Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws november 2018

GroenLinks wist het niet

Voor de meeste Binnenstadbewoners was er niet veel nieuws in de folder te lezen, dat de reinigingsdienst in oktober huis aan huis verspreidde. Hoe het eigenlijk zit met het papier ophalen op woensdag, daarover ging dat vouwblaadje. Papier in een kartonnen doos of een pakketje in touw gewikkeld. En uiteraard geen papier aan de straat zetten in een plastic zak. Dat lijkt een open deur en logisch voor een bepaalde politieke partij. Maar bij het landelijk bureau van GroenLinks aan de Oudegracht was het - een paar dagen voor dat de folder bij GL in de brievenbus lag – toch nog raak. Je kan je uiteraard een keer vergissen, niet waar? Bron: Binnenstadskrant Nr. 5, 15-11-2018

 

Afvalinzameling stuk efficiënter met sensoren

Utrecht gaat sensoren plaatsen in de ondergrondse afvalcontainers voor restafval. Door middel van sensoren wordt bepaald wanneer de bakken het best geleegd kunnen worden. Dat is een andere werkwijze dan voorheen. Utrecht leegde de bakken volgens een vaste frequentie, ongeacht hoe vol die bakken waren. Bij 50 procent of minder vol is het inefficiënt mensen en materieel in te zetten. Dat schrijft wethouder Klaas Verschuure in een brief aan de Utrechtse raad.

In Leidsche Rijn wordt het sensorensysteem al aan een test onderworpen. Bron: DUIC, 15-11-2018

 

Utrechtse basisschool wordt aardgasloos

Basisschool De Regenboog, aan de Wevelaan in Utrecht - Tuindorp-Oost, wordt als enige school in de Domstad geselecteerd aardgasloos met rijksgeld. Onderwijswethouder Anke Klein is content met de rijkssubsidie. Beleid van de gemeente is immers de stad duurzamer en energievriendelijker te maken en daarin past ook de transitie naar duurzame schoolgebouwen. Bron: DUIC, 15-11-2018

 

Woerden kapt met spoed 400 bomen

Met spoed moeten in Woerden 400 bomen worden geveld en nog deze week begint men er al mee. De bomen zijn het slachtoffer van de grote en behoorlijk extreme hitte van de voorbije zomermaanden. Vooral in het onder de gemeente Woerden ressorterende dorp Harmelen is het raak. Daar staat plusminus 75 procent van de te vellen 400 bomen. Voor de te vellen bomen komen de nodige nieuwe bomen terug.

Bron: AD/UN, 15-11-2018

 

Inwonerrecords in provincie Utrecht

Een aantal gemeenten in de provincie Utrecht groeit als kool, er worden records gebroken met de wasdom van het aantal inwoners. In oktober bereikte de stad Utrecht 350.000 inwoners met de geboorte van een baby. Een eindje verderop, in Houten, kan men nog in 2018 de 50.000ste inwoner begroeten. Houten wil zelfs doorgroeien naar 60.000 inwoners. Met de groei van het aantal inwoners komt de provincie in de buurt van de 1,3 miljoen inwoners. De provincie Utrecht is zeer in trek bij veel mensen, daar de economie er draait als een tierelier. Jaarlijks komen er circa 10.000 inwoners in het kleinste gewest van Nederland bij. Maar dat houdt uiteindelijk ook in dat er woningbouw gepleegd moet worden, dat ten koste gaat van de groene buitengebieden. Dat wordt dus een hell of a job de nieuwbouw aan huizen zodanig in te passen dat niet al te veel groen verloren gaat. Bron: AD/UN, 15-11-2018 

 

Wegen rond draaischijf Utrecht nog lang niet klaar

Met de officiële opening, gisteren, van de verbrede snelwegen A1 en A27 is het werk aan de snelwegen rond Utrecht nog lang niet gereed. Dat zegt minister voor Infrastructuur & Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. De bewindsvrouw vindt dat dit een belangrijk puzzelstuk is, maar dat er voor deze regio nog een fikse klus te klaren valt. Vooral de Ring Utrecht en het knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort, waar de A1 en de A28 elkaar kruisen. De doorstroming van het wegverkeer moet fors verbeteren, want “Utrecht is de draaischijf van ons land”, typeert de minister het belang van Knooppunt Utrecht.

De bewindsvrouw is niet bang dat een uitspraak van het Europees Hof in Luxemburg verbreding van autobanen in de weg staat. Tegenstanders putten wel hoop uit de recente uitspraak van het Hof rond stikstofnormen en dat kan Van Nieuwenhuizen zich wel voorstellen. Volgens haar is er echter niets wezenlijks veranderd aan de systematiek. Ze wacht de uitspraak van de Raad van State af. De RvS beoordeelt ingekomen commentaar (zienswijzen) op de plannen. Bron: AD/UN, 15-11-2018 

 

Streep door nieuwbouw kantoren

Provincie Utrecht wil plannen voor 3 miljoen vierkante meter voor kantoorruimte aanpassen en wil definitief een streep halen door de bouw van meer kantoorgebouwen. Het gewest wenst op deze manier de leegstand van bestaande kantoorpanden en de verloedering van de omgeving tegen te gaan. Maandag 10 december beslissen Provinciale Staten over een zogeheten inpassingsplan waarmee de provincie 10 gemeenten die geen afstand willen doen van hun kantoorplannen terugfluit. Het gaat om onder meer Houten, Stichtse Vecht, Utrecht, Veenendaal en Zeist. Ook gemeenten ervaren leegstand van kantoorpanden als problematisch. Kantoorgebouwen kunnen, onder bepaalde bouwkundige en technische voorwaarden, getransformeerd worden in woonlocaties. Nieuwegein is daar een goed voorbeeld van.

Bron: AD/UN, 15-11-2018

 

Nieuwe berm A27 vol Japanse duizendknoop

De nieuwe berm langs de verbrede A27, tussen Utrecht en knooppunt Eemnes zit vol met Japanse duizendknoop. Inwoners van Hollandsche Rading slaan alarm over de exotische en alles overwoekerende plant, die overal plotseling opduikt in de berm langs de onlangs verbrede snelweg. Rijkswaterstaat wil liever geen chemische bestrijdingsmiddelen inzetten en kijkt naar een andere verwijderingsmethode. Afgraven of uitsteken zijn opties. De Japanse duizendknoop heeft zeer sterke wortels die zelfs gewapend beton kunnen beschadigen en breken.

Bron: AD/UN, 14-11-2018

 

Vraag naar gas en olie blijft groeien

Ondanks pogingen klimaatverandering tegen te gaan, is de vraag naar fossiele brandstoffen als gas en olie de komende 20 jaar nog groeiende. De petrochemische industrie blijft voorlopig veel fossiele brandstoffen nodig te hebben. Zelfs als er zuiniger omgesprongen wordt met energie, is in 2040 25 procent meer olie nodig dan nu. De stijging kan zelfs twee keer meer worden als landen stoppen met geplande besparingen op energie. Ook de transportsector zal de komende jaren meer fossiele brandstoffen verstoken, daar vliegtuigen, vrachtauto’s en schepen moeilijk te elektrificeren zijn. Voorts zal in China, Afrika en het Midden-Oosten de vraag naar energie de eerste 20 jaar toenemen. Auto’s daarentegen worden schoner en er komen meer elektrische exemplaren op de weg.

Maar het aandeel schone energie groeit gestaag: de investering in zonnestroom overtreffen de verwachtingen. China en India zijn samen goed voor de helft van alle nieuwe zonnepanelen die aangelegd worden.

Ook in Utrecht zijn de communale politiek en veel inwoners in de weer te investeren in schone energie als wind- en zonne-energie.

Maar de klimaatdoelen moeten serieus ter harte genomen worden en vanaf vandaag serieus aan de slag gaan met investeringen in duurzame energie en de technologie, slimmer gebruik en energiebesparing waar mogelijk. Dit vereist een ongeëvenaarde mondiale politieke en economische inzet en krachtinspanning. Alle hens aan dek!

Bron: AD/Nieuws, 14-11-2018 

 

Kerstmis zonder ezel en os

Levende dieren in kerststallen, kerstmarkten en optochten, in Utrecht en Houten zijn ze not done. Het dierenwelzijn is in het geding, vinden beide gemeenten. Ook de Partij voor de Dieren (PvdD) vat de signalen serieus op. Na Zwarte Piet ziet het er nu ook naar uit dat de levende kerststal bezwijkt onder kritiek van tegenstanders. Een dergelijk evenement kan, volgens Saskia Oskam van de PvdD-fractie in de Utrechtse raad, ook succesvol zijn zonder levende dieren. Bron: AD/UN, 13-11-2018

 

Fietsverbod op de Vismarkt

Fietsers hebben maling aan het fietsverbod dat op zaterdag en zondag geldt en dat al voor een maand of zes. Maar de Utrechtse wielrijders storen zich daar totaal niet aan. Veel fietsers zeggen onbekend te zijn met het fietsverbod in dit drukke deel van de Binnenstad. De Fietsersbond, verklaard tegenstander van het fietsverbod, wil niet van een fiasco spreken. Bron: AD/UN, 12-11-2018

 

Trouwen onder zonnepanelen

Utrecht laat zonnepanelen op het dak van het stadhuis leggen. Je sluit dus je huwelijk onder een met zonnepanelen bedekt dak. Eerder leken die panelen onmogelijk, maar op de binnendaken van het gebouw bleek dat wel mogelijk. Daar het raadhuis in de Binnenstