Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws september 2018

Bomen op de Moreelsebrug hebben het moeilijk

De extreem droge en hete zomer van 2018 heeft erin gehakt bij de bomen op de Moreelsebrug over de sporen van het Centraal Station. Grote vraag is of de 17 bomen de hitte gaan overleven. Ook de weerkaatsing van zonlicht op de gebouwen in de omgeving van de bomen heeft zijn uitwerking op de bomen niet gemist. Voorts hebben de bewuste ijzerbomen niet voldoende ruimte voor hun wortels en dat maakt de bomen kwetsbaar. Gemeente Utrecht gaat kijken wat te doen met de bomen, in ieder geval krijgen ze extra water. Bron: AD/UN, 29-09-2018
 

Utrechts Landschap wil meer kleur in natuur

Het is de bedoeling dat het Utrechts Landschap de komende jaren landgoederen wil bedekken met een lappendeken van meer kleurrijke bloemen. In totaal moeten er 100.000 stinzenbollen (vroegbloeiende bol-, knol- en wortelgewassen, die van oorsprong alleen als ingevoerde sierplantensoort voorkwam in landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen en dergelijke, en zich daar handhaafden of verwilderd zijn) gekocht worden. Die bloemen moeten zorgen voor meer kleur in de omgeving. Het Utrechts Landschap beschikt over een groot aantal landgoederen en buitenplaatsen in de provincie Utrecht. De bloemen moeten vooral komen bij Kasteelpark Loenersloot, buitenplaats Molenbosch, de landgoederen Beerschoten, Oostbroek, De Breul, Hoog Beek & Royen, en Kasteelbos Renswoude.
Voor de bloemen is geld nodig en inmiddels is er al 25.000 euro door het Landschap verworven. In totaal is er 31.000 euro nodig. Op de site van het Utrechts Landschap kan ook gedoneerd worden. Kijk voor meer info op: www.utrechtslandschap.nl/donateurs 
Bron: AD/UN, 29-09-2018
 

Appende fietser ziet roze olifant niet staan

Onlangs dwaalde een roze olifant door de straten van de Domstad, geen fietser echter die de olifant opviel. Vrijwel alle wielrijders waren in de weer met hun telefoon of smartphone.  TeamAlert, de maker van de beelden, noemt die beelden schrikbarend. De actie van TeamAlert valt samen met de voorlichtingscampagne Mono van minister Cora van Veldhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. TeamAlert, een bedrijf met Utrechtse wortels dat zich op gedrag van jongeren richt, zond enkele dage  een medewerkster met een roze olifantenpak de straat op. Ze stond op de Biltstraat en in het Wilhelminapark. Soms achter een boom, dan in het struikgewas, maar altijd wel goed zichtbaar. “Maar bijna niemand zag haar en dat is schrikbarend”, zegt woordvoerder Lonneke Ziemerink. “De meeste fietsers waren met hun mobieltjes bezig. Met dit filmpje proberen we fietsers bewust te maken van de gevaren. Door het telefoongebruik missen ze veel,” zegt Ziemerink van TeamAlert.
Bron: AD/UN, 28-09-2018
 

Actieplan voor weidevogel

In de provincie Utrecht moeten meer weidevogels komen. Dat is het doel van een actieplan van de provincie. Ingrijpen is hard nodig, vindt gedeputeerde Mirjam Maasdam. Ieder jaar daalt het aantal weidevogels met vijf procent. Wellicht helpen een aantal maatregels: andere inrichting van weidegebied, beter waterbeheer, extra schuilplaatsen tegen roofdieren en meer agrariërs die deelnemen aan het weidevogelbeheer. Bron: AD/UN, 27-09-2018
 

Grasveld Griftpark waar varkensparadijs

De zomer van 2018 was gortdroog en de zware regen van de voorbije dagen hebben ervoor gezorgd dat het grasveld van het Griftpark er eerder als een steppe uitziet dan een grasveld zoals we dat gewend zijn. Het duurt nog wel tot april 2019 eer dat grasveld er weer enigszins fatsoenlijk groen is; nu is het een waar paradijs voor de roze viervoeters van Griftsteede die hier fijn in de modder zouden kunnen rollen om zich van al het vuil op hun lichaam te ontdoen. Juist, varkens dus. Wim Horst, parkbeheerder is niet verwonderd over de belabberde conditie van het grasveld: “We hebben een extreem droge zomer gehad, tal van evenementen en dagelijks horden bootcampers en andere parkgasten trappen uiteindelijk de bodem dicht waardoor het regenwater niet meer wegloopt. Deze week gaan we prikken en gaat een machine kolommen naar beneden graven en vullen met drainzand.” Nog een goed half jaar wachten dus op gras. Bron: AD/UN, 26-09-2018
 

Laadpalen nodig voor pleziervaart

Utrecht moet een klein netwerk van laadpalen voor elektrische schepen krijgen en een tankstation met milieuvriendelijke blauwe diesel. Op die manier blijft de pleziervaart binnen de strengere milieueisen die de gemeente Utrecht onvermijdelijk gaat stellen. Een en ander zegt Frank Nieuwesteeg, voorzitter van de Utrechtse Kleine Boten Club (KBC). Hij heeft angst dat Utrecht met impopulaire maatregels komt het aantal vuile boten en schepen te reduceren. Het liggeld fiks te verhogen is een serieus idee, evenals er plannen in omloop zijn voor een milieuzone op het water van de grachten en kanalen in de stad. Nieuwesteeg vindt echter wel dat de laadpalen onder de grond moeten komen, zodat de singels en grachten niet onnodig verpest worden door techniek die er oorspronkelijk niet is, uit historische motieven dus. De KBC verwacht dat het binnen vijf jaar mogelijk zijn moet 70 procent van de pleziervaart elektrisch te laten varen en dat de overige 30 procent op blauwe diesel vaart. Nieuwesteeg zegt voorts dat het oneerlijk is dieselboten te weren, daar elektrisch varen voor sommige pleziervaarders te duur is. Met de voorgestelde maatregels denkt de KBC de CO2-uitstoot met 95 procent te kunnen verkleinen en het fijn stof met minstens 30 procent.
Bron: AD/UN, 26-09-2018
 

