Warning: call_user_func_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/html/core/module.class.php on line 145

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/core/module.class.php:145) in /var/www/html/index.php on line 39
Stadsmilieunieuws augustus 2018
 
Klik op één van de titels hieronder en u komt bij het desbetreffende stukje. Of scroll door alle berichten en lees wat u interesseert. 


 

Vergroenen van dak

De gemeente Utrecht heeft 50.000 euro uitgetrokken voor mensen die hun dak - mede door de hitte van de inmiddels voorbije zomermaanden - willen vergroenen. Een eerdere, gelijk grote subsidie was al halverwege dit jaar op. Meer groen in de stad helpt de hitte te reduceren. Bron: AD/UN, 30-08-2018
 

Tunnel in gebruik bij station Driebergen

Het eerste deel van de onderdoorgang in het stationsgebied Driebergen- Zeist gaat vandaag open voor het verkeer. En dat is inmiddels gebeurt in de vroege ochtend om 05.00 uur. De nieuwe tunnel is voor een deel gereed. De spoorwegovergang is sinds 22 augustus buiten werking gesteld. Treinen en het overige verkeer hinderen elkaar dus niet meer. Bron: AD/UN, 29-08-2018
 

Opwekken groene stroom kost heel veel land

Het produceren van duurzame energie vergt tot wel duizend keer meer ruimte dan het opwekken van stroom uit fossiele brandstoffen. Biomassa kost, met stip, het meeste land. Dat komt naar voren uit wetenschappelijk onderzoek dat vandaag gepubliceerd is in vakblad Energy Policy. Ze berekenden voor negen verschillende energiebronnen hoeveel vermogen ze opwekken per vierkante meter. Voor wind- en zonne- energie blijkt 40 tot 50 keer meer ruimte nodig dan voor steenkool en 90 tot 100 keer meer dan voor aardgas. Biomassa levert per vierkante meter maar 0,8 Watt op, terwijl dat voor aardgas liefst 1000 Watt is. 
Windturbines en zonnepanelen dreigen het Nederlandse landschap verder te verrommelen, waarschuwde in deze krant vorig jaar Rijksadviseur en landschapsarchitect Berno Strootman. De opwekking van zonnestroom verplaatst zich immer meer van daken naar akkers en weilanden. Milieu- en landbouworganisaties maken zich steeds meer zorgen over die trend. Grootschalige energieparken gaan, volgens Strootman, ten koste van het landschap, natuur en voedselproductie. Zonnepanelen zijn op daken, wat ruimtebeslag betreft, de beste optie. Bron: AD/Nieuws, 29-08-2018
 

Leve de Ledlamp

Na de energieslurpende gloeilamp is het nu de beurt aan de halogeenlamp deze in de ban te doen. Vanaf zaterdag 1 september aanstaande verdwijnt de halogeenlamp uit de schappen van de verlichtingwinkels en bouwmarktstores. Dat is de volgende stap van de Europese Unie (EU) om energie te besparen op verlichting. 
Lampen die in de gehele EU in de handel gezet worden, moeten vanaf eerder genoemde datum minimaal voldoen aan energielabel B. Halogeenperen zijn minder energiezuinig: ze hebben doorgaans energielabel C of D en mogen derhalve niet meer in productie genomen worden. Ledlampen verbruiken 75 procent minder energie dan halogeenlampen en 85 procent minder dan een gloeipeer. Bron: AD/Nieuws, 29-08-2018
 

Insect is koe van morgen

Het kweken van insecten zal de komende jaren een forse sprong maken. Agrariërs zien er een gunstige toekomst in. Experts noemen de insectenhouderij voor krekels, meelwormen en vliegen een ‘nieuwe veeteeltsector’. Minister Carola Schouten (CU) van Landbouw is enthousiast. De minister schrijft dat de agrarische sector waarschijnlijk aan de vooravond van een sterke groei staat van insecten als productiedier. Volgens de bewindsvrouw is de insectenkweek milieuvriendelijker dan de traditionele veehouderij, daar veel minder land, voedsel en water benodigd zijn. En ook de uitstoot van broeikasgassen is fiks lager. Krekels en meelwormen worden nu reeds verwerkt in vleesvervangers omdat ze rijk zijn aan eiwitten. Momenteel telt Nederland enkele tientallen insectenhouderijen. Bron: AD, 29-08-2018
 

