Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws juli 2018


Bijna achthonderd fietsenrekken weg op Westplein

Niets geldt eeuwig en dat is ook voor fietsenrekken van toepassing. Op sommige plaatsen komen er fietsenrekken bij, elders in de stad verdwijnen ze. Utrecht gaat op 22 augustus 775 fietsenrekken weghalen vanaf het Westplein. Daar blijven dan nog 850 van over. Ze worden weggehaald ten bate van tijdelijke initiatieven van omwonenden. Er komen meer ‘zitmogelijkheden’. Het plein krijgt uiteindelijk een andere invulling. Eind 2021 of begin 2022 moet aangevangen worden met de herinrichting van het Westplein. Bron: DUIC, 16-07-2018

 

Sneltram 16 miljoen euro duurder

Niet alleen de Uithoflijn valt veel duurder uit dan ooit begroot, ook de al reeds jaren bestaande Nieuwegeinlijn, die vernieuwd wordt, valt duurder uit dan gedacht. Die vernieuwing kost 16 miljoen euro meer dan de begroting aangaf. De provincie Utrecht maakte dat wereldkundig na een studie van het extra krediet van 141 miljoen euro. Tramhalte Merwestein in Nieuwegein wordt bovendien opgeheven;dagelijks stappen op die halte maar honderd mensen in en dat vindt de provincie te weinig om de halte Merwestein in stand te houden. Bron: AD/UN, 13-07-2018 

 

Extra bussen naar de Uithof

Provincie en gemeente Utrecht zetten vanaf het nieuwe collegejaar meer spitsbussen en een nieuwe buslijn in om het Utrecht Science Park (USP) beter bereikbaar te maken voor studenten en medewerkers van de USP. Ook willen beiden fietsen en lopen stimuleren door de routes te verbeteren. Openbaar vervoerder U-OV zet vanaf 27 augustus zes extra bussen in op de stadsbuslijnen 12 en 28 tussen Utrecht CS en USP om 4000 passagiers extra te vervoeren. Twee jaar eerder was het nog de bedoeling dat na de zomer van 2018 de Uithoftramlijn ging rijden. Bron: AD/UN, 13-07-2018

 

Provincie wil snel fietspad op Heuvelrug

Provinciale Staten van Utrecht vinden dat er een ‘Fietspad van de Toekomst’ moet komen tussen Utrecht en Wageningen. Deze veelgebruikte route langs de N225 wordt belangrijker met de komst van steeds meer elektrische fietsen, die een grotere actieradius hebben. Daarom wordt fietsen immer meer aantrekkelijker als alternatief voor de auto. Het fietspad moet goede verlichting, schuilgelegenheid tegen regen en onweer en oplaadfaciliteiten krijgen. Bron: AD/UN, 13-07-2018

 

Drie procent meer reizigers

Utrecht Centraal is, zoals wellicht bekend, het drukste spoorwegstation hier te lande. Drie procent meer treinpassagiers dan een jaar eerder, in totaal 186.000 treinreizigers per werkdag, maakten in 2017 gebruik van het spoorwegknooppunt. Met acht perrons is Utrecht CS ook het grootste station in Nederland. Bron: AD/UN, 13-07-2018 

 

Extra groenkap niet in wijken

De aangekondigde extra kap van 28 hectare groen voor de verbreding van de A12 en A27 vindt niet plaats in de wijken of op de plaats waar geluidsschermen opgesteld worden. Dit zegt Rijkswaterstaat als reactie op de zorgen van de Kerngroep Ring Utrecht. De bundeling van kritische bewonersgroepen en de milieu- en natuurgroepen vreesde veel extra overlast daar extra groen aan de kant van de wijken verdwijnen moet. Naar RWS zegt, bevindt zich het te vellen groen in het tracégebied zelf, aan de buitenzijde van de geluidsschermen. Tijdens de werkzaamheden blijven de schermen staan. Bron: Stadsblad, 11-07-2018

 

