het hoofd, vindt het trio. Of een en ander realistisch is, staat in de sterren geschreven. Bron: AD/UN, 26-05-2018
 

Meer groen in Lombokpark

Van Lombokplein naar Lombokpark: dat is het idee van projectmanager Carla Mesman. Meer groen en ruimte voor  350 tot 400 nieuwe huizen. Er is inspiratie opgedaan in London. Het gebied rondom het Westplein in de wijk Lombok gaat op de schop. Het park in de Domstad zou even groot in omvang moeten worden als het park in de Britse hoofdstad. Midden juni aanstaande krijgt de raad het concept onder ogen en tot die tijd ligt het ter inzage in het Stadskantoor. Bron: AD/UN, 26-05-2018
 

Nieuw Utrechts college

De zeven wethouders die Utrecht de komende vier jaar als college van b en w krijgt, zijn er drie van GL, eveneens drie van D66 en één van de CU. De Utrechtse ploeg is jong en ambitieus, heeft Haagse ervaring en zelfs Amsterdams bloed. Hun leeftijden liggen tussen 28 en 58 jaar. Het gaat om: Lot van Hooijdonk (40/GL), Kees Diepeveen (58/GL), Linda Voortman (38/GL), Victor Everhardt (D66/49), Anke Klein (40/D66), Klaas Verschuure (45/D66) en Maarten van Ooijen (28/CU). Everhardt en Van Hooijdonk hebben al wethouderservaring. De overigen zijn nieuw op die post. Klein is uit Amsterdam afkomstig en Voortman heeft ervaring in het landsparlement in Den Haag. Bron: AD/UN, 26-05-2018
 

Andere routes voor Utrechtse bussen

Op 9 december 2018 en 13 juli 2019 is het de bedoeling dat een aantal buslijnen een andere route gaan rijden. In september aanstaande beslissen de provincie en openbaar vervoerder U- OV hoe de nieuwe lijnen er uit zullen zien. Passagiers mogen tot die tijd via een vragenlijst reageren op de voorgestelde buslijnen. Een en ander heeft van doen met de bouwwerkzaamheden van het busstation aan de kant van de Binnenstad. Voor meer info, kijk op: www.u-ov.info. Bron: Ad/UN, 25-05-2018
 

Huiszwaluw dreigt te verdwijnen

Al sinds de jaren 60 van de 20ste eeuw slaat een kolonie huiszwaluwen elk jaar haar ‘tenten’ op bij het Zeister fruitteeltbedrijf nabij de Uithof. Maar in 2018 laten de vogels lang op zich wachten. Het is onduidelijk wat de oorzaak is dat de huiszwaluwen niet verschijnen. Westeneng is het fruitteeltbedrijf, waar onder meer huiszwaluwen nestelen. Bron: Ad/UN, 25-05-2018
 
Te weinig groen in provincie Utrecht
Er is te weinig groen in diverse Utrechtse gemeenten. Behoefte bestaat aan fietspaden (47 kilometer en wandelpaden (149 kilometer). Het recreatiegebied in de provincie komt 550 hectare tekort. Dat is 5,5 vierkante kilometer. Dat is vreemd, want velen ervaren de provincie als een groen oord. Denk maar aan de Utrechtse Heuvelrug. Maar in de grotere steden als Amersfoort, Utrecht, Nieuwegein en Veenendaal is eerder te weinig dan te veel aan groen. Een en ander is waar te nemen in het gisteren gepubliceerde ‘Groen in en om de stad’, in de Staat van Utrecht, een regionale databank. Bron: AD/UN, 25-05-2018
 

Maarten van Ooijen in college voor CU

CU-fractievoorzitter wordt de nieuwe wethouder voor de ChristenUnie als de onderhandelingen met D66 en GL slagen. De drie partijen verwachten binnenkort een college te kunnen vormen. Ze staan dicht bij een akkoord. Van Ooijen is met zijn 28 jaar een der jongste wethouders ooit in Utrecht. Hij studeerde bestuurskunde en sociologie.
Bron: AD/UN, 25-05-2018
 

In de nacht opladen van motorvoertuigen

Gisteren, woensdag 23 mei, zijn bij de Jaarbeurs hier ter stede, 20 elektrische auto’s tegelijk opgeladen. Dat gebeurde in de late avond, na zonsondergang. En dat is een unicum in Utrecht en in Europa. Met deze demonstratie worden 20 laadpalen, 200 zonnepanelen en een grote batterij officieel in gebruik genomen door burgemeester Jan van Zanen. Volgens initiatiefnemer Robin Berg is het “voor het eerst in Europa” dat zoveel auto’s tegelijk van zonnestroom voorzien kunnen worden via een batterij. Deze heeft een vermogen van 400 kW en een omvang van 800 kiloWatt. Bronnen: DUIC en RTV Utrecht, 24-05-2018
 

Wereld zonder wegwerpplastic

‘Groenere steden voor een groenere toekomst’ is het thema ven de EU Green Week, die op 21 mei begonnen is in Utrecht en tot en met 25 mei loopt. Erik Solheim, hoofd van de UN-milieuorganisatie, wil plastic te lijf gaan met de boodschap: #BeatPlasticPollution. 
Plastic houdt ons eten vers en operatiekamers schoon en ook onze infrastructuur bestendig. Dat soort plastic is nuttig. Maar het plastic als wegwerpvariant kunnen we missen als kiespijn. Plastic bekers, bordjes, bestek, rietjes, flesjes, et cetera, worden slechts enkele minuten gebruikt om daarna weggegooid te worden. Een schatting toont aan dat circa 13 miljoen ton plastic jaarlijks in de oceanen verdwijnt. En zelfs in de wijdste uithoeken binnen de Poolcirkel treffen we plastic aan. Bron: AD/Opinie, 23-05-2018
 

Onder bladerdak heeft zonnepaneel ook zin

Digitale informatieborden in en rond de Utrechtse Binnenstad die verwijzen naar vrije plaatsen in fietsenstallingen, lopen steeds meer op zonnestroom. Op de Mariaplaats vragen bewoners en ondernemers zich af of zonnepanelen ook functioneren als de zon achter de wolken is en vooral omdat op de Mariaplaats veel bomen staan met in de zomer een dicht bladerdak. Het blijkt echter wel degelijk mogelijk dat de zonnepanelen ook bij minder goed weer en een dicht bladerdak voldoende licht ontvangen om te functioneren. Weliswaar 30 tot 40 procent minder dan wanneer de zon volop zichtbaar is. Alle 25 infoborden met parkeerinfo voor stalen rossen die in de nabijheid of in de Binnenstad staan, worden voorzien van zonnepanelen, ook op plaatsen waar de zon wat minder brandt. Bron: AD/UN, 23-05-2018
 

Naam Uithof Science Park komt er niet

De gemeente Utrecht houdt vast aan het voornemen om De Uithof om te dopen tot Utrecht Science Park, afgekort USP. Dat laat het Utrechts college weten in antwoord op schriftelijke vragen van de PVV-eenmansfractie. PVV-fractievoorzitter Henk van Deún verwacht niets van het voornemen van de stad de naam te wijzigen. Naar Van Deún zegt, bestond er een boerderij met de naam De Uithof in de 17de eeuw die in het desbetreffende gebied stond, blijven bestaan vanwege de ‘historische binding’ met de Domstad. Bron: AD/UN, 23-05-2018
 