Honingbijen redden

De uit De Bilt afkomstige Sonne Copijn wil honingbijen redden. Dat is geen overbodig streven, want van de 358 soorten wilde bijen hier te lande, is de helft bedreigd door uitsterving. Najaar 2018 toert de stichting van Sonne Copijn, Bee Foundation met NL Zoemt door Nederland om gemeenten door middel van trainingen ‘bijvriendelijker’ te maken. In iedere provincie wordt een cursus georganiseerd voor vrijwilligers en een cursus voor gemeenteambtenaren. Sonne Copijn, ook wel de bijenkoningin van De Bilt genoemd, weet als geen ander dat bijen zeer belangrijk voor het voedsel all over the world. Tachtig procent van alle eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Maar de mens is er de oorzaak van dat bijen steeds moeilijker aan eten kunnen komen. Wie meer wil weten over bijen kan bij Copijns bedrijf Bijen-en-Bedrijf in Groenekan informatie inwinnen. Bron: AD/UN, 28-08-2018

Buren van Rijnenburg hervatten overleg

De kritische vereniging Buren van Rijnenburg is weer ‘constructief’ in overleg met de gemeente Utrecht over de toekomst van de polder ten westen van Nieuwegein. De relatie tussen de twee belangenpartijen was tijden bepaald niet rooskleurig, daar de Buren zich niet gehoord voelde in de discussie over het al dan niet plaatsen van windturbines in de desbetreffende polder. Het gebied in de hoek van de A2 en A12 is nu nog een open weidelandschap, maar de Domstad wil de polder Rijnenburg de komende 15 jaar inzetten om op grote schaal energie op te wekken door middel van zonnepanelen en wellicht ook met wind. Na 2030 is het vooralsnog de bedoeling er ook huizen te bouwen. 
Bron: AD/UN, 25-08-2018
 

Niemand haalt goede fietsen op

Zo’n 70 procent van de fietsen die in de fietsenstalling op het Westplein in Utrecht stonden, is niet opgehaald, ondanks waarschuwingen die maandenlang klonken. Eigenaren moesten ze verwijderen daar de stalling omgebouwd wordt. Tussen al die 775 fietsen bevinden zich uiteraard een hoop oude barrels en wrakken. Maar er is ook een fikse hoeveelheid goed spul bij. Je vraagt je wel eens af of Utrechters en lui van buiten de stad zuinig op hun vehikel zijn. Niet bepaald, zo blijkt maar weer. Er zitten veel nog goede en bruikbare exemplaren bij die lopen als een trein. Veel mensen vinden de fiets een wegwerpproduct waarvoor je simpel wel een nieuwe koopt voor weinig geld, als je eerdere fiets ontvreemd is of anderszins is kwijtgespeeld. Velen denken dat hun rijwiel gestolen is, ze zien hem niet en denken dadelijk het ergste. Kijken ze een beetje om zich heen, zien ze dat hun Drahtesel daar niet mocht staan. Ze weten niet dat de fiets wel eens op het depot te vinden is.
Bron: AD/UN, 25-08-2018
 

Geen levende kreeft bij Jumbo verkrijgbaar

Jumbo Supermarkten stopt onmiddellijk met de verkoop van levende kreeften in hun foodmarkten. Aanleiding voor dit besluit zijn protestacties van de Partij voor de Dieren (PvdD) bij de supermarkt van Jumbo in Leidsche Rijn Centrum. Eerder zegde Jumbo al toe geen levende kreeften meer te zullen verkopen in dit filiaal. Dat besluit is nu echter definitief en geldt vanaf najaar 2018 voor alle Jumbo- filialen hier te lande. Goed werk van de PvdD. Bron: AD/UN, 25-08-2018
 

Henschotermeer per snelbus bereikbaar

Recreatieplas Henschotermeer en nog een paar omliggende campings zijn vanaf maandag 27 augustus aanstaande vanuit Veenendaal en Utrecht met de snelbus te bereiken. Openbaar vervoerder Keolis (Syntus) rijdt vanaf komende week met de nieuwe buslijn 298. Deze vertrekt vanaf De Klomp in Veenendaal over Woudenberg naar het USP (Utrecht Science Park) vice versa. De snelbus zou vanaf december 2018 ingezet worden, maar de startdatum is op verzoek van de provincie Utrecht vervroegd. Bron: AD/UN, 24-08-2018
 

Utrecht blijft zonnigste energieleverancier

Nergens in de provincies Zuid-Holland en Utrecht wordt zoveel zonnestroom opgewekt als in de stad Utrecht. Met 23,5 megawattpiek (dat is het totale vermogen van alle zonnepanelen) laat de Domstad de concurrentie wijd achter zich. Dat komt naar voren uit cijfers van netbeheerder Stedin in de beide provincies. Amersfoort volgt met 16,2 megawattpiek en bezet de tweede plaats. Stedin kijkt naar zonnestroom die bij de netbeheerder zelf geregistreerd is. Uit een steekproef blijkt echter dat 25 procent van de zonnepanelen onaangemeld is. Bron: AD/UN, 22-08-2018
 

Meer en sneller laadpalen in Utrecht

D66 wil dat er veel meer en sneller laadpalen moeten komen voor elektrische auto’s in de stad Utrecht. De coalitiepartij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van b en w. Elektrisch rijden wordt nu nog onvoldoende gestimuleerd in Utrecht, vindt raadslid Maarten Koning. Een veelgehoorde klacht is dat Utrechters geen elektrische of hybride auto aanschaffen, daar er onvoldoende laadpalen in de buurt zijn en het maanden duurt eer een laadpaal gezet is. Bron: AD/UN, 21-08-2018
 

Waterplanten kleden Jaarbeursplein aan

Op het Jaarbeursplein markeren tientallen waterplanten een nieuwe fase in de vernieuwing van de vlakte tussen het Jaarbeursgebouw en de tramhalten daar vlakbij. De planten bevinden zich in een bassin. Er was bijna twee jaar sprake van een immense waterbak waarin de parkeergarage gebouwd werd. Dat gat is inmiddels dicht en het plein grotendeels opnieuw bestraat. Een bescheiden waterbak blijft met daarin de waterplanten die een onderdeel vormen van de aankleding van het Westplein. In het plantsoen volgen in het najaar bomen. Over vier weken wordt hier het Uitfeest gehouden en dan moet het plein klaar voor gebruik zijn. Bron: AD/UN, 21-08-2018 

Extra groen weg bij A27

Onvolledige kaarten en onderschatting van de ruimte die de aannemer nodig heeft voor werk- en opslagterreinen. Dat zijn de redenen waarom nog eens 28 hectare bomen en ander groen moeten wijken voor de verbreding van de A27. Dit schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu in antwoord op vragen van GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger. Ze stelde op 2 juli Kamervragen over de bomenkap en verwonderde zich erover dat plots extra groen wijken moet voor meer asfalt. De minister paste kort daarvoor het Tracébesluit Ring Utrecht aan, waar de verbreding van de A27 deel van uit maakt. Langs de snelweg en bij knooppunten moeten daarom bomen het loodje leggen. Het gaat, volgens de minister, niet om bomen in Amelisweerd of in wandelgebieden in Hoograven, Lunetten, Rijnsweerd en Voordorp. Rijkswaterstaat (RWS) plaatst ter compensatie bomen terug voor de gevelde exemplaren en dat geldt ook voor de 28 hectare die extra gerooid moet worden. Bron: AD/UN, 16-08-2018 

 

Minder fietsenrekken op Westplein

Utrecht verwijdert woensdag 22 augustus 775 fietsenrekken van de stalling op het Westplein in de nabijheid van het Centraal Station. Het andere deel van de stalling, voor 850 rekken, blijft voorlopig nog in gebruik. Doel is het plein te herinrichten, met als hoofddoel het plein groener te maken. Tijdelijk komen er zitjes, et cetera. Uiteindelijk moet het Westplein eind 2021 of begin 2022 op de schop. De huidige verkeersdrukte is dan weg. Bron: AD/UN, 16-08-2018
 

Auto weren met eenvoudige middelen

Utrecht geeft het langzame verkeer, dat zijn fietsers en voetgangers, voorrang in de Binnenstad. Met het verleggen van straatstenen is dat vaak fluks voor elkaar te krijgen. Het weg halen van stoepen op de Mariaplaats en de Zadelstraat hebben voor een metamorfose gezorgd. Ook het type steen kan het nodige in het verkeersgedrag veranderen. Een andere kleur of een ander formaat doen wonderen en ook wegmarkering in de vorm van strepen en lijnen kunnen succes- en zinvol zijn voor ander verkeersgedrag. Bron: AD/UN, 15-08-2018
 

Aed bij laadpaal elektrische auto

De Biltse raadsfractie van GroenLinks pleit ervoor laadpalen voor elektrische auto’s te voorzien van een automatische externe defibrillator (aed). In Delft bestaat al een laadpaal met aed. Voor hulpverleners moet zichtbaar en toegankelijk zijn, dus op een duidelijk zichtbare plaats. 
Bron: AD/UN, 15-08-2018
 

App moet forens uit auto lokken

In de Utrechtse Vinexwijk Leidsche Rijn heeft vrijwel ieder huishouden een auto. Daar de bevolking van Leidsche rijn nog verder groeit, dreigt het verkeer in en om de wijk volkomen vast te raken en te staan. Daarom wordt een proef genomen met een app die forensen verleiden moet tot andere vervoermiddelen. Bron: AD/UN, 15-08-2018
 