Utrechts OV-netwerk in 2030

De vraag is hoe het OV-netwerk in de Domstad en omgeving er in 2030 uit moet zien. Utrecht is volop in beweging en in 2030 zal de stad naar verwachting zo’n 400.000 inwoners binnen haar stadsgrenzen tellen. Die rasante groei brengt de nodige uitdagingen met zich mee, onder meer het openbaar vervoer zal zich aan moeten passen. Je moet immers zonder al te veel problemen van A naar B en andersom kunnen reizen. De stad moet bereikbaar blijven, het goede vestigingsklimaat moet gewaarborgd en het vervoer moet zo duurzaam en energiezuinig mogelijk zijn. Een hoogwaardig OV-netwerk is daarbij onontbeerlijk en een der belangrijkste pijlers. 

Een aantal mensen die daarbij vanuit hun functie of kennis bij betrokken is, hebben een duidelijke mening daarover: Aldo Markus van Rover, vindt dat het netwerk wel wat witte vlekken vertoont, onder meer in Wittevrouwen. Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk wil dat het netwerk de vorm moet krijgen van een wiel rond de stad met spaken van OV-routes de stad in. Robin Berg, directeur We Drive Solar in de wijk Lombok zegt om de stad leefbaar en bereikbaar te houden dat het bezit van een eigen auto meer uitzondering wordt dan regel. Robbert Lohmann, Chief Commercial Officer 2getthere vindt dat de tijd voorbij is dat in ieder voertuig slechts één persoon zit. Bron: DUIC nr. 61,  11-07-2018

 

Cartesiusdriehoek met 2600 groene huizen

De Cartesiusdriehoek is een 15 hectare metend , voormalig terrein van NS. Voorheen was het gebied rangeerterrein, railwerkplaats en busgarage. Doorlopende straten en wegen zijn er niet te vinden. De relatieve rust is het gevolg van de historische ligging: ingeklemd tussen de spoorlijnen in de richtingen van Amsterdam en Woerden en de Cartesiusweg. Het gebied is vernoemd naar de Franse filosoof René Descartes (1596-1650). 

Doel is circa 2600 woningen te bouwen die duurzaam zijn. De auto speelt amper nog een rol en ruimte is er juist voor voetgangers en fietsers. Het terrein is goed bereikbaar per trein: ieder kwartier stoppen sprinters op het station Utrecht-Zuilen. Bron: AD/UN, 11-07-2018

 

Geitenstop in provincie afgekondigd

De provincie Utrecht verbiedt de uitbreiding en vestiging van nieuwe geitenboerderijen. Aanleiding tot deze maatregel is de aanhoudende vaagheid over mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Waren er in 2000 bijna 7400 geiten, in 2017 waren dat er ruim drie keer zoveel, 27.000 dieren. Er is nader onderzoek nodig om achter de precieze oorzaken van het gezondheidsrisico te komen. RIVM en GGD zijn er mee in de weer. Bron: AD/UN, 11-07-2018

 

Aanpak Japanse Duizendknoop

De provincie Utrecht heeft 300.000 euro uitgetrokken voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Dit is een plant die zo krachtig is dat hij met zijn wortels door steen en beton groeit en daarmee een gevaar is voor woningen, gebouwen en alle andere utiliteitswerken. Deze ‘exoot’, een soort die in deze contreien niet voorkomt, verdringt de hier bekende flora en fauna. De plant wordt onder meer door verbranding bestreden. Bron: AD/UN, 11-07-2018

 

Pas op voor armoede door gasprijs

Zomer 2018 worden de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord door berekend. Daarna wordt duidelijk of de plannen van de onderhandelaars haalbaar zijn en wat het allemaal gaat kosten. Milieuclubs vrezen dat de rekening bij de consument komt te liggen en zijn bang dat de grote bedrijven ontzien worden. De omschakelingskosten naar schone energie mogen niet op burgers afgewenteld worden. In veel wijken in de 380 gemeenten in Nederland, met veel oude woningen dreigt armoede door het ombouwen van gas naar schone energie te ontstaan. Dat is een waarschuwing van de gemeenten, verenigd in de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Bron: AD/Nieuws, 11-07-2018

 