SGP wil tramhalte voor Vianen

Ligt het aan de SGP Vijfheerenlanden, wordt opnieuw onder de loep genomen of de stad Vianen een tramhalte of een spoorwegstation krijgt. Dat schrijft de orthodox christelijke partij in haar verkiezingsprogram. Naar de partij zegt, moet goed gekeken worden naar meer verkeersknelpunten in het gebied, een deel kan opgelost worden, door Vianen beter bereikbaar te maken per openbaar vervoer.
Volgens het SGP-verkiezingsprogram “zal de realisatie van een treinverbinding tussen Breda en Utrecht met een station in Vianen duurzaam bijdragen aan het oplossen van vervoersknelpunten”, en “het doortrekken van de tramverbinding Utrecht-Nieuwegein naar Vianen is ook een optie.” Beide plannen zijn overigens niet nieuw. Er is eerder al onderzoek verricht naar de haalbaarheid van de aanleg van zowel de spoorinfra als die voor de tram. Algemeen is het een dure grap. NS ziet liever een optimalisering van het bestaande spoor van Utrecht naar Breda over ’s-Hertogenbosch dan een totaal nieuwe spoorlijn over Gorinchem. Ook de trambaan zou, volgens de provincie Utrecht, te veel geld vergen. AD/UN, 25-09-2018
 

Zonnepanelenpark Stroomgigant

In de regio Utrecht neemt donderdag 27 september aanstaande Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) het grootste zonnepanelenpark in gebruik. Vanaf die dag leveren 14.000 zonnepanelen op het terrein van de watermaatschappij langs het Lekkanaal stroom aan het lokale net. De panelen zijn in staat 900 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Bron: AD/UN, 25-09-2018
 

Berg aan plastic in supermarkt

Supermarkten overstelpen de consumenten met verpakkingsmateriaal. Ga maar eens naar de supermarkt bij je in de buurt: tomaten bevinden zich in folie, de aardappels in een plastic zak en zoveel andere eetwaar in plastic en karton. De supermarkten willen best minder van al dat verpakkingsmateriaal, maar alles op termijn, anders gezegd, wanneer het de directeuren en managers uitkomt.
Albert Heijn heeft, bijvoorbeeld, de deksels op plastic bakjes voor fruit en aardbeien vervangen door een dun plastic folie. Volgens de grootgrutter uit Zaandam scheelt dat liefst 300.000 kilo plastic per jaar (= 300 ton).
Onder druk van de publieke opinie nemen de Supers nu serieuze stappen hun verpakkingsmateriaalberg te reduceren. Ze streven naar zo’n 20 tot 30 procent reductie van plastic verpakkingsmateriaal.
Maar verpakkingsexpert Niels van Marle vindt dat supermarkten meer naar lokale producten zouden kunnen kijken in relatie tot de houdbaarheid van voedsel, want dat scheelt in plastic verpakking. Ook Rob Buurman, directeur Recycling Netwerk Benelux, vindt de acties van de supermarkten veel te mager, ze zijn de grootste afvalleveranciers en hebben de meeste macht de markt bij te sturen en eisen te stellen.
Statiegeld zou een relevante oplossing voor plastic flesjes en blikjes zijn, zegt Buurman, dat zou een enorme hoeveelheid zwerfvuil verkleinen.
Bron: AD/Economie, 22-09-2018
 

Trein in Niedersachsen rijdt op waterstof

Ein Blick über den Zaun: In het bondsland Niedersachsen rijdt sinds deze week de eerste trein op waterstof. Dat is een novum voor de openbaar vervoerder in het noordelijke Duitse bondsland. De trein op waterstof moet op termijn de dieselelektrische tractie vervangen. In Duitsland is nog een fors deel van het spoorwegnet niet elektrisch. Op het dak van het treinstel bevinden zich waterstoftanks en brandstofcellen die de elektriciteit voor de aandrijving leveren.
Wellicht ook (op termijn) hier te lande? Wäre schön, oder? 
Bron: AD/Auto, 22-09-2018
 

Kamervragen over financiering NRU

Van de verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) wil het Utrechtse D66-Kamerlid Matthijs Sienot weten op welke wijze de bewindsvrouw alsnog aan de slag gaat om te zorgen voor extra geld voor verbetering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Samen met Kamercollega Maurits von Martels (CDA) stelde Sienot schriftelijke Kamervragen. De minister liet onlangs weten geen extra geld beschikbaar te stellen voor de NRU ten noorden van Utrecht-Overvecht. Eind 2017 riep de Kamer het kabinet op zoek te gaan naar extra geld voor de weg in Utrecht-Noord. De 180 miljoen euro zijn te weinig en daar kan maar een van de drie pleinen van ondertunneld worden. Voor de twee andere pleinen is nog 60 miljoen euro extra benodigd. De NRU wordt genoemd in het regeerakkoord van de huidige Rutte- administratie. 
Bron: AD/UN, 22-09-2018 
 

Waterzuivering 30 procent zuiniger

Goed nieuws: De nieuwe waterzuivering is begin 2019 gereed voor gebruik. Die zuiveringsinstallatie wordt circa 30 procent zuiniger dan een normale  waterzuivering. En wat zeer belangrijk is: de zuivering geeft bijna geen geur- en geluidsoverlast. Bron: AD/UN, 22-09-2018
 

Geen centrale vuurwerkshow in Utrecht

Het ziet er niet naar uit dat Utrecht tijdens de jaarwisseling 2018/2019 geen centrale vuurwerkshow te zien krijgt. In veel andere grote steden is dat wel het geval. De gemeente Utrecht denkt dat een dergelijke show de overlast in de rest van de stad niet minder wordt. Dat staat te lezen in een brief van het college van b en w aan de raad. De Domstad broedt al een reeks jaren op plannen om de vuurwerkoverlast in de stad rond de jaarwisseling te beteugelen. In de omgeving van een aantal dierenverblijven en natuurgebieden is al een vuurwerk- en knalverbod van kracht. Bron: AD/UN, 21-09-2018