Loopbandfiets rukt op

Vroeger had je de step; als je die in beweging wilde krijgen moest je voortdurend met je ene been steppen, terwijl je met je andere been op het stepplankje stond. Af en toe zie je nog wel eens een moderne versie van het fenomeen uit de jaren vijftig en zestig van de 20ste eeuw.
Vandaag de dag is er de elektrische loopbandfiets en die is in trek en verhuurder Hillegonda Slappendel uit Reeuwijk, bij Gouda, begrijpt wel waarom. “Als je kunt lopen en fietsen, kun je ook loopfietsen,” is haar opvatting. Steeds meer nieuwsgierige pubers en volwassenen lopen met het moderne vehikel weg. Het ding kan 25 km/u en er is geen wettelijk minimale leeftijd om op de fiets te stappen. Valhelm, kentekenbewijs en rijbewijs zijn evenmin noodzakelijk. Je moet met de loopbandfiets op het fietspad, mits voorhanden.
Opvallend is dat Midden-Nederland met de stad Utrecht nog een witte vlek is: daar zijn nog weinig verkoop- en verhuurpunten voor de loopbandfiets. De loopband fiets huur je twee uren voor 15 euro per persoon en je hoeft geen borg te betalen. Bron: AD/UN, 14-08-2018
 

Groene club geeft Utrecht compliment

De stad Utrecht is uitzonderlijk ambitieus als het om plannen voor duurzame mobiliteit gaat. Dat is de conclusie van Natuur & Milieu na onderzoek van 32 collegeakkoorden in de meest dichtbevolkte gemeenten. Behalve Utrecht doen ook Den Haag, Leiden en Zaandam het goed op het gebied van groen en duurzaamheid. Alleen als het gaat om ‘snelfietspaden’ scoort de Domstad minder goed. 
De fractievoorzitter van oppositiepartij VVD in de Utrechtse raad, Dimitri Gilissen, zegt dit college graag af te rekenen op wat ze van de plannen waar weten te maken. Bron: AD/UN, 13-08-2018
 

Geveltuin als regenton

Utrecht stimuleert maatregelen tegen hitte en wateroverlast. Heter dan heet, natter dan nodig, in een stad als Utrecht zijn de extremen bij grote hitte of zware regenval nog groter dan buiten de stad. Stadsecoloog Gitty Korsuize vindt dat de stad veel groener gemaakt moet worden. Hoe groener, hoe koeler het ’s zomers blijft. Dat scheelt zo’n graad of twee. 
Bron: AD/UN, 11-08-2018
 

Spoorbomen definitief dicht

De waarschijnlijk meest verwenste spoorwegovergang in de regio Utrecht is opgeheven. Gisteravond klokslag 20.00 uur sloten wegwerkers de gehate overgang bij station Driebergen-Zeist definitief af. Maandag 27 augustus gaat de langverwachte tunnel onder de Hoofdweg open voor alle verkeer. Er is dus geen oponthoud meer. Bron: AD/UN, 11-08-2018
 

Bloemrijke herfst op komst

Volgens de Utrechtse parkbeheerder Wim Horst gaat de Domstad een bloemrijke herfst tegemoet. “Je zou het nu nog niet zeggen, maar in september staan de Utrechtse bloemenvelden volop in bloei.” De natuur heeft het de voorbije maanden zwaar gehad wegens de enorme hitte. Die deed de grasvelden vergelen en de bloemen bijkans verdorren. Volgens de parkbeheerder zal de regen de bloemen en planten nog een extra boost geven. Bron: AD/UN, 10-08-2018
 

Verwilderde katten bij Utrecht

In 2018 werden al meer dan 80 verwilderde katten om het leven gebracht in de Utrechtse buitengebieden. De dieren zouden te veel schade aanrichten aan fauna en flora. De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt de jacht op de katten niks en wil dat de jacht stopt. Maar voordat een kat afgeschoten wordt, is er heel wat overleg geweest, zegt Bert Wilderman, voorzitter van Wildbeheerseenheid Kromme Rijn. Bij deze club zijn circa 60 jagers aangesloten. Bron: AD/UN, 10-08-2018

Maarsseveense Plassen in trek

De Maarsseveense Plassen bij Maarssen hebben dit jaar een topjaar wat betreft bezoek van dagjesmensen en toeristen. Het natuurbad heeft inmiddels 123.000 bezoekers verwelkomd en dat zijn er aanzienlijk meer dan in het vorige topjaar 2006. In dat jaar bezochten 114.000 mensen het bad. Bron: AD/UN, 10-08-2018
 