Windturbine wordt het nieuwe gas

Na ruim vier maanden onderhandelen hebben meer dan 100 belangengroepen de hoofdlijnen van het nieuwe Klimaatakkoord gepresenteerd. Doel is dat in 2030 Nederland 25 procent minder smerige broeikasgassen in de lucht stoot dan nu het geval is. Dat houdt in minder gas en olie en ook minder vlees op je bord, maar meer wind- en zonnekracht. Volgens Ed Nijpels, klimaatgoeroe, hier te lande, zal iedereen moeten meedoen om de omschakeling van fossiele naar duurzame brandstoffen tot een succes te maken. Miljoenen huizen gaan de komende jaren van het aardgas af en land en zee worden volgebouwd met windturbines. Bron: AD/Nieuws, 11-07-2018

 

U-OV gaat drukte in bussen tonen aan reiziger

Openbaar vervoerder U-OV gaat op de infoschermen in drukke bussen tonen of een rit eerder of later minder druk is. Zo kunnen buspassagiers de volgende keer kiezen rustiger en comfortabeler te reizen. De info is gebaseerd op de afgelopen twee weken. U-OV denkt dat het binnen de spits mogelijk zijn moet de drukte beter te spreiden, zoals op ritten naar de Uithof wisselen drukke en volle bussen zich af met bussen waar amper een passagier te bekennen valt. Bronnen: DUIC en RTV Utrecht, 09-07-2018

 

IJsselstein duldt geen windturbines

IJsselstein duldt geen windturbines aan haar gemeentegrenzen. Een brief met ongeveer deze tekst gaat naar het stadsbestuur van buurgemeente Utrecht. De provinciehoofdstad wil van de polder Rijnenburg, die tot de gemeente Utrecht behoord, een energielandschap maken. Daarin komen zonnepanelen, maar er wordt ook gekeken of windturbines geplaatst kunnen worden. Die turbines stuiten op veel weerstand bij bewoners in en rond de polders Rijnenburg en Reijerscop. Hierbij sluit politiek IJsselstein zich aan. Bron: AD/UN, 09-07-2018

 

Woontoren hoger dan Domtoren

Nu het weer wat beter met de economie gaat is de bouwsector er ook weer als de kippen bij een toren in Leidsche Rijn te bouwen hoger dan de sinds ruim zes eeuwen bestaande hoogste toren in de Domstad, de Domtoren, het waarmerk van Utrecht. De nieuwe toren zou 140 meter in de lucht priemen en moet komen op een terrein vlakbij het onlangs geopende winkelcentrum in Leidsche Rijn Centrum. Op dezelfde plaats in het grote Utrechtse stadsdeel zou aanvankelijk de ‘Belle van Zuylen’ verrijzen met een nog voor Nederland ongekende hoogte van 262 meter. De economische crisis en de nodige weerstand van veel Utrechters deed het plan in 2010 stranden. Maar Jeroen Messemaeckers van de Graaf zegt dat hoogbouw in de Randstad steeds normaler wordt. Met zijn bedrijf Stadswaarde maakt hij deel uit van een der vijf voorgeselecteerde consortia. Het voordeel van hoogbouw is het beperken van de opoffering van groen, vindt de projectontwikkelaar. Bron: AD/UN, 07-07-2018

 

Vragen in Kamer over bomenkap

De fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer vraagt opheldering over de plannen van Rijkswaterstaat om duizenden bomen en struiken extra te vellen voor de verbreding van de A27 en de Ring Utrecht. Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GL) maakt zich druk over het enorme aantal extra bomen die verdwijnen ten gunste van meer asfalt. Een en ander komt naar voren uit Kamervragen aan de minister voor Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Ruim een week eerder maakte RWS bekend langs het ruim 20 kilometer lange traject meer groen te willen verwijderen dan voorzien was. Het gaat in totaal om circa 28 hectare bomen en struiken langs de autobanen omheen Utrecht. RWS zegt die ruimte nodig te hebben voor werkterreinen en tijdelijke rijstroken. Al sinds tientallen jaren is er verzet tegen de verbreding van de A27 naar 14 rijbanen. De bak bij het landgoed Amelisweerd is zo langzamer hand berucht. De gemeente Utrecht ziet helemaal niks in de RWS-plannen  en de provincie is ook niet bijster overtuigd van het huidige voorstel. Milieu- en natuurclubs zijn uiteraard mordicus tegen. De verbreding van de Ring Utrecht staat gepland in 2020 en moet uiteindelijk in 2026 gereed zijn. Bron: AD/UN, 07-07-2018