Vislood in de ban

Over niet al te lange tijd mogen de 1,2 miljoen Nederlandse sportvissers geen loodje meer gebruiken als zij hun hengel uitwerpen. Het kabinet wil op die manier de hoeveelheid lood dat in het milieu en de natuur terecht komt, met duizenden tonnen per jaar reduceren. Jaarlijks daalt 54 ton lood naar de bodem van plassen, sloten en rivieren. En nog eens 470 ton belandt in zee. Lood is giftig en gevaarlijk voor dier en mens. De cijfers zijn gepubliceerd in het Visblad. Bron: AD/Nieuws, 23-05-2018
 

PvdD wil maximum aantal bootjes op Kromme Rijn

De Partij voor de Dieren (PvdD) pleit er voor het varen met vervuilende bootjes op de Kromme Rijn aan banden te leggen. Daarvoor pleit de partij in de Utrechtse raad in vragen aan het college. De PvdD wil, net als in de toekomst voor de Oudegracht, geen bootjes meer met diesel- of benzinemotoren over de Kromme Rijn varen. PvdD-raadslid Maarten van Heuven zegt dat het natuurgebied langs de Kromme Rijn niet gebaat is bij al die scheepjes en jachten, waarvan het gros aangedreven wordt door motoren op fossiele brandstoffen. Vervolgens bekruipt hem de angst dat al die extra schuitjes onrust veroorzaken voor de dieren in het Kromme Rijngebied. Er moet een maximum komen aan het aantal bootjes op de rivier, vindt de PvdD verder. Bron: AD/UN, 22-05-2018
 

Geluidsoverlast crosswedstrijden

Inwoners van de Utrechtse wijk Zuilen zijn des duivels dat er weer crosswedstrijden gehouden worden op bedrijventerrein Lage Weide. De Zuilenaren vrezen de herrie van de motoren. De Motorcross Club Utrecht hield afgelopen zaterdag crosswedstrijden op het crossterrein aan de Isotopenwegen dat schoot de Zuilenaren, aan de andere zijde van het Amsterdam-Rijnkanaal in het verkeerde keelgat. Bij goed weer vrezen de bewoners van Zuilen-Noord niet meer buiten in de tuin te kunnen verblijven. De Motorcross Club Utrecht reageerde echter niet. Bron: AD/UN, 22-05-2018
 

Niet meer bouwen in de polder

Het bouwen van woningen in het buitengebied is geen oplossing voor het tekort aan huizen in de stad Utrecht, benadrukte wethouder wonen, Paulus Jansen (SP) zondagmiddag in het tv-programma Buitenhof. Volgens Jansen is Utrecht heel zuinig op de polder Rijnenburg. Naar de wethouder zegt, is er te veel in het groen gebouwd en is dat beeld in de Domstad beangstigend. Er is nog maar één poldertje over en wie weet wordt dat wel een keer volgebouwd, maar er is veel meer mogelijk in de stad. Jansen wees er op heen dat in de voorbije jaren 3200 nieuwe huizen in Utrecht opgeleverd en nog eens 4500 in aanbouw zijn en dat is drie keer zoveel als een jaar eerder. Ook kijkt Jansen naar mogelijkheden om woningen te bouwen op bedrijfsterreinen. Bij het bouwen van huizen in de polder Rijnenburg is een te simpele oplossing, dan moet ook het autowegennet versterkt worden. Dat vereist wetgeving en fiscaal beleid van de landelijke overheid en daarvoor heeft verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (D66) tot op heden zich op de vlakte gehouden, zegt Jansen verder. Bron: AD/UN, 22-05-2018
 

Spoorwegmuseum verwordt tot tweede Schiphol

Veel buurtbewoners rondom het Spoorwegmuseum, in het vroegere Maliebaanstation, zijn de groeiende overlast als gevolg van het wassende aantal evenementen in het bewuste museum meer dan beu. Het museum lijkt wel een tweede Schiphol, ze zitten aan hun tax zeggen omwonenden. In 2017 bezochten liefst 450.000 mensen de treinen en locomotieven in het populaire Spoorwegmuseum. Dat is een record. Vooral evenementen als Thomas de Trein met 24.000 bezoekers en het Allerhande Kerstfestival, dat 40.000 belangstellenden trok. Voorts hebben die evenementen een commercieel tintje. Derhalve zijn de evenementen een doorn in het oog van de buurtbewoners. Bron: AD/UN, 22-05-2018 
 

Snuffelpaal werkt niet

Snuffelpalen, die meten hoe goed of slecht de luchtkwaliteit langs de A12 is, functioneren amper of helemaal niet. Dat antwoorden b en w van Woerden op vragen van de partij Progressief Woerden. De resultaten kunnen zowel in positieve als in negatieve zin afwijken van de rekenmodellen, die al gebruikt worden. Bron: AD/UN, 19-05-2018
 

Glasbak bestaat langer dan 40 jaar

Vorige week berichtte het AD dat de glasbak 40 jaar terug voor het eerst zijn intrede deed in Nederland. Maar 46 jaar geleden was Miep Kuiper-Verkuyl in Zeist al begonnen met het introduceren van de glasbak. “De eerste glasbak is op 30 juni 1972 in Zeist neergezet”, zegt Kuiper stellig. De nu 91-jarige Miep Kuiper-Verkuyl en Babs Riemens waren de echte pioniers. Beiden waren milieubewuste vrouwen. De gemeente Zeist zag aanvankelijk niet veel in het initiatief van het duo. Wel Maltha Glasrecycling en de firma Dorrestein. Van Albert Heijn mochten de twee dames een glasbak van Dorrestein op het AH-terrein in het centrum van Zeist neerzetten. En dat liep als een trein. De glasbak werd uiteindelijk al gauw door meer dorpen en steden omarmd. In 1978 werd de eerste landswijde gesubsidieerde glasbak in Den Bosch neergezet. Dat wordt als geboortejaar van de glasbak hier te lande. Bij de 40 jaar werd het glas geheven; even wachten op het jaar 2022, dan roepen we echt proost! Bron: AD/UN, 19-05-2018
 

Kabinet zet streep door stroom uit kolen

Het kabinet, bestaande uit de coalitiegenoten CDA, CU, D66 en VVD, wil energiebedrijven verbieden elektriciteit op te wekken uit steenkool. Dat houdt feitelijk het einde van de kolencentrales in Nederland in. Dit meldde minister voor Economische Zaken, Eric Wiebes na afloop van de wekelijkse ministerraad. Naar Wiebes zegt, moeten verouderde kolencentrales, de Amercentrale bij Geertruidenberg en de Hemwegcentrale in Amsterdam, al in 2024 van het net af. Steenkool is zeer vervuilend en zorgt voor uitstoot van het broeikasgas CO2, ofwel koolstofdioxide. Het kabinet heeft zich ten doel gesteld die uitstoot in 2030 te willen halveren ten opzicht van 1990. Bron: AD/Nieuws, 19-05-2018
 

Stinkbomen blijven staan

In de F.C. Dondersstraat in Wittevrouwen staan de vier stinkende ginkgo’s die voorlopig niet weg hoeven. Wethouder voor groen, Kees Geldof, heeft toegezegd de Japanse notenbomen nog niet te vellen als omwonenden de noten, die een penetrante geur verspreiden, opruimen. Geldof (VVD) komt daarmee tegemoet aan de bezwaren van buurtbewoners die de tientallen jaren oude bomen niet kwijt willen en daarom een petitie tegen het vellen van de bomen indienden. Bron: AD/UN, 18-05-2018
 

Debat windturbines op scherp

Het debat over de vraag of windturbines in de polders Rijnenburg en Reijerscop, bij het autobanenknooppunt Oudenrijn, geplaatst moeten worden, staat op scherp. Tegenstanders, zowel in politieke als in burgerlijke zin, lieten zich duidelijk horen tijdens een eerste werkbijeenkomst over de plaatsing van de turbines in een buurthuis in De Meern. De Buren van Rijnenburg vinden dat “organisaties die lobbyen voor windmolens alle ruimte krijgen”. In de Utrechtse politiek zijn VVD, PVV, CDA en Stadsbelang in de raad uitgesproken tegenstanders van de windturbines in de polders. GL en CU zijn voor het plaatsen van windturbines in Rijnenburg. D66 houdt alle opties nog open en wil het participatieplan afwachten. Bron: AD/UN, 18-05-2018
 

We heffen glas op 40-jarige glasbak

Dat is leuk, ‘feesie bouwen’, want de glasbak viert zijn 40-jarig bestaan. Vandaag, donderdag 17 mei, is het exact 40 jaar terug, dat de eerste glascontainer in de Lage Landen geïnstalleerd werd. Inmiddels is in het Nederlandse straatbeeld de glasbak niet meer weg te denken. Veertig jaar na dato zijn 25.000 glasbakken hier te lande in gebruik. In 1978 was 8 ton glasinzameling het streven, maar daar is men zeer ruimschoots overheen. Inmiddels, anno 2018, zamelt glasscheidend Nederland 421.000 ton glas in. Het jubileum van de glasbak wordt dit jaar met een landswijde campagne gevierd. Bier en wijn staan klaar. Proost glasbak! Bron: RTV Utrecht, 17-05-2018
 

Elektrische vrachtauto op komst

Het zal niet zo bar lang meer duren eer de eerste elektrische vrachtauto op de weg verschijnt. In Eindhoven presenteerden DAF Trucks en bussenbouwer VDL (Van der Leegte) gisteren hun nagenoeg geluidloze vrachtwagen voor distributie in steden en urbane gebieden. De beide technische ondernemingen vonden elkaar bij de ontwikkeling van een volledig elektrische vrachtwagen. DAF en VDL gaan een 30 tonner voor stadsdistributie in productie nemen. Nog in 2018 wordt de e-truck getest en beproefd in België, Duitsland en Nederland. In ieder geval krijgen enige supermarkten de primeur. De vrachtauto heeft een bereik van 100 kilometer en kan in een halve stonde opgeladen worden om nog eens 50 kilometer te rijden. Is uiteraard ook voor de stadsregio Utrecht interessant. Bron: AD/Economie, 17-05-2018
 

Snelheidsremmende maatregels op singels

Omdat auto’s nog veel te hard rijden, krijgen de Malie- en de Tolsteegsingel plateaus op de weg, zodat gemotoriseerd verkeer langzamer zal gaan rijden. Voordat die plateaus aangebracht zijn, wil Utrecht handhavers inzetten die hardrijders beboeten. Op beide singels, aan de oostzijde van de Binnenstad, geldt een maximum snelheid van 30 km/u. De twee singels beschikken over een smileybox, die bestuurders van een auto of motor toont met welke snelheid ze rijden. Veelal wordt er veel harder gereden dan die 30 km/u. Snelheden van 80 of 90 km/u zijn niet zelden. Zelfs over de 100 km/u komt voor.
Bron: AD/UN, 17-05-2018
 

Raad eerder bijpraten over Uithoflijn was onnodig

De Utrechtse wethouders Lot van Hooijdonk (GL) en Victor Everhardt (D66), vonden het vorig jaar onnodig de raad volledig te informeren over de vertraging in de aanleg van de Uithoftramlijn. Dit komt naar voren uit een reactie van het stadsbestuur op het nieuws dat ze al begin 2017 wisten dat de kans dat de planning van de bewuste tramlijn gehaald zou worden ‘nihil’ was. De raad is van de exacte risico’s en extra geld niet in kennis gesteld. En dat was bewust, zo blijkt nu uit een reactie van de twee wethouders, want het zou slechts om een ‘indicatie’ gaan. Ze vonden het onnodig de geringe kans op succes aan de raad te melden. De tram zou eigenlijk al deze zomer in 2018 moeten rijden tussen Utrecht Centraal en de Uithof in het oosten van de Domstad. Maar door vertraging van de bouwactiviteiten rond het Centraal Station en onderling gesteggel tussen gemeente en provincie werd eind januari 2018 bekend dat de tramlijn pas in de tweede helft van 2019 opgeleverd wordt. Achter de schermen was dat al krap een jaar bekend. Maar de gemeente heeft geen pasklare antwoorden op vragen van het AD/UN. Ook is onklaar hoeveel geld bespaard had kunnen worden als de planning eerder aangepast zou zijn. Een groot deel van de infrastructuur is al gereed. Bron: AD/UN, 17-05-2018  
 

Utrecht meldt zeven leefstraten

Bewoners van zeven straten in de stad Utrecht hebben zich aangemeld om in de komende zomer drie weken ‘leefstraat’ te mogen zijn. Dat houdt in, dat alleen voetgangers in die bewuste straten welkom zijn. Al het andere verkeer, van de fiets tot en met de auto, zijn de leefstraten drie weken taboe. De Kerkstraat in Oudwijk, in het oosten van Utrecht, was al eerder leefstraat. Bron: AD/UN, 17-05-2018
 

Nieuwe vuilcontainer met chip

Er komen in de Domstad ondergrondse vuilcontainers met een chip. Die chip geeft aan wanneer de container vol dreigt te geraken. Zo kan de ophaalroute aangepast worden en kunnen vuilcontainers die snel vol raken, vaker of eerder geleegd worden. Utrechters klagen nog immer over afval dat ze naast de uitpuilende containers aantreffen. Ook het gescheiden inzamelen van diverse soorten afval loopt nog steeds niet geheel crescendo. Slecht gescheiden afval wordt binnenkort naar een speciale nascheidingsinstallatie getransporteerd. Deze is in Rozenburg, bij Rotterdam, in aanbouw. In dat verwerkingsapparaat worden met nieuwe technieken herbruikbare materialen uit het vuil gefilterd voor verbranding. Bron: AD/UN, 17-05-2018
 