Amsterdam verlaagt geluidsnormen

In Amsterdam is sinds eerder dit jaar een nieuwe beleidsregel van kracht met grenswaarden voor het geluid van evenementen. Die zijn 10 tot 20 dB lager dan in Utrecht.
Zou de Domstad het hoofdstedelijke beleid volgen, dan zou de overlast aan geluid van diverse Utrechtse evenementen een stuk minder zijn. Denk aan Lepeltje, Bo(c)k/Streekbierfestival en veel andere festivals in de Utrechtse Binnenstad. Bron: Binnenstadskrant Nr. 4, 20-09-2018
 

Regenwater de grond in

Droogte, hitte, hoosbuien, storm – het weer vertoont de laatste jaren steeds meer grillen. Gaandeweg hebben experts ook weinig twijfel meer: iedereen moet er rekening mee houden dat extremere weer vaker schering en inslag wordt. Dat is dus toch klimaatverandering, ook al wil niet iedereen daar weet van hebben en dit bagatelliseren. Maar de Domstad heeft al een plan, met in de hoofdrol het regenwater. Die druppels hemelwater, zoals de experts regen noemen, moeten bij voorkeur de grond in en niet meer in het riool. Ook wil de stad minder bestrating en meer groen. Voorts raadt Utrecht zijn inwoners, die een tuin hebben aan, tegels te lichten en bloemen of planten erin te zetten. Voor meer info, kijk op: utrecht.nl/waterproof030. Bron: Binnenstadskrant Nr. 4, 20-09-2018
 

Haal minstens vier tegels uit je tuin

Pal naast het station Utrecht-Zuilen, in het Werkspoorkwartier, vind je het Hof van Cartesius. Dat hof is genoemd naar de Franse filosoof René Descartes (1596-1650). Het hof is een groene werkplek voor creatieve en duurzame ondernemers. De publieke tuin is het bruisend middelpunt en ook een ontmoetingsplaats voor mensen die daar geen werkplek hebben. Charlotte Ernst is, samen met haar twee zussen, initiatiefnemer van het Hof van Cartesius. In januari 2018 werd het hof geopend. Duurzaamheid en goed omgaan met de natuur en met de stad zijn hier de items. Zo pleit het trio voor een beter waterbeheer en dat de regen de straten in de diverse Utrechtse wijken niet doet overstromen. De regen zal alleen maar toenemen, is de verwachting van experts en dat geldt ook voor droogte en extreme hitte.
Het regenwater wordt opgevangen in tonnen en zo gebruikt voor diverse doeleinden. Om de stad waterproof te maken is het heel goed dat de Domstedelingen minstens vier tegels uit de tuin halen en het groen, in de vorm van gras, bloemen en planten er in.
Waterproof 030. Geef regen de ruimte, is de slogan van de gemeente Utrecht. Bron: DUIC en Gemeente Utrecht, 20-09-2018
 

Minder onnodig licht

Utrecht is druk in de weer de schakelkasten die het verlichten van communale gebouwen zo aan te passen dat de belichting in de Binnenstad (met uitzondering van de Domtoren) om 00.00 uur en in de overige stadswijken om 23.00 uur gedoofd wordt. Ook wordt de belichting op immer meer gebouwen tijdens de Nacht van de nacht uitgeschakeld. Op vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD) antwoordde wethouder Diepeveen. Voorts liet de wethouder weten dat de eigenaren van de reclamezuil langs de A2 het licht ’s avonds dimmen tot onder de lichthindernormen en tussen 01.00 en 05.00 uur volledig doven. De lichtemissie is dan lager bij de overige bedrijven langs de A2. Bron: Stadsblad 19-09-2018

Smood Juicebar wil uitbreiden tot vegan friendlyrestaurant

In de Binnenstad, aan de Vismarkt bevindt zich de Smood Juicebar. Eigenaresse en uitbaatster Marleen Vriesenga wil haar toko uitbreiden naar een restaurant waar je vegan friendly gerechten kan nuttigen. Nu verkoopt de Smood Juicebar alleen nog verse sappen, smoothies en suikervrij gebak. Doel is ook plantaardige gerechten te serveren. Door die uitbreiding wil Vriesenga ook de werfkelders onder de zaak erbij betrekken. Kijk voor meer info op: smoodjuicebar.nl. Bron: DUIC, 19-09-2018
 

Gasloos wokken nog niet mogelijk

Het groene Utrechtse gemeentebestuur heeft een gasloze ambitie, maar krijgt al vrij snel een fikse tegenslag. Voor een nieuw wokrestaurant in de Binnenstad is het ondoenlijk zonder gas uit te komen. Alleen elektrisch wokken blijkt onmogelijk uit financiële en ruimtelijke gronden. Derhalve wordt, tegen de trend in, een nieuwe gasleiding aangelegd. De meeste apparatuur van het nieuwe wokrestaurant zijn elektrisch. Maar inductiekookplaten gebruiken echter zoveel stroom, dat het niet mogelijk is op deze plaats in de Binnenstad (Vredenburg) voldoende stroomtoevoer te regelen. Bron: AD/UN, 19-09-2018
 

Amerikaanse rivierkreeft knaagt natuurproject aan flarden

Amerikaanse rivierkreeften zijn vraatzuchtige dieren en pogingen nieuw veen te vormen in de Westbroekse Zodden zijn volledig mislukt door toedoen van deze vraatzuchtige kreeften. Sinds midden jaren 80 zijn ze in de Nederlandse wateren gesignaleerd en het aantal kreeften stijgt explosief. De kreeften vreten kleine vissen en waterplanten, waardoor het leven onder de waterspiegel teloor gaat. Ook graven de dieren holen in de oevers, die daardoor verzwakken. De waterschappen baart dit de nodige zorgen. De Zodden bij Westbroek zijn een soort trilveen dat een dik pak veen is en drijft op het water. Loop je er over heen, dan gelijkt dit op een waterbed. Trilveen is een paradijs voor allerlei flora en fauna die op en rond het water floreren. Bron: AD/UN, 18-09-2018
 

Kunstwerken van rondslingerende lachgaspatronen

Voor Utrechter Michiel Kuijper (35) is de maat vol met de overal in de stad neer gesmeten lachgaspatronen, sinds zijn buurvrouw met haar fiets viel over een lachgaspatroon en zich daarbij ook nog verwondde. Dat is de reden in actie te komen en die ampullen op te ruimen. Kuijper ergert zich al veel langer aan de zilverkleurige ampullen, die vooral door jongeren, na nuttiging als genotmiddel, vaak uit het autovenster worden weggeworpen of met tientallen tegelijk op hangplekken achterblijven. Kuijper had al langer het idee er een kunstwerk van te vervaardigen. Wat de kunstschilder en decor/interieurbouwer van de lachpatronen gaat maken, hangt, naar Kuijper zegt, af van de hoeveelheid ampullen. Wellicht maakt hij er een Domtoren van twee meter hoog van. Bron: AD/UN, 18-09-2018
 