Verzilting bodem en water neemt verder toe

De verzilting van de bodem en het water in het westen van Nederland neemt verder toe. Oorzaak is de extreme droogte door de hitte van de afgelopen anderhalve maand. Ook de zeer lage waterstand in de grote rivieren is mede oorzaak van de verzilting. De verzilting is een groot probleem voor agrariërs en schadelijk voor natuur en landschap. Het zuidwesten van de provincie Utrecht ondervindt ook de nodige verzilting. Door zoet water uit het oosten van onze provincie, probeert men de verzilting in West-Nederland enigszins te reduceren.

Bron: RTV Utrecht, 09-08-2018

 

Zeker 200 dagen nodig met normaal weer eer natuur herstelt van droogte en hitte

Wie had ooit gedacht dat veel Nederlanders snakten naar een fikse donderbui? De droogte en hitte zorgden de voorbije anderhalve maand voor problemen bij dier, plant en mens. En de verlossende regenbui die vandaag over onze contreien heentrekt biedt lang geen soelaas de bruine plekken in het gras en de dorre boombladeren te vergroenen.

Er is een tekort van minstens 300 millimeter water en het duurt zeker 200 (!) dagen eer de natuur weer enigszins eruit ziet zoals we dat hier te lande gewend zijn. De zomerse hitte bereikte temperaturen van 38 graden Celsius. Bron: RTV Utrecht, 08-08-2018

 

Uitgestorven sprinkhaan duikt plots weer op

Niet direct in onze omgeving, maar in de buurt van Enschede dacht iedereen dat de weidesprinkhaan uitgestorven was, althans in Nederland. Maar bij de Lonnekerberg, in de nabijheid van de grootste Twentse stad, is voor het eerst in 26 jaar weer zo’n groene springer gezien. Het zeldzame insect bevond zich in de buurt van een beek. Eén van de laatste keren dat dit type sprinkhaan waargenomen is, was in 1992. Weidesprinkhanen zijn, gelijk alle andere sprinkhanen, vegetariërs. Ze eten voornamelijk gras en kruiden. De weidesprinkhaan is circa 5 centimeter groot. Bron: AD/Nieuws, 07-08-2018

 

Stookalarm moet lucht opklaren

De provincie Utrecht is van zins een stookalarm in te voeren. Mensen met een open haard of kachel worden gevraagd niet te stoken bij ongunstige weersomstandigheden, zoals bij mist en windstilte. Steeds meer mensen ondervinden hinder van het stoken van hout. De provincie wil serieus werk maken van een betere luchtkwaliteit. Uit een onderzoek van het RIVM blijkt, dat het verbranden van hout in open haarden en kachels uiterst slecht is voor de gezondheid van mensen. Het stoken van hout veroorzaakt fijn stof en roet. Dat is schadelijk voor ieders longen. Pauline van Voorts van het Longfonds waarschuwt dan ook terecht dat de risico’s veel te groot zijn; voor mensen met longaandoeningen heeft het stoken van hout een enorme impact op hun dagelijks leven, zijn meer benauwd, moeten vaak medicijnen gebruiken en belanden soms zelfs in het ziekenhuis. Bron: AD/UN, 07-08-2018

 

Ook buiten roken bij UMC straks verboden

Wie nog een sigaretje in de buurt van het UMC wil opsteken, moet dat nog snel even doen. Want per 1 oktober aanstaande verbiedt het Universitair Medisch Centrum in de Uithof het roken op het ganse ziekenhuisterrein. Tot op heden hebben patiënten en bezoekers de mogelijkheid buiten bij de hoofdingang een sigaret op te steken, maar over twee maanden is die longvervuiling daar althans voorbij. Gisteren, maandag 6 augustus, werd bekend dat het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam samen met enkele aanpalende onderwijsinstellingen een volledig rookvrij gebied wil realiseren.

In Utrecht ontstaat die uitgebreide rookvrije ruimte per 1 oktober, daar het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie daar in mei toe besloten hebben.

De gezondheidsinstellingen vinden dat roken niet past bij een gezonde leefstijl en zeker niet op een plaats waar mensen komen om hun gezondheid te verbeteren. Daarom heeft de UMC-bestuursraad besloten dat het UMC Utrecht per 1 oktober aanstaande geheel rookvrij zal zijn. En ook de afnemende acceptatie van roken in onze samenleving speelt een rol bij dit rookverbodbesluit. Bron: AD/UN, 07-08-2018