 

Voorstel meting Rijnenburg afgewezen

De VVD in Utrecht wil dat de inwoners van Utrecht en inwoners van omliggende gemeenten hun opvatting digitaal kenbaar kunnen maken als de toekomstplannen voor energiepolder Rijnenburg gereed zijn. Een voorstel hiertoe leek echter in de raad geen meerderheid te behalen. De Domstad wil in het onderhavige gebied een energielandschap realiseren in afwachting van de woningen die er vanaf 2030 gebouwd worden. De VVD is kritisch op de komst van windturbines, terwijl de coalitiepartners  GroenLinks en ChristenUnie voorstander zijn. D66 houdt echter nog alle opties open en wil het participatieproces afwachten. 

Bron: AD/UN, 06-07-2018

 

Voorstraat wordt fietsstraat

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat in de Utrechtse Binnenstad worden heringericht als fietsstraat en het gemotoriseerd verkeer is er als gast. Voetgangers en fietsers zijn er dan ‘koning’. Meer groen en ruimte voor het langzame verkeer, is het parool. Momenteel zijn beide straten een druk stukje Utrecht waar het veel te smal is voor voetgangers, fietsers en auto’s. Beide straten zijn ook nog eens winkelstraat en dat geeft veel drukte in alle verkeerssoorten. Op zij vroegst kan met de herinrichtingswerkzaamheden begonnen worden in het voorjaar van 2019. Op www.utrecht.nl/voorstraat-wittevrouwenstraat vindt u het volledige ontwerp beider Binnenstadsstraten. Bron: AD/UN 06-07-2018

 

Voorstraat en Wittevrouwenstraat worden fietsstraat

De gemeente Utrecht heeft het ontwerp voor de herinrichting van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat vastgesteld. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en de automobilisten zijn er met hun voertuig als gast. Ook de buslijnen 7 en 55 rijden er dan niet meer doorheen en gaan over de busbaan naar het Centraal Station. De herinrichting beider straten staat gepland voor begin 2019.

Bron: DUIC, 05-07-2018

 

Planten rond bouwput Sijpesteijnkade

Sinds gisteren ziet de bouwput rondom de in aanbouw zijnde woontoren aan de Van Sijpesteijnkade, vlak bij het Centraal Station, er wat vriendelijker uit en dan vooral ook wat groener. Krap 60 plantenbakken ontrekken de bouwvakmensen deels aan het zicht. Bakken vol geraniums, heideplanten, buxussen, lavendel en andere planten zijn vandaag aan de bouwhekken opgehangen. Het moet hier allemaal wat gezelliger worden en een betere uitstraling, vindt initiatiefnemer Hugo Ward van het bedrijf Groene Bouwhekken. Op het Jaarbeursplein heeft het bedrijf ook al een aantal bouwhekken opgefleurd.

Bron: AD/UN, 05-07-2018

 

Dierproef is meestal nutteloos

Verreweg de meeste medische experimenten met dieren kunnen als nutteloos beschouwd worden. Ze leiden niet tot een succesvolle behandeling van zieke mensen. Ook wordt een groot deel van de proeven niet goed uitgevoerd en dat leidt te vaak tot fouten bij testen. Veel dieren, zoals muizen, ratten, konijnen en apen lijden onnodig pijn en overlijden aan die dierproeven. Onderzoek wordt vaak onnodig herhaald. Deze conclusie trekken onderzoekers van Radboudumc Nijmegen, UMC Utrecht en Netherlands HeartInstitute. Er is een register geopend waar medische wetenschappers all over the world informatie over hun dierproeven – anoniem – kunnen vastleggen. Het register – met de naam Preclinicaltrials.eu – is sinds april 2018 in de lucht. De database is uniek in de wereld, zegt een der wetenschappers.

Kijk voor meer info op: preclinicaltrials.eu  

Bron: AD/Nieuws, 05-07-2018

 

Rubbergranulaat op kunstgras schaadt milieu

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de speelvelden. Dit stelt het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Uit meer onderzoeken bleek al dat rubberkorrels onschadelijk zijn voor de mens. Uit de rubberkorrels kunnen echter stoffen lekken, vooral zink, die terecht komen in de grond omheen de speelvelden en in de bagger in sloten. Een en ander is slecht voor het ecosysteem daar het de biodiversiteit aantast. Huisdieren en spelende kinderen die per ongeluk bermgrond binnen krijgen, lopen geen gevaar. 

Bron: AD/Nieuws, 04-07-2018

 

Openbaar vervoerder start met pinnen in de bus

Op de stadsbuslijnen 1, 2, 3 en 7 van openbaar vervoerder U-OV kunnen passagiers vanaf maandag 9 juli aanstaande alleen nog maar pinnen in de bus, betalen met cash geld is vanaf de genoemde datum op deze vier buslijnen passé. Het losse papieren kaartje wordt vervangen door een printbon. Voor reizigers in het bezit van een OV-chipkaart verandert er op deze stadsbuslijnen niks. Op alle overige stadslijnen kan nog cash betaald worden. Doel van het pinnen op de bus is de veiligheid van buschauffeurs en passagiers te bevorderen en te waarborgen. Buschauffeurs worden vaak overvallen door passagiers die niet willen betalen voor de busrit en worden vaak mishandeld met vervelend letsel tot gevolg. Bronnen DUIC en RTV Utrecht, 03-07-2018

 

PostNL met inzet bakfiets in Binnenstad Utrecht

PostNL is van zins alle dagelijkse 20 ritten van dieselbestelauto’s  te vervangen door elektrische bakfietsen voor de postbezorging in de Utrechtse Binnenstad. Ook kleine elektrische voertuigen komen daarvoor in aanmerking. Met die bakfietsen en voertuigjes bezorgt het bedrijf post bij bedrijven en worden ruim150 brievenbussen in de stad geleegd.

In Amsterdam en Leeuwarden is PostNL al langer op deze wijze actief. De bakfiets is in drukke binnensteden met vaak smalle straten wendbaarder en sneller dan de veelal grotere auto’s. En mensen zijn gebaat bij schonere lucht in de Binnenstad.

Bron: DUIC, 03-07-2018

 

Zeister pensioenfonds moet stoppen met beleggen in milieuschadelijke oliewinning

In Zeist heeft vanmorgen Greenpeace met circa 15 medewerkers, actie gevoerd bij het hoofdkantoor van de Stichting Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Greenpeace protesteert tegen beleggingen in teerzandolie. De winning van dit type olie veroorzaakt enorme milieuschade, aldus de internationale milieuorganisatie. In Canada en de USA worden kilometers lange pijpleidingen aangelegd om teerzandolie te winnen. Lekkages in de pijpleidingen verwoesten de eeuwenoude bossen en landschappen in beide landen en Zorg & Welzijn moet daaraan niet deelnemen, vindt Greenpeace. De milieuorganisatie is een petitie gestart om PFZW er toe te brengen de winning van teerzandolie en de beleggingen daarin te stoppen. Bron: RTV Utrecht, 03-07-2018

 

Voetveer sluitstuk van compleet rondje Ringpark

Om de wandelroute Ringpark Dichterswijk te completeren, is gisteren een voetveer in gebruik genomen in de desbetreffende Utrechtse wijk. Op een dergelijke pont trek je jezelf naar de overkant van het water. Het brandnieuwe voetveer verbindt het parkje aan de Da Costakade met de overzijde van de Kruisvaart. Buurtbewoners zijn enthousiast over de nieuwe aanwinst. De wandelroute verbindt de groen stukken van de Dichterswijk en leidt langs pleinen en veldjes. 

Bron: AD/UN, 03-07-2018

 

Meer duurzaam vervoer bij station Bilthoven

Elektrische deelfietsen en elektrische deelauto’s maken in de nabije toekomst grote kans een vertrouwd beeld te worden tussen station Bilthoven, het Bilthovense deel van het Utrecht Science Park en het USP in Utrecht zelf. VVD- gedeputeerde Dennis Straat bracht gisteren een werkbezoek aan Bilthoven en is helemaal in zijn nopjes met de uitbreiding van het openbaar vervoer met duurzame alternatieven. 

Iedere maand reizen tussen de 20.000 en 25.000 passagiers naar en van het station Bilthoven. Zij nemen de fiets of het OV om naar en van het werk te komen. Naar de mening van de provincie Utrecht en de gemeente De Bilt is het bus- en spoorwegstation een relevante schakel in de bereikbaarheid van beide locaties van het USP. Behalve USP- werknemers gebruiken ook werknemers van bedrijven aan de Soestdijkseweg- Noord en Zuid het bus- en spoorstation Bilthoven.

Een proef met campusfietsen, dat zijn fietsen die met een smartphone gereserveerd kunnen worden, blijkt zeer succesvol. Het bedrijf Sweco is partner in het geheel en heeft voor de eigen werknemers al elektrische deelauto’s beschikbaar. Bron: AD/UN, 03-07-2018  

 

Kockengen waterproof

Vier jaar eerder was de maat vol. Na hevige regenval en fouten in het gemaal, stroomde het dorp Kockengen voor de zoveelste keer weer helemaal onder water. Dagenlang stonden straten blank. Het laag gelegen dorp fungeerde bij hoosbuien steeds vaker als afvoerput. Het water kon nergens heen en zocht zijn eigen weg met als gevolg dat huizen deels wateroverlast kregen. Het project Waterproof volgde. Straten worden sinds 2015 met circa een halve meter opgehoogd en de afwatering beter gereguleerd. Bron: AD/UN, 02-07-2018

 

Variant voor energieplan in polder

De windturbines wat verder weg, iets meer zonnepanelen en wat meer aandacht voor het landschap. Met dat idee komt de gemeente Utrecht omwonenden van de polders Rijnenburg en Reijerscop tegemoet, na een bewogen en hectische meepraatavond, die vorige maand plaats vond in De Meern. Utrecht wil in de genoemde polders een energielandschap realiseren in afwachting van de woningen die er op zijn vroegst in 2030 gebouwd zullen worden. De Buren van Rijnenburg zouden het liefst een second opinion laten uitvoeren en graag een eigen scenario willen toevoegen. Na de zomer volgt nog een derde bijeenkomst en die moet uiteindelijk leiden tot een voorstel,aan de raad. Doel is dat de raad eind 2018 een keuze maakt. De meeste grondeigenaren zijn bereid turbines en zonnepanelen op hun grond toe te laten, zolang die huizen er niet komen. Zonder hun medewerking komt het project niet van de grond. Bron: AD/UN, 02-07-2018

 

Groen…Groener…Groenst

De nieuwe gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor de landswijde taak broeikasgassen te reduceren. Op het eiland Goeree-Overflakkee en in de Limburgse provinciehoofdstad Maastricht zijn de groene ambities groot. Het Zuid-Hollandse eiland houdt straks groene stroom over en de wethouder aldaar droomt van een getijdencentrale voor ‘blauwe energie’. In Maastricht wordt een bonus voor tuintjes zonder tegels ingevoerd. En in 2030 moet de stad aan de Maas helemaal afvalloos zijn: alles wordt gerecycleerd. Maar niet alleen deze twee voorbeelden vergroenen zich, ook overal elders in Nederland vergroenen stadsbesturen hun commune. Hier in Utrecht slaat de klok ook overduidelijk groen. Een milieuzone is er al en in de nabije toekomst gaan in Overvecht-Noord een aantal huizen van het gasnet af. De gemeente Utrecht heeft onlangs weer elektrische autootjes in dienst voor afvalophaal. Bron: AD/Nieuws, 02-07-2018