Plantenasiel in Zeist

Gistermiddag, zondag 16 september, is in Zeist een plantenasiel geopend. Hier kun je planten brengen, die anderen vervolgens voor nop over kunnen nemen. In het asiel zijn alle typen planten welkom, maar dan wel in een pot. Dan kunnen de planten het een tijdje uithouden. Naar de initiatiefnemers zeggen, past het plantenasiel in de huidige tijd daar hergebruik duurzaam is en planten ook een kans moeten hebben op een tweede leven. Het plantenasiel in Zeist is iedere woensdag- en zondagmiddag open. Bron: RTV Utrecht, 16-09-2018
 

Einde dichtbij voor ernstig zieke rode beuk

Wie nog een keer genieten wil van de imposante aanblik van de krap 170-jarige rode beuk bij het Rosarium in het Wilhelminapark, doet er goed aan dat bezoek niet lang uit te stellen. De rode beuk is ernstig ziek. De rode beuk, eigenlijk een bruine beuk, wordt door bomenexpert Frank van den Brink en zijn collega’s van de gemeente Utrecht al zo’n vier jaar met ultieme toewijding in leven gehouden. Desondanks is het einde van de boom nabij, de conclusie is wrang: de beuk in kwestie is niet meer te redden; is ‘uitbehandeld’. De boom lijdt aan phytophthora pleurivora, een schadelijke bodemschimmel en in combinatie met parasitaire zwammen is deze ziekte op den duur dodelijk. Dat is geen goed nieuws voor de wijkbewoners. Deze rode beuk is meer dan een boom, hij is een monument en enorm geliefd in de stad. Frank van den Brink vindt het akelig om te zeggen, maar de rode beuk leeft in blessuretijd. “Het is ook een natuurlijk proces, reuzenzwammen verteren ziek hout en dat is feitelijk aan de gang. We blijven ons best doen tijd te winnen, maar het einde is echt dichtbij”, aldus de bomenexpert. Bron: AD/UN, 15-09-2018 
 

Utrechter wint prijs voor batterij

De 27-jarige Emil Goosen heeft 10.000 euro gewonnen om een milieuvriendelijke batterij, die hij bedacht heeft, verder te ontwikkelen. Hij krijgt de prijs van de Postcode Lottery Green Challenge. Goosen bedacht een energieopslag die op basis van tafelzout en water functioneert in plaats van op dure en schaarse grondstoffen. Bron: AD/UN, 14-09-2018
 

Water is kwaliteit van Utrecht

Vanaf 2025 wil Utrecht geen bevoorradingsauto’s, rijdend op fossiele brandstoffen, meer in het voetgangersdomein in de Binnenstad. In het Utrechtse Mobiliteitsplan staat ook de inzet van transport op water: 
“Nu boten elektrisch varen, is milieuvriendelijke bevoorrading van bestemmingen aan het water. Een kwaliteit van Utrecht is bevoorrading over water, zonder hinder voor ander verkeer. Utrecht blijft dit stimuleren.” Voor ‘goederenknooppunt’ Lage Weide is ook een grote rol weggelegd: havens worden verdiept, kades vernieuwd en een betere aansluiting op de A2 volgt. Doel zijn ‘zero emission hubs’ waarvandaan elektrische voertuigen (auto’s en boten) bedrijven en winkels in de Binnenstad bedienen, aldus het Utrechts Mobiliteitsplan. Bron: AD/UN, 14-09-2018
 

City Hub krijgt primeur voor bevoorrading vanaf Oudegracht

Duurzame bevoorrading via het water doet zijn intrede in de Utrechtse Binnenstad. Het ophalen van afval en biervaten brengen en ophalen voor de horeca is al langer Gang und Gäbe in de Binnenstad. Maar City Hub wil in 2019 ook via de Oudegracht winkels van goederen voorzien. Voorts wil City Hub komende maand al met schoon energiezuinig wegvervoer in de richting van het Domplein rijden.
Voor dit type wegtransport is al door middel van crowdfunding 350.000 euro opgehaald. Er moet veel minder auto- en bestelverkeer in de Binnenstad zijn. Ook Lage Weide, het epicentrum voor de distributie van de winkelwaar, speelt een gewichtige rol in dit weg/watertransport. Ook fietskoeriers worden in dit transportsysteem betrokken.
Meer weten? Kijk op: cityhub.nl of bel: 088- 24 89 482. Bron: AD/UN, 14-09-2018
 

Vrees voor buurtbus met vrijwilligers

De regionale consumentenorganisatie voor het openbaar vervoer ROCOV Utrecht volgt de proef met flexibel OV in Houten, Schalkwijk en Tull en ’t Waal nauwlettend. Op drie buslijnen (45, 49 en 149) rijden daar bussen op afroep vanaf 9 december aanstaande. “Niet meer aanbodgericht maar vraagafhankelijk OV is een ontwikkeling die we op veel plaatsen zien. Onze vraag is vooral of de ontsluiting gewaarborgd blijft en of bewoners een goede vorm van openbaar vervoer houden. We staan niet afwijzend tegen deze vorm, die ontstaat door de druk op het ov-systeem”, zegt ROCOV-voorzitter Jan van Leijenhorst. Desondanks vreest de voorzitter dat de proef, die twee jaar duurt, een voorbode is voor meer vraagafhankelijk vervoer en dat in de toekomst alleen nog maar geïnvesteerd wordt in zogeheten ‘rode lijnen’. Dat zijn buslijnen waar veel passagiers van gebruik maken, zoals de lijnen naar en van de Uithof en Utrecht CS. 
De zorg van de ov-consumentenorganisatie is dat op buslijnen in dunbevolkte gebieden slechts een soort buurtbus met vrijwilligers of een privaat vervoerder actief blijft. ROCOV Utrecht blijft derhalve de toegankelijkheid van het OV daarom toetsen en zeer kritisch volgen. Bron: AD/UN, 14-09-2018 
 