Huizen in aanbouw ook gasloos

Utrecht wil met projectontwikkelaars in conclaaf over het gasloos maken van woningen die al in aanbouw zijn. Gasloos bouwen is pas met ingang van 1 juli aanstaande regel, maar de stad hoopt vooruitlopend op deze datum hierop huizen die nog niet gereed zijn al van het gas af te krijgen. Bron: AD/UN, 17-05-2018
 

En Utrecht groeit maar voort

De komende jaren blijft het aantal inwoners in Utrecht maar doorgroeien. In het Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) komt naar voren dat tot 2040 zo’n 44.000 woningen bij gebouwd moeten worden en het aantal Utrechters komt daarmee op 433.000. In de Merwedekanaalzone zal het nodige aan huizen bij komen. Het gaat om diverse typen woningen. De leefbaarheid en de bereikbaarheid in en van de Domstad komen met die bevolkingsaanwas verder onder druk te staan. Ook verkeerskundig zal de nadruk meer op fietsers, voetgangers en openbaar vervoer moeten liggen en niet op de auto. Bron: DUIC, 16-05-2018
 

Zonneweides funest voor landbouw en natuur

Verduurzaming is mooi, maar weilanden volleggen met zonnepanelen is heel niet zo mooi, vindt CU Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. Ze wil dat eerst daken van allerlei gebouwen en huizen, waar mogelijk van zonnepanelen voorzien worden. Massa’s zonnepanelen in de weilanden leggen is de makkelijkste weg en de slechtste. In het Groene Hart, het landelijk gebied tussen de grote en middelgrote steden in de Randstad, wordt door agrariërs en investeerders gezien als gebied waar je vrij simpel geld kan verdienen. Uit onderzoek blijkt echter, dat krap 900 vierkante kilometer aan daken hier te lande geschikt is voor zonnepanelen. Dat oppervlak is vergelijkbaar met de oppervlakte van Berlijn (893 vierkante kilometer). Er wordt momenteel circa 35 vierkante kilometer gebruikt voor zonnepanelen op daken. Bron: AD/Meningen, 16-05-2018
 

Kinderraad geeft nieuwe milieuadviezen aan WNF

Hoe maken we de zorg voor onze planeet Aarde net zo normaal als het dagelijks twee maal tandenpoetsen? De Raad van Kinderen, een initiatief van prinses Laurentien Brinkhorst, bracht hier gisteren advies uit aan het managementteam van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Kinderen hebben veelal lumineuze ideeën en opvattingen hoe je duurzaam en milieuvriendelijk met de natuur, afval, et cetera moet omgaan. Ruimtevaarder André Kuipers vindt dit geweldig: “Kinderen komen met nieuwe ideeën, waar volwassenen vast zitten”. Kinderen hebben ideeën die vaak weinig of geen geld kosten en de challenge is sowieso leuk om aan deel te nemen. Dat zegt Kirsten Schuijt, directeur van het WNF. Bron: AD/UN, 16-05-2018
 

Goylaan nachtmerrie van forens

Het moet de droom zijn van verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GL), die de vierbaansweg, de ’t Goylaan, anderhalf jaar eerder liet herinrichten tot wat de gemeente nu ‘stadsboulevard’ noemt. Maar veel weggebruikers zijn helemaal niet zo blij met die stadsboulevard. De twee rijbanen, per richting één, en een groenstrook als middenberm, zijn een ware nachtmerrie voor alle weggebruikers. In de avondspits loopt het verkeer volkomen vast. Op bepaalde kruispunten in Hoograven is het op gezette tijden een verkeerschaos. De inwoners van de wijken in Utrecht- Zuid maken veel gebruik van de ’t Goylaan en rijden liever zo dan over de omweg over de A12 en de Europalaan in Kanaleneiland. Al dat fileleed levert het nodige getoeter en gevloek op. Hektiek alom dus. Bron: AD/UN, 15-05-2018
 

Wattway bij Kockengen

Aannemer BAM bedacht een alternatief voor windturbines en zonnepanelen in het landschap: zonnepanelen op verkeerswegen. Het dorp Kockengen krijgt deze week de primeur in de provincie Utrecht. Er is overigens al een paar jaar eerder een weg met zonnepanelen belegd: op de Provincialeweg (N203) in Krommenie ligt een stuk van 100 meter met zonnepanelen als proef. Daar rijden auto’s over heen die op die manier energie opwekken. Dat wil de provincie Utrecht ook. Het past binnen het duurzame beleid, dus geeft de provincie dit initiatief graag een kans. De provinciale weg tussen Woerden en Mijdrecht, waaraan Kockengen ligt, is de N401. Colas is een Frans bedrijf dat in Frankrijk met meer van zulke projecten experimenteert, zoals Wattway. Bron: AD/UN, 15-05-2018 
 

Crisis op zes beentjes

Het aantal insecten vermindert hier te lande en dat is slecht voor onze voedselvoorziening. Naar Natuurmonumenten zegt, is de afname dramatisch. Zonder insecten heeft de mens, als soort, geen eten. Het landbouwgif is hier de oorzaak van. Onder meer nachtvlinders en loopkevers ondervinden last van landbouwbestrijdingsmiddelen. In Nederland is de inzet van landbouwbestrijdingsmiddelen zeer intensief, in tegenstelling tot overige Europese landen. Ook insecten etende vogels lijden onder deze gifmiddelen. Het is hoog tijd voor actie. Tweede Kamerlid van GroenLinks, Rik Grashoff wil actie van de minister voor Landbouw, Carola Schouten. Schouten stuurde een intern rapport naar de Tweede Kamer, waarin te lezen valt dat de afname van insecten en insectengroepen mogelijk het gevolg is van de inzet van fosfaten, stikstof en bestrijdingsmiddelen in de agrarische sector. 
“Zonder insecten geen bloemen en planten en zonder bloemen en planten geen eten”, zegt D66 Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot. Bron: AD/Nieuws, 15-05-2018
 

Aanleg zonnemat op N401 in Kockengen begonnen

Deze week wordt begonnen met de aanleg van een zogeheten ‘zonnemat’ die geproduceerd is in Frankrijk. De provincie Utrecht is zeer blij met het idee van bouwaannemer BAM, gezien de doelstellingen voor milieu en duurzaamheid. Daar windturbines en zonnepanelen het landschap zouden ‘vervuilen’, bedacht aannemer BAM een alternatief: zonnepanelen op verkeerswegen. Het idee is niet helemaal nieuw: een paar jaar eerder is al een stuk provinciale weg van de N203 in Krommenie als zodanig ingericht om energie op te wekken. Auto’s rijden er over heen en wekken op die manier energie op. Nu krijgt in de provincie Utrecht Kockengen, ten noorden van Woerden, die primeur. En dat is op de provinciale weg N401. Het project met de uit Frankrijk afkomstige ‘zonnemat’ gaat als proef twee jaar duren. Gemotoriseerd verkeer wekt al rijdend energie op, zeer goed idee van BAM.
Bron: AD/UN, 14-05-2018
 

Groene daken op Holland Casino

Het Holland Casino aan de Winthontlaan, nabij de A12, in het zuiden van de Utrechtse wijk Kanaleneiland, krijgt een oppervlakte van ruim 10.000 vierkante meter en wordt duurzaam gebouwd. In en aan het gebouw komt warmte- koudeopslag en groene daken en groene gevels. Tevens wordt het Holland Casino diervriendelijk, met aan de buitenzijde ruimte voor vogels. Ook mag het casino het zogeheten ‘lichtorgel’ aanzetten, bestaande uit de kleuren geel, groen en rood. Dat heeft het Utrechtse college van b en w besloten. De kleuren lagen gevoelig bij de welstandscommissie, deze wilde constant wit gedempt licht zien op de gevel van het casino. Bron: AD/UN, 12-05-2018
 

Acties halen forensen uit auto

Niet meer met de auto naar je werk, maar met de fiets of het openbaar vervoer: de acties van Goedopweg om files rond Utrecht en Amersfoort te reduceren, zijn na drie jaar bijna ten einde en succesvol verlopen. Dat zegt een woordvoerder van de organisatie. Dagelijks leveren ze nu een krappe 7500 forensen op die de spits mijden. Bron: AD/UN, 12-05-2018
 

Quote van de dag met plastic

Alles is beter dan plastic dat maar één keer gebruikt wordt.
De Belgische supermarktketen Delhaize, met hoofdkantoor in Brussel, vervangt plastic zakjes en plastic verpakkingsmateriaal door katoenen exemplaren. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) steunt het initiatief, zegt een woordvoerder. Sinds 2016 is Delhaize gefuseerd met supermarktketen Ahold (Albert Heijn) met het hoofdkantoor in Zaandam. 
Bron: AD, 11-05-2018
 

Utrechters zorgen voor meer CO2

In de stad Utrecht stijgt de CO2-uitstoot van de gezamenlijke huishoudens, ondanks een sterke toename van het aantal zonnepanelen in de Domstad. Oorzaak is vooral de groei van het aantal inwoners. Had de stad in 2010 amper 300.000 inwoners, inmiddels is het aantal Utrechters rond de 345.000 in 2018. Door het wassende aantal inwoners staan de milieudoelen van de gemeente sterk onder druk.
Bron: AD/UN, 11-05-2018
 

Blick über den Zaun

Als trouwe lezer van het Stadsmilieunieuws zal het u wel opgevallen zijn dat niet alleen milieu en duurzaamheid in de stad Utrecht en de stadsregio uiteraard het meest over geschreven wordt, maar gezien de mondiale problemen met milieu en duurzaamheid deze relatief vaak ook in onze rubriek aan bod komen. Immers, alles op Moeder Aarde hangt met elkaar samen. Utrecht en zijn stadsregio zijn niet los te zien als of er een cocon omheen gebouwd is. Het begrip ‘Stadsmilieunieuws’ dekt daarom wellicht niet de lading, maar een blik over de grens is, wat ons betreft, hoe dan ook van noodzaak. We nemen aan, dat u daar vast wel begrip voor zult hebben. Redactie MCU-Stadsmilieunieuws/Guus Albrecht, 09-05-2018
 

Quote van de dag

Toerisme is een luxeartikel dat geen verzadigingsgrens lijkt te kennen. De toeristenindustrie draagt voor liefst 8 procent bij aan de opwarming van de Aarde. Dat stellen klimaatwetenschappers in Australië. Bron: AD, 09-05-2018
 

Iets minder uitstoot CO2

De uitstoot van broeikasgassen hier te lande is in 2017 met 1 procent gedaald, met name doordat elektriciteitscentrales minder steenkool en meer gas verstookten, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar stootte Nederland 2 miljard kilogram (= 2 miljoen ton) koolstofdioxide minder uit dan in 2016. Met de meest recente afname stoot Nederland nu 13 procent minder broeikasgassen uit dan in 1990; terwijl de economie sindsdien met 73 procent groeide. Dat klinkt op zich indrukwekkend, maar de reductie is lang niet genoeg de klimaatdoelstellingen voor 2020 te halen. Bron: AD/Economie, 09-05-2018
 

Nieuw wijkje in Leersum wordt gasloos

Een wijkje van 18 twee-onder-eenkaphuizen en 10 vrije kavels in het dorp Leersum wordt gebouwd en zal gasloos zijn. De woningen in Plan Hoog Leersum worden gebouwd op het terrein waar eerst een verzorgingshuis stond. Dit kleine gebied wordt nu ingericht en bouwrijp gemaakt voor de bouw van de gasloze huizen. In het nieuwe raadsprogram van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waaronder Leersum ressorteert, is veel aandacht voor milieu en duurzaamheid. De bedoelde gasloze huizen passen in de communale ambitie. Bron: AD/UN, 09-05-2018
 

Brussel wil ban op rietjes

Plastic drinkrietjes en wattenstaafjes moeten weg. Ook plastic borden en bestek hebben hun beste tijd wel gehad. De Europese Unie (EU) wil op die manier de strijd aanbinden tegen de plasticsoep in de oceanen en vervuiling van het wereldmilieu. Een en ander staat in uitgelekte voorstellen die de Europese Commissie op 23 mei aanstaande presenteert. De EC kondigde eerder in 2018 een ‘plasticstrategie’ aan en een belasting op bepaalde soorten plastic. Drinkrietjes, zo liet ondervoorzitter Frans Timmermans (PvdA) van de EC weten, worden in een paar minuten vervaardigd, worden nog korter gebruikt en zwerven daarna jarenlang door natuur en milieu. Ook in Brussel is men volop inde weer milieuvervuilend materiaal in de ban te doen. Goed werk! Bron: Ad/Nieuws, 09-05-2018
 

Toerisme trekt zware wissel op klimaat

Vaker, verder en luxer. Toerisme, en dan vooral vanuit de 50 rijkste landen, draagt fors bij aan de opwarming van de Aarde. Niet alleen het vliegen, dat veel kerosine opslurpt, maar ook de dure luxe hotels en het transport naar en van de hotels en airports, doen een fikse duit in het zakje. Maar de klimaatdruk van toerisme omvat veel meer, schrijven de Australische klimaatwetenschappers in het wetenschapsblad Nature Climate Change. Voor toeristen worden ook hotels opgetrokken, evenementen georganiseerd, golfbanen aangelegd, souvenirs vervaardigd, et cetera. De toerismesector stoot jaarlijks 8 procent van de broeikasgassen uit. De USA zijn goed voor 900 miljoen ton CO2. Maar China met 560 miljoen ton en Duitsland met 330 miljoen ton, kunnen er ook wat van. Van Nederland zijn in de krant geen data verstrekt, maar daar de Amsterdamse airport Schiphol veel vliegtuigpassagiers verwerkt en de Lage Landen ook tot de 50 rijkste staten behoort, zal hier te lande de CO2-uitstoot ook fors zijn. De enige manier om het aantal vluchten te reduceren is een prijsverhoging van de vliegtarieven. Binnen Europa zouden treinreizen goedkoper moeten en zou het continentaal vliegen duurder moeten worden. Bron: Trouw, 08-05-2018
 