Proef met flexibel OV in provincie Utrecht

Dat is een primeur voor de provincie Utrecht: bus op afroep. Vanaf 9 december aanstaande gaat met de start van de nieuwe dienstregeling ook het oproepsysteem voor de bus van start. De bussen zijn dan alleen nog op afroep beschikbaar. In en rond Houten begint over krap drie maanden een proef  op drie buslijnen. Doel is uiteindelijk dat veel meer lijnen in de provincie dit type openbaar vervoer gaan bieden. De provincie wil op deze manier buslijnen behouden met een gering aantal passagiers, die zwaar onder druk staan. Vooral in landelijke en dun bevolkte gebieden dreigen dergelijke zwak bezette lijnen het onderspit te delven. Deze buslijnen kosten vervoerder U-OV (Qbuzz) en de subsidieverstrekker provincie Utrecht te veel geld. Bron: AD/UN, 14-09-2018
 

Utrecht telt 350.000 inwoners

De 350.000ste Utrechter: ‘Het is een jochie’. Met de geboorte van Sebastiaan van Zuilen telt de Domstad nu officieel 350.000 inwoners. Jaarlijks komen plusminus 5000 kinderen in Utrecht ter wereld. Gaat die groei zo voort, wonen in de stad 400.000 inwoners in het jaar 2025. Bron: AD/UN, 14-09-2018
 

In nieuwe dienstregeling meer ritten naar Uithof

Er gaan vanaf 9 december aanstaande meer bussen rijden naar en van de Uithof. Vanaf genoemde datum voeren U-OV en Syntus een reeks veranderingen door. Op drukke lijnen zijn grotere bussen te verwachten, gelede en dubbelgelede bussen, terwijl op rustige lijnen minder bussen zullen rijden. Voornaamste wijziging is de verplaatsing van de buslijnen 2, 3, 18 en 28 van busstation Jaarbeurszijde naar het nieuwe busstation aan de Centrumzijde van het Centraal Station.
Voorts bestaat het voornemen vanaf 13 juli 2019 de tram op de Uithoflijn te laten rijden tussen de halten Vaartsche Rijn en P+R De Uithof. Kijk voor alle veranderingen op de site van de provincie Utrecht: provincie-utrecht.nl  Bron: AD/UN, 13-09-2018
 

Flexibel team voor werk aan natuur

Het Utrechts Landschap richt een Flexteam natuurbeheer op. Mensen die zo nu en dan hun handen willen laten wapperen in de natuur kunnen daaraan bijdragen aan het beheer van natuurgebieden in de provincie Utrecht. Op de landgoederen en in de bossen vinden bij regelmaat onderhoudswerkzaamheden plaats, deel door vrijwilligers die op vaste dagen in de week werkzaamheden verrichten. Onder leiding van een terreinmedewerker gaan de flexteamleden aan de slag in de omgeving van Zeist. Daar is een grote variatie van werkzaamheden die ook fysieke kracht vergen. Dat is onder meer het verwijderen van vogelkers, balsemien en berenklauw. Ook zaagwerk en hooien vallen daaronder. Wie interesse heeft kan zich aanmelden via de website: utrechtslandschap.nl/flexteam Bron: AD/UN, 13-09-2018
 

Spijbelen voor beter milieu

Pal voor het gebouw van de Tweede Kamer zitten een aantal scholieren met kartons waarop de leus ‘Op straat voor een beter klimaat’ geschreven staat. Een enkeling zit er al een week en een ander blijft zeker nog een tijdje staken voor een beter milieu. De scholieren zijn geïnspireerd door de Zweedse scholiere Greta Thunberg. Zij zit met een karton met de leus ‘Skolstrejk för klimatet’ in Stockholm. De jonge zelfverklaarde ‘klimaatradicaal’ zat drie weken voor de Riksdag in de Zweedse hoofdstad om een ‘schoolstaking voor het klimaat’ te houden. Ook drukte ze flyers met de tekst: “Ik doe dit omdat jullie volwassenen mijn toekomst verpesten”. Greta's Nederlandse volgers reageerden op een oproepje van PINK! Politiek, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren (PvdD). De actievoerende scholieren hopen op aandacht van de politiek en dat andere landen hun actie overnemen.
Bron: AD/Nieuws, 13-09-2018
 

Fietspad op Jaarbeursplein

Het fietspad op het Jaarbeursplein naar de grote fietsenstalling is heropend. De voorbije twee jaar lag het plein overhoop wegens de bouw van de parkeergarage daaronder. Voor fietsers en voetgangers was het een chaos. Bron: AD/UN, 13-09-2018
 

Weer tegenvallers voor Uithoflijn

Wie gedacht had dat de Uithoflijn nu eindelijk wel vrij zou zijn na al die debacles, vergist zich. Opnieuw kampt de in aanleg zijnde lijn met tegenslagen. Zo moet onder meer op het viaduct Vaartsche Rijn de spoorconstructie aangepast worden. En ook laat de nieuwe software voor de overweg op de Koningsweg op zich wachten. Doel is de trams uiteindelijk half december 2019 volgens planning te laten rijden.
Bron: AD/UN, 13-09-2018
 

Verdrietig en boos om kappen van bomen

Het Haarpad in Vleuten is beroofd van zijn historie. AM Wonen, ontwikkelaar van de nieuwe woonwijk Haarzicht, heeft tot grote woede van bewoners tientallen bomen langs het historische Haarpad geveld.  Weliswaar is een kapvergunning verleend, werden de bewoners verrast dat de reeks bomen wijken moest voor wat genoemd wordt ‘vrij zicht op de sloot’. Omwonende Helma Verhoef is heel niet blij met de ontstane situatie en vreest straks uit te moeten kijken op schuttingen van de nieuwe woningen van Haarzicht. De bomen waren juist een mooie afscheiding voor de nieuwe wijk. Bron: AD/UN, 12-09-2018
 

Op weg naar gezonde levensstijl

Je zou het wellicht niet denken, maar sinds enige tijd waait er een andere wind door de kantine van Zoudenbalch, nee niet het middeleeuwse pand aan de Donkerstraat in de Binnenstad, maar het trainingscentrum van FC Utrecht, vlakbij het stadion Galgenwaard. Geen vette kroketten of de dik belegde hamburger en de snacks, maar in plaats daarvan sportmaaltijden, broodjes gezond en salades. Patat blijft op het menu, maar dan wel uit verse aardappels, gebakken in plantaardige olie. Naar manager operatiens van FC Utrecht zegt en oud-voetballer Bas van den Brink zegt, wordt het een gezonde mix van diverse groenten, fruit en brood. Bron: AD/UN, 12-09-2018
 

Fruit en groente met afwijkende vorm in keuken welkom

Fruit en groente met een afwijkende vorm en afmetingen zijn vanaf deze week door telers aangeboden worden aan de horeca. De gewassen zien er door de droogte van de voorbije zomer met zijn hitte, anders uit dan gebruikelijk. Een paprika, bijvoorbeeld, ziet er met een vlekje ziet er net zo goed en smakelijk uit als een normaal gegroeid exemplaar. Boeren en tuinders kunnen via de website van Instock aangeven wat zij in de aanbieding aan ‘misvormd’ groente en fruit in de aanbieding hebben. De prijzen van de ‘misvormde’ gewassen zijn lager dan de normaal uitziende fruit en groente. Voor de horeca is dit interessant om deze te bestellen en de agrariërs krijgen toch nog een redelijke prijs voor hun oogst. En uiteindelijk wordt er veel minder voedsel verspild. Kijk voor meer info op: instock.nl  Bron: AD/Nieuws, 12-09-2018
 

Zestig hectare bos wijkt voor heide

Het gaat niet goed met de heide in de provincie Utrecht. De provincie wil derhalve de komende jaren minimaal 60.5 hectare bos, dat komt overeen met de oppervlakte van 121 voetbalvelden, vellen en in de plaats van de bomen heide te laten groeien. Het gaat vooral om bossen op de Heuvelrug. De heidevelden zijn veel te klein en amper verbonden met elkaar. Kwetsbare heidesoorten kunnen zich daardoor moeikijk handhaven. In de provincie Utrecht bevindt zich 1535 hectare aan heide.
Bron: AD/UN, 11-09-2018
 

Babboe maakt van log ding feestje op wielen

De bakfietsen van Babboe zijn in maar tien jaar tijd een bekend fenomeen in het Nederlandse straatbeeld geworden. Het bedrijf in Amersfoort is nu marktleider in Europa.
Babboe is bekend als kinderbakfiets als twee- of driewieler. Vooral in steden waar een hogeschool of universiteit gevestigd is zijn de bakfietsen goed vertegenwoordigd. Bekend zijn de zogeheten ‘bakfietsmoeders’, die in de diverse universiteitssteden hun kinderen naar en van school of de kinderdagverblijf brengen en halen. Judith van den Briel, marketing- manager van Babboe, zegt dat het bedrijf zich richt op ouders met kinderen tot circa 7 jaar. “Je hebt de kinderen voor je neus zitten en hebt contact met hen. En op weg naar school hoef je je ook niet druk te maken over een parkeerplaatsje”,  zegt Van den Briel. Kijk voor meer info op: babboe.com. Bron: AD/UN, 10-09-2018
 

Stop laden en lossen op zondag

Ligt het aan de fractie Forza De Bilt, dan komt er een einde aan het laden en lossen van vrachtwagens van leveranciers bij winkels in de hele gemeente De Bilt. Daar valt ook het veel grotere Bilthoven onder. Forza wil dat daarover afspraken gemaakt worden met winkeleigenaren. Ook zou er een verordening moeten komen die het laden en lossen op zondag verbiedt. Naar fractievoorzitter van Forza De Bilt, Peter Schlamilch, regent het klachten van buurtbewoners van winkels over het laden en lossen. Vooral vrachtauto’s met koelgeneratoren en koelaggregaten zorgen voor veel geluidsoverlast. De partij overweegt vragen te stellen aan het college en zoekt steun bij andere partijen.
Bron: AD/UN, 10-09-2018
 

Biologisch restaurant The Barn is terug

In Het centrum van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, is aan het Brusselplein, is biologisch restaurant The Barn na faillissement heropend. Barn is Engels voor schuur. Het restaurant aan het Brusselplein was begin juni dicht, ruim een maand na de opening van het fonkelnieuwe winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum. De keten had ook restaurants in Utrecht Hoog Catharijne (HC) en Amsterdam. Bron: AD/UN, 08-09-2018
 

Parkje met alleen maar gras

Een parkje met alleen maar gras? Dat vindt de Utrechtse raad teleurstellend. De raadsleden willen dat de Thomas a Kempisweg bij Nieuw Engeland straks vervangen wordt door alleen maar meer dan alleen gras. Eind 2017 besloot de raad dat de bewuste weg afgesloten en opgeheven wordt, als de zogeheten westelijke stadsboulevard, vermoedelijk in 2019, aangelegd wordt. Dan kan het wegverkeer niet meer over de Thomas a Kempisweg, maar rijdt dan via een lus om de woningen van Mitros en Portaal in het Thomas a Kempisplantsoen heen. Het doel van het bewonersplan ‘Fris Alternatief’ is het wooneilandje via nog aan te leggen ‘groen’ (op de Thomas a Kempisweg) te verbinden met Nieuw Engeland (Majellapark). Diverse partijen, zowel oppositioneel als in de coalitie zijn derhalve teleurgesteld in wethouder ruimtelijke ordening, Klaas Verschuure (D66). Deze stelde voor gras te zaaien als tijdelijke oplossing. Verschuure vroeg de raad om enig geduld; de weg zal sowieso tot 2021 niet gereed zijn. Bron: AD/UN, 08-09-2018
 

Fietsroutes in Woerden

De stad Woerden krijgt 1,7 miljoen euro voor nieuwe of verbetering van bestaande fietsroutes. Zo komt er iets meer dan zeshonderd duizend euro beschikbaar voor de opwaardering van fietsroutes in Woerden- West. Daar bevindt zich onder meer de wijk Molenvliet. Bron: AD/UN, 07-09-2018
 