Voorlopig geen windturbines bij Wijk

De eerstkomende vier jaar zullen geen windturbines de skyline van Wijk bij Duurstede mede het beeld bepalen. Dat is een besluit van de drie coalitiepartners GL, PCG en VVD. Ze hebben dit afgesproken in het akkoord dat de partijen op dinsdag 15 mei aanstaande presenteren aan de raad van Wijk. Voor GroenLinks is het slikken dat de turbines vier jaar uit beeld zijn. GL staat lijnrecht tegenover de VVD die de turbines niet wil. Wijk wil in 2030 klimaatneutraal zijn en dat onder meer met behulp van windturbines. Bron: AD/UN, 08-05-2018
 

Ophef rond proces energiepolders

De Utrechtse milieuwethouder Lot van Hooijdonk (GL) maakt zich ‘serieuze zorgen’ over het participatieproces rondom de plannen van Utrecht om de polders Rijnenburg en Reijerscop vol te zetten met windturbines en zonnepanelen. Dat schrijft de wethouder in een brief aan de Utrechtse raad. Reden voor de zorgen van Van Hooijdonk is dat onlangs zes leden van een uitwerkingsgroep uit onvrede over het proces opgestapt zijn. In een brief schrijven de zes leden ‘dat de stem van de initiatiefnemers zo dominant geworden is, dat de huidige voorstellen nu voor ons niet meer verdedigbaar zijn’. Utrecht wil de eerstkomende 15 jaar de twee polders benutten voor energieopwekking. Na 2030 wil de stad er huizen bouwen. Er wonen in de beide polders 13 inwoners. Volgens de zes ex-leden wordt er stelselmatig niet geluisterd naar wat zij in te brengen hebben omtrent opvattingen en ideeën over de polders. Bron: AD/UN, 08-05-2018
 

Dertig procent minder restafval in De Bilt

De Bilt heeft in de voorbije drie maanden 30 procent minder restafval opgehaald dan in de gelijke periode in 2017. Begin 2018 heeft ieder huishouden in de gemeente De Bilt een vierde kliko gekregen, met uitzondering van huishoudens in appartementen. Doel van de vierde kliko is het afval beter te scheiden. Bron: AD/UN, 08-05-2018
 

RIVM stapt uit tabakscommissie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stapt uit de commissie die internationaal over het meten van nicotine en teer in sigaretten en sigaren. Het instituut in Bilthoven vindt de dominante invloed van de tabaksindustrie in de commissie veel te groot, waardoor er te weinig aandacht is voor het beschermen van de volksgezondheid. Er zijn, naar het RIVM zegt, andere methoden schadelijke stoffen in tabak te meten. Ook staatssecretaris voor Volksgezondheid, Paul Blokhuis (CU) vindt het opstappen van het RIVM uit de tabakscommissie een goed idee. Bron: RTV Utrecht, 07-05-2018
 

Fietser moet wennen aan weekendverbod

Niet meer fietsen over de Vismarkt in de Binnenstad en ook bepaalde delen van de Oudegracht? Met ingang van het voorbije weekeinde is het niet meer mogelijk op die stukken straat in de Binnenstad te fietsen. Maar veel fietsers moesten toch wel wennen aan dat verbod. “Die borden heb ik niet gezien en ik let niet op borden”, blijkt door wielrijders gezegd te zijn. Van maandag tot en met vrijdag kan je nog met je stalen ros de Vismarkt op. Bron: AD/UN, 07-05-2018
 

Uithoflijn verwordt tot prestigeproject

Er is weer gedoe rond de Uithoftramlijn, maar een weg terug is er niet. De in aanleg zijnde infrastructuur voor de tram naar en van de Uithof zal waarschijnlijk nog eens 18 miljoen euro duurder uitvallen. De kans dat de tram, zoals beloofd, eind 2019 zal gaan rijden, is volgens berekeningen ’85 procent’. En ook de planning van de Uithoflijn was te optimistisch, dat heeft mogelijk miljoenen euro’s gekost, becijferde VVD-raadslid André van Schie. Ook zijner problemen met de veiligheidssystemen en de ombouw van de tramremise in Nieuwegein. Door de vertraging bij de werkzaamheden aan de lijn is het bedrag inmiddels gestegen naar 102 miljoen euro. De tram is, zo langzamerhand  een Utrechts prestigeproject geworden, too big to fall. Meer grote steden hier te lande en elders in Europa kennen zulke enorme infrastructurele projecten. De Noord-Zuidlijn (metro) in Amsterdam is ook zo’n grootschalig project. ER moet heel vaak veel geld bij, een weg naar de oude situatie is onmogelijk, dat zou de bevolking, die mee ‘mag’ betalen, niet pikken. Bron: AD/UN, 05-05-2018
 

Singels krijgen bredere stoep

De Maliesingel en de Wittevrouwensingel worden de komende maanden onder handen genomen. De beide singels moeten mooier, ruimer en veiliger worden voor voetgangers en fietsers. De twee aaneen gelegen singels krijgen een bredere stoep, drie extra bomen en aan beide zijden ruime fietsstroken. Tussen de fietsstroken komt een rijweg van 2,5 meter breed. Doel is dat automobilisten en fietsers de straat gaan ‘delen’. Beide singels krijgen dezelfde indeling. Bron: AD/UN, 05-05-2018
 

Voorlopig 100 km/u op Zuilense Ring

De maximum snelheid op de Zuilense Ring bij Maarssen blijft voorlopig op 100 km/u. De trajectcontrole gaat de snelheid eind 2019 meten. De gemeente Stichtse Vecht, waaronder Maarssen ressorteert, had een lagere maximum snelheid gewild: 80 km/u. Die lagere snelheid is beter voor geluid, uitstoot van schadelijke stoffen en de doorstroming van het verkeer. Ook in Utrecht, met de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) willen bewoners in de wijk Overvecht de maximum snelheid op 80 km/u houden. Bron: AD/UN 04-05-2018
 

Uitbreiding supersnelle treinen in EU

De Europese Commissie wil het netwerk van supersnelle Intercity’s in de Europese Unie (EU) fiks uitbreiden. Doel is meer vliegtuigpassagiers in de intercity’s te krijgen, om daar mee de luchtvervuiling verder in te dammen. Kerosine is een enorme luchtvervuiler, terwijl de trein elektrisch rijdt en de CO2- uitstoot bijkans nihil is. Dit alles klinkt Utrechter en fervent treinreiziger David Eerdmans als muziek in de oren. Van kinds af aan is Eerdmans liefhebber van openbaar vervoer en heeft hij ook deels er zijn werk van gemaakt. Na een studie verkeerskunde werkt hij bij adviesbureau Inno-V. Daar adviseert David onder meer de provincie Utrecht over het verduurzamen van het bussenbestand. “Reizen met de trein is veel leuker dan vliegen en veel beter voor het milieu”, vindt de 37-jarige David Eerdmans. Volkomen gelijk heeft hij. Bron: AD/UN, 04-05-2018
 

VVD breekt lans voor critici Energielandschap

Utrecht wil door middel van Energielandschap de polders Rijnenburg en Reijerscop vol zetten met windturbines en/of zonnepanelen. Het Utrechtse voornemen is omstreden. En zeker in Nieuwegein en in De Meern is dat het geval. Critici in beide dorpen zijn niet uitgenodigd voor een bijeenkomst op donderdag 17 mei aanstaande. De VVD in Utrecht wil weten waarom dat zo is. Bron: AD/UN, 04-05-2018
 

Boeren zijn ganzen meer dan zat

Het Utrechtse provinciebestuur wil voortgaan met het reduceren van het aantal ganzen en heeft daarom vorige week beroep aangetekend bij de Raad van State tegen een eerder verbod van de rechtbank op het vergassen van ganzen. Boeren zijn de vogels liever kwijt dan rijk. Ze eten gras en vervuilen de grond met ontlasting, waardoor koeien het gras niet meer eten. In de provincie Utrecht bevinden zich circa 40.000 ganzen en dat in hoofdzaak in waterrijke gebieden, zoals bij rivieren en de plassen bij Loosdrecht en Vinkeveen. De Faunabescherming vindt het doden van ganzen onnodig, daar onder meer een groot deel van de vogels de winter niet overleeft. Bron: AD/UN, 04-05-2018
 

Utrecht wil geen tol heffen

De stad Utrecht is niet van zins, in navolging van Amsterdam, tol te heffen voor automobilisten die met hun auto de Binnenstad inrijden willen. D66 en GroenLinks verwachten daar voorlopig niets van. Bron: AD/UN, 04-05-2018
 

Utrecht en Woerden willen meer geld voor aardgasvrije wijken

De gemeenten Utrecht en Woerden willen meer financiële steun van het rijk bij het aardgasvrij maken van woonwijken. Huizen in Utrecht-Overvecht en het Schilderskwartier in Woerden moeten voor 2030 aardgasvrij zijn, maar wijkbewoners vrezen dat zij daarbij op kosten worden gejaagd. In Utrecht-Overvecht startten bezorgde inwoners al een petitie tegen het plan. Volgens een schatting van een milieubureau variëren de kosten van enkele duizenden tot 30.000 euro. De Utrechtse milieuwethouder Lot van Hooijdonk (GL) zegt vandaag, donderdag 3 mei, in de Volkskrant, dat de ombouw naar andere energievormen sowieso goedkoper moet. Ook wethouder Hans Haring in Woerden is die mening toegedaan. Want anders komt die omschakeling naar duurzame energievormen niet van de grond. Minstens 31 gemeenten in Nederland proberen voor 2030 één wijk aardgasvrij te maken. 
Bron: RTV Utrecht, 03-05-2018
 

Doe maar duurzaam

In de EU Greenweek tonen steden in Europa hoe ze werken aan duurzaamheid en een gezonde leefomgeving nastreven. Utrecht is de stad waar de aftrap van het evenement plaats vindt. In heel Utrecht vinden lezingen en workshops van internationale professionals en publieksactiviteiten plaats. Je kunt leren koken zonder voedsel te verspillen, je ruilt je kleding en eventueel oude klamotten op het Fair Fashion Festival. Ervaar hoe het is elektrisch te rijden, bouw zelf een insectenhotel en breng een bezoek aan het uit gebruikte materiaal opgetrokken Hof van Cartesius. The Green week is op tweede pinksterdag, maandag 21 mei aanstaande, op diverse locaties. Voor meer info, kijk op: eugreenweek.eu. Bron: www.uitagendautrecht.nl, Nr. 34 03-05-2018
 

Bomen gevaarlijk? Wat een blatende waanzin

In Trouw van zaterdag 28 april, was een artikel te lezen met als kop: Bomen langs de weg zijn als een monument, die kun je niet omzagen. Massaal bomen vellen langs ‘gevaarlijke’ wegen is een slecht idee, vindt een onderzoeker en landschapsarchitect. En in een kleiner artikel: ‘Bomen zijn gevaarlijk en moeten weg’. Dat vindt het huidige kabinet. De regering wil ‘gevaarlijke’ N- wegen veiliger maken door onder meer bomen weg te halen of vangrails te plaatsen. Circa een derde van de ongevallen met dodelijke afloop op N- wegen komt voort uit een botsing met een obstakel zoals een boom.
Lydia Wierda uit Haren bij Groningen vindt dit zoals zij het zegt “blatende waanzin”. Ze heeft, wat ons betreft voor de volle honderd procent gelijk. Sinds wanneer zijn bomen, die zich niet kunnen verroeren, gevaarlijk? En die N-wegen zijn volgens velen ook een gevaar. Ook die straten kunnen zich niet zomaar verplaatsen. Wordt het niet eens tijd dat de mens bij zichzelf te rade gaat en beseft dat hij, ja vooral een bepaald type man, het enige echte gevaar is. Menselijk gedrag is vaak wel gevaarlijk. Onoplettende automobilisten met al dan niet roekeloos rijgedrag, testosteronbommen met meer haast dan hersenen, en oh ja, die ongeduldige bumperklevers die het liefst als een raket over de weg zouden willen schieten. Bomen gevaarlijk? Donder op, de mens is zolangzamerhand knettergek. 
Het is tijd om in beweging te komen. Protesteer, toon dat je het pertinent oneens bent met de opvatting dat Nederland een Besloten Vennootschap is (BV Nederland), dat zo efficiënt geleid moet worden. En Teken de petitie
Bronnen: Trouw, 28 en 30-04-2018
 

Oosterspoorbaan

Ooit was de Oosterspoorbaan in het oosten van de stad Utrecht de verbinding van Hilversum over de Lunetten naar Den Bosch. De baan is een der oudste spoorbanen in Nederland. Het spoor bestaat sinds 1874. Het hoofdstation aan deze lijn in de Domstad was het Maliebaanstation, sinds 1954 is hier het Spoorwegmuseum in gevestigd. Het spoor geraakte deels in onbruik, daar veel treinen vanaf Utrecht CS veel beter naar andere bestemmingen kunnen rijden. Het zuidelijke deel van het Oosterspoor verloor haar functie en kreeg een ander doel. In 2012 is het spoor tussen de Koningsweg en de spooraansluitingen bij station Utrecht-Lunetten al opgebroken om plaats te maken voor de uitbreiding van de aansluiting van de spoorlijnen naar ’s-Hertogenbosch en Arnhem en de nog in aanleg zijnde Uithoftramlijn. Sinds 22 januari 2017 is het zuidelijke deel van het Oosterspoor wandel- annex fietspad en is het spoor nog herkenbaar aan de rijdraadportalen die behouden gebleven zijn. Omwonenden maakten van het spoor een langgerekt park. Bron: De Reiziger Nr. 5, 03-05-2018
 

Elektrische duofiets voor ouderen te huur

Een elektrische fiets met twee zitjes naast elkaar, moet er voor zorgen dat ouderen in De Meern en Vleuten vaker naar buiten komen. De bedoelde fiets komt te staan bij Hoeve Wielrevelt in Haarzuilens. Ingrid Wendel uit Vleuten is de initiatiefneemster van het vehikel en hoopt dat ouderen in de twee dorpen in het westen van Utrecht zo vaker naar buiten gaan. Met behulp van diverse fondsen wil Wendel de benodigde 10.000 euro bijeen te garen. Voor de huur en de beschikbaarheid van de duofiets kan men zich aanmelden via de website. Kijk voor meer info op: duofietsvleutendemeern.nl. Bron: AD/UN, 03-05-2018
 

Zwijgen over Uithoflijn heel kwalijk

Verschillende partijen in de Utrechtse raad pleiten ervoor dat de gemeente Utrecht veel vaker hulp van buiten moet inschakelen bij grote bouwprojecten. Volgens die partijen kunnen dan de planning en de kosten veel meer in de hand gehouden worden. De oppositiepartijen tillen wat zwaarder aan het debacle van de tramlijn naar de Uithof dan de coalitiepartijen D66 en GroenLinks. Er moet, wat die twee betreft, niet te lang stil gestaan worden bij de problemen uit de nabije historie. Beide partijen zeggen “te balen van de vertraging, maar vinden het belangrijk dat de tram zo snel mogelijk rijdt”. De VVD denkt dat de belastingbetaler enkele miljoenen meer betaalt door het stilhouden van de vertraging van de Uithoftramlijn. Bij grote bouwprojecten zou Rijkswaterstaat te hulp kunnen schieten denken CDA en Stadsbelang, twee opponenten in de raad. De PvdA vindt het onder de pet houden van de info over de vertraging van de lijn “heel kwalijk”. Bron: AD/UN, 03-05-2018
 

Nieuwbouw nog lang niet gasloos

Eigenaren van nieuwbouwwoningen in Utrecht zijn er nog niet echt voor in nieuwbouwhuizen gasloos te laten bouwen. In een nieuwbouwwijkje van slechts 207 woningen (Antoniuskwartier) werd wel geteld slechts 1 huis gasloos. Bron: AD/UN, 03-05-2018
 

Voordelig stappen met nachtbus

Deze maand in het weekeinde kunnen reizigers voordelig met de nachtbus van Syntus in Amersfoort en Utrecht naar omliggende plaatsen reizen. De nachtbussen wachten op de laatste nachttrein vanuit Utrecht en die trein vertrekt daar rond 01.00 uur. De laatste bussen vertrekken om 04.00 uur uit de Domstad en om 03.25 uur uit Amersfoort. De actietickets zijn uitsluitend in de Syntus- bus te verkrijgen. In april werd ook bekend dat de nachttrein van Rotterdam over Utrecht, Amersfoort en Zwolle naar Groningen blijft rijden. Dat was een proef en die blijkt geslaagd en daardoor blijft de trein één keer per week rijden. Deze trein vertrekt in de nacht van vrijdag op zaterdag om 00.05 uur van Rotterdam CS en komt iets voor 03.00 uur in Groningen Hoofdstation aan. Na Zwolle wordt de intercity stoptrein. Bron: AD/UN, 02-05-2018
 

Bo-Ex bouwt duurzaam

In de wijk Hoge Weide in Leidsche Rijn bouwt woningcorporatie Bo-Ex 99 zeer energiezuinige huizen en een buurthuis. De 65 appartementen en 34 eengezinswoningen worden zogeheten ‘nul-op-de-meter-huizen. Bij een gemiddeld energiegebruik hebben de bewoners geen energiekosten. Ruim 3000 zonnepanelen komen op de daken van het complex. Het gebouw krijgt warmtepompen. Bron: AD/UN, 02-05-2018 
 

Vertraging Uithoflijn maanden stilgehouden

Vanaf begin 2017 wisten ambtenaren, wethouders en een gedeputeerde dat de kans dat de planning van de Uithoftramlijn gehaald zou worden ‘nihil’ was. Desondanks hielden zij die info maandenlang onder de pet. De ambtenaren en politici hielden vast aan een irreële planning. Doel was eigenlijk dat de trams in juli 2018 zouden gaan rijden. Door allerlei omstandigheden, zoals de bouwwerkzaamheden op en rond het Centraal Station, die langer duurden dan voorzien. En ook de complexiteit van de gehele infrastructuur en de aanleg van het nieuwe busstation aan de Binnenstadszijde vergt veel meer tijd dan verwacht. Vervolgens is de onderlinge verstandhouding tussen de diverse bestuurders en uitvoerende bedrijven verliep en verloopt niet altijd even jofel. Dat hele ‘gedoe’ kost een fikse klap geld: inmiddels is er extra geld nodig om de planning nog enigszins bij te houden, de teller is de 100 miljoen euro al overschreden. Als alles nu naar wens verloopt gaan de trams uiteindelijk in december 2019 rijden. Dan is de megaklus klaar, hopen alle belanghebbenden. De soap is nog niet ten einde. Bron: AD/UN, 02-05-2018
 

Broeikasgas uit lucht halen is broodnodig

Het uit de lucht halen van broeikasgassen is hoe dan ook noodzakelijk om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Alleen de CO2-uitstoot reduceren door bij voorbeeld meer windturbines te zetten of zonnepanelen op daken te leggen, zet niet voldoende zoden aan den dijk. Deze waarschuwing komt van klimaatexperts die gisteren in een brief aan minister Eric Wiebes van het ministerie voor Economie en Klimaat. Een optie is onder meer het afvangen en opslaan van CO2 uit industriële processen en daar wil de huidige coalitieregering op inzetten. Milieuorganisaties zijn daar echter mordicus tegen. Bron: AD/Nieuws, 02-05-2018 
 

In 2024 nog niet alle asbest weg

Het merendeel van de agrariërs in de Kromme Rijnstreek en de Utrechtse Heuvelrug heeft nog asbestplaten op de daken van hun schuren liggen. Dat zegt Aad Kester van Land- en Tuinbouworganisatie Kromme Rijn en Heuvelrug. Ook veeteler Kester heeft op zijn schuurdak asbestplaten liggen en volgens hem, hij is voorzitter van LTO Kromme Rijn en Heuvelrug, wordt het lastig om voor 2024 alle asbestplaten te vervangen door milieuvriendelijker en duurzamer materiaal. Er is een groot tekort aan saneringsbedrijven, zegt Kester verder. Bron: AD/UN, 01-05-2018
 

Veenendaal scoort met zonnepanelen

Het gaat goed met de ambities in Veenendaal voor meer zonnepanelen. De gemeente met ruim 60.000 inwoners in het oosten van de provincie Utrecht heeft de ambitie om in 2035 geheel energieneutraal te zijn. Na de al eerder toegekende rijkssubsidie voor 23.000 zonnepanelen, krijgt Veenendaal nu geld voor nog eens 41.000 zonnepanelen. In 2035 wil Veenendaal alle energie zelf opwekken. Bron: AD/UN, 01-05-2018
 

Meerderheid Nederlanders wil hogere tabaksprijs

Toch altijd nog 63 procent van alle inwoners hier te lande ziet een hogere prijs voor tabak wel zitten. Dat houdt in een stevige verhoging van de accijnzen op tabak. Bij jong volwassenen, tussen 18 en 24 jaar, ligt dat percentage op 73 procent. Deze cijfers komen naar voren uit een onderzoek van demoscoop Maurice de Hond. Velen vinden dat tabak alleen nog in tabakwinkels verkocht mag worden en niet meer in supermarkten en in benzinestations. Voor meer info over tabak en wat daarmee van doen heeft, kijk op: tabaknee.nl. Bron: AD/Nieuws, 01-05-2018