Dafne Schippersbrug trekt veel fietsers

Op korte termijn organiseert Utrecht een schouw tijdens de ochtendspits op de Everard Meijsterlaan in Oog in Al om de verkeerssituatie aldaar te bekijken. Dat zei wethouder Kees Diepeveen (GL) op mondelinge vragen van oppositiepartij PVV. Volgens de PVV is er een aantal bewoners dat zich ernstig zorgen maakt over de verkeersveiligheid op straat. Naar PVV-fractievoorzitter Henk van Deún zegt is door de opening van de Dafne Schippersbrug het aantal fietsers door de Everard Meijsterlaan fiks toegenomen en dat zal in de toekomst naar 15.000 per dag gaan.
Uit communale cijfers kwam in de voorbije maand dat er in de eerste tien maanden van 2018 dagelijks gemiddeld 3600 wielrijders de brug passeerden. Bron: AD/UN, 07-09-2018
 

Wellicht in 2020 JA-JA-sticker in Utrecht voor reclamedrukwerk

Amsterdam kent de JA-JA-sticker al. De Utrechtse stadsbestuurders willen in 2020 ook die sticker invoeren om te voorkomen dat er nog altijd veel ongeadresseerd reclamedrukwerk bij het restafval belandt. Nu kennen we nog het systeem van de NEE-NEE-stickers en de NEE-JA-stickers. Voor veel mensen is dat lastig. Utrecht wil het hen gemakkelijker maken met het in 2020 in te voeren nieuwe systeem. De bestuurders van de Domstad houden nog wel een slag om de arm, het systeem gaat sowieso veranderen, maar de gemeente weet nog niet zeker of de JA-JA-sticker de beste oplossing voor de overstelpende hoeveelheid reclamedrukwerk is, of een andere vorm krijgt. De raad zal hier naar verwachting begin 2019 een beslissing over nemen. Klaas Verschuure, wethouder voor circulaire economie in ’s lands vierde stad, wil met dit nieuwe systeem onnodig veel papierafval voorkomen. Dat zou circa 8 kilo per huishouden op jaarbasis schelen. Zo’n 70 procent van het ongeadresseerde reclamedrukwerk wordt door inwoners in Utrecht gescheiden, de rest belandt bij het restafval. Kijk voor meer info op: www.geenreclameontvangen.nl 
Bronnen: DUIC en RTV Utrecht, 06-09-2018 
 

Testen Uithoflijn ging voorspoedig

Dat werd tijd: eindelijk eens goed nieuws over de Uithoftramlijn, die de afgelopen periode van het ene naar het andere debacle rolde. De testritten rond de gevoelige apparatuur in de onderzoekslaboratoria van de twee ziekenhuizen AZU en WKZ, zijn zonder problemen verlopen. Dit meldt een woordvoerder van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC). Sinds de nieuwe trams eind juli de testritten aanvingen, staan er in het ziekenhuis sensoren op cruciale punten. Die meten continu het effect van de trams op de ziekenhuisapparatuur. MRI- scans mogen niet verstoord worden door trillingen van langs rijdende trams en dat bleek geen enkel probleem op te leveren.
Wie denkt dat nu de perikelen rond de trams de geschiedenisboeken in kunnen, vergist zich. De ingebruikname van de trams is nog geen gelopen race: de overweg over de Koningsweg en de daarmee samenhangende beveiliging zijn nog een bottleneck. Later in 2018 gaan de nieuwe trams voor het eerst werkelijk proefrijden. Dan rijden de trams ook overdag en dan zoveel mogelijk volgens dienstregeling. Als alles naar wens verloopt rijden de trams in december 2019 de eerste echte dienstregeling. Nog even geduld, beste reizigers, de tram is in aantocht. Bron: AD/UN, 06-09-2018
 

Meer rookvrije sportclubs in provincie Utrecht

Het aantal rookvrije buitensportverenigingen in de provincie Utrecht groeit fors. Inmiddels zijn per 1 september jongstleden 66 clubs in de provincie geheel of deels rookvrij. In 2017 waren dat er nog 18. Steeds meer sportclubs zetten zich in voor een rookvrije generatie. Ook in heel Nederland geeft het beeld een positief karakter: meer dan 550 sportclubs zijn met ingang van dezelfde datum rookvrij en ook dat aantal is fiks meer dan de 150 in 2017. De directeur van de Nederlandse Hartstichting, Floris Italianer, is in zijn nopjes: “Roken wordt steeds minder als normaal gezien, vooral in de buurt van kinderen”. Bron: Stadsblad, 05-09-2018
 

Rijkswaterstaat en de Ring Utrecht

Op 28 juni 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018 (hierna Tracébesluit 2018) vastgesteld Het besluit ligt van maandag 3 september tot en met maandag 15 oktober 2018 ter inzage. 
 
Twee wijzigingen
Het gaat er om de doorstroming beter en veiliger te maken door middel van het Tracébesluit 2016, dat de capaciteit van de A27, A12 en de A28 vergroot door het aanleggen van extra rijstroken en het scheiden van drukke kruisende verkeersstromen. Waar mogelijk wordt de leefbaarheid verbeterd door middel van het plaatsen van geluidsschermen. 
 
Om het plan tot uitvoering te brengen, moet langs het ruim 20 kilometer lange traject meer groen (bomen en struiken) verdwijnen dan eerder voorzien was. Het gaat om stroken groen direct langs de A27, A28 en A12 en de knooppunten Oudenrijn, Lunetten en Rijnsweerd. In totaal circa 28 hectare omvattend. RWS zal conform de Wet natuurbescherming het groen dat verwijderd wordt, volledig compenseren. Aanvullend hierop was in 2016 al een extra groencompensatie van 5,7 hectare in de plannen opgenomen. Deze extra compensatie blijft in stand.
 
In het Tracébesluit 2018 is, naast de extra kap (van bomen), vastgelegd op welke wijze deze wordt gecompenseerd. Daarnaast legt het Tracébesluit 2018 vast hoe de kade aan de noordzijde van het A12- viaduct over het Merwedekanaal (de Vierlingbrug) aangepast wordt, en hoe het verlies aan waterberging gecompenseerd wordt bij knooppunt Rijnsweerd.
 
Voor het overige blijft het Tracébesluit 2016 onverminderd van kracht.
Voor meer info, kijk op: platformparticipatie.nl/ringutrecht 
 
Stukken inzien: Stadskantoor Utrecht, Stadsplateau 1
 
Bron: Rijkswaterstaat/Rijksoverheid in AD, 05-09-2018
 

Vervoerlijn

In 2020 gaan tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein hetzelfde type tram rijden als op de Uithoflijn. Dan wordt de lijn een geheel. De nieuwe trams beschikken over een lage in/uitstap. De perrons van de oude halten aan de lijn in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein verlaagd worden. Dat karwei wordt in de zomermaanden van 2020 geklaard. Tijdens die klus rijden er dan geen trams in de beide Utrechtse voorsteden.
Momenteel wordt volop gewerkt aan de traminfrastructuur rondom het Centraal Station. Eer die werkzaamheden gereed zijn, is het half december 2019 en dan gaat de dienstregeling voor 2020 in.
Bron: AD/UN, 05-09-2018 
 

Slimme glasbak: ‘Ik zit vol’

Om mudvolle glas- en papierbakken te voorkomen, wil Utrecht alle 3500 ondergrondse containers uitrusten met sensoren. Op die wijze hoopt de Domstad de uitpuilende bakken tegen te gaan. Utrecht is in de weer met de voorbereiding van het invoeren van dynamisch inzamelen van afval. In Leidsche Rijn wil men starten met de containers te voorzien van sensoren. De overige stadswijken volgen daarna. Het aanbod van glas en papier verschilt per plaats: op de Blauwkapelseweg staan drie papiercontainers die slechts zeven keer per jaar geleegd worden, terwijl dat aan de Burgemeester Reigerstraat vier papierbakken staan die elke dag ontdaan worden van papier. Of die sensoren letterlijk zullen roepen “ik zit vol”, moeten we nog maar afwachten. Bron: AD/UN, 04-09-2018

 

Veel meer bomen weg voor asfalt

De bomen die in de jaren 80 van de 20ste eeuw geplant werden, om de kap van bomen op het landgoed Amelisweerd te compenseren, moeten nu zelf het veld ruimen. Destijds moesten bomen weg vanwege de aanleg van de A27 (Almere-Breda). Nu gaat de kettingzaag in de bomen vanwege de verbreding van de autosnelweg. Het gaat om 28 hectare met duizenden bomen en struiken, die verspreid staan over het gehele werkgebied. Vandaag publiceerde het ministerie voor I en W nieuwe info over het megaproject. De extra kaalslag pakt negatief uit voor het groen, zegt I en W. De beoordeling in de Milieueffectrapportage (MER) is bijgesteld van negatief naar zeer negatief. Er zouden geen beschermde dier- en plantensoorten sneuvelen.

Utrechter Jos Kloppenborg, actievoerder van het eerste uur rond de bossen van Amelisweerd was 36 jaar eerder ook al betrokken tegen de aanleg van de A27. Hij noemt de ingrijpende vernieuwing en verbreding van de verkeersader ‘steeds belachelijker’. Jos Kloppenborg zegt dat die extra bomenkap aan geeft dat er geen afgewogen besluitvorming geweest is. De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) vindt dat het tijd is massaal in actie te komen. Bron: AD/UN, 04-09-2018

 

Lof voor Vega

Tijdens de opening van het academisch jaar heeft rector Henk Kummeling van de UU de prijs voor bestuurlijke en maatschappelijke verdiensten uitgereikt aan Gewoon Vega. Dat is een werkgroep die zich inzet om de universitaire gemeenschap vaker vegetarisch te laten eten.

Bron: AD/UN, 04-09-2018

 

Ambtenaren eten vega op Werelddierendag

Utrecht neemt dit jaar voor het eerst deel  aan de campagne ‘Eet Geen Dierendag’ van Wakker Dier. In de communale bedrijfsrestaurants serveert men op 4 oktober aanstaande geen vis en vlees. De Partij voor de Dieren (PvdD) had de gemeente gevraagd aan de campagne deel te nemen. De partij hoopt dat andere gemeenten het Utrechtse voorbeeld zullen volgen. Het Utrechtse PvdD- raadslid Eva van Esch ziet dat de pleidooien om vaker plantaardig en vegetarisch te eten, binnen de communale organisatie steeds meer vruchten beginnen af te werpen. Ook cateraar Albron vindt het vegetarisch voedsel tot je nemen door ambtenaren zeer belangrijk. Bron: AD/UN, 04-09-2018

 

Fietsroute in Lage Weide

Wethouder Klaas Verschuure (D66) verricht vandaag opent vandaag de fiets- en looproute in Lage Weide. Die route maakt de reisafstand korter met een kilometer en loopt tussen bedrijventerrein Lage Weide en station Utrecht Leidsche Rijn. De bewuste looproute is vanaf 17.00 uur open voor fietsers en voetgangers. Bron: AD/UN, 04-09-2018

 

Minister zet streep door extra tunnels

Een extra financiële bijdrage uit de staatskas voor twee extra tunnels in de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU/N230) kan Utrecht op haar buik schrijven. De bewuste bewindsvrouw, Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, liet weten geen extra geld beschikbaar te hebben voor een tweede en een derde tunnel onder de weg die gelijkvloers met de straten en wegen in de directe omgeving ligt. Er is op dit moment alleen budget beschikbaar voor een ongelijkvloerse kruising met het Robert Kochplein. Met de ondertunneling van de NRU wil Utrecht de verkeersoverlast van geluid en fijn stof in de stad reduceren. De Domstad zet overigens de zoektocht naar geld echter voort.

Bron: AD/UN, 03-09-2018

 

Aardgasvrij huishouden in Overvecht

Utrecht opent in oktober aanstaande een aardgasvrij demonstratiehuis aan de Costa Ricadreef 183 in Overvecht-Noord. Gemeente, netbeheerder Stedin, Eneco, Energie-U en woningcorporaties onderzoeken in Overvecht hoe Utrecht aardgasvrij worden kan. De stad heeft de ambitie in 2030 de eerste 40.000 woningen van het aardgas los te koppelen. In de modelwoning kunnen belangstellenden bekijken hoe een dergelijk energiezuinig huis er uit ziet, op het gebied van onder meer isolatie en verwarming. De woning is bedoeld mensen te helpen bij het verduurzamen van hun eigen huis. Bron: AD/UN, 01-09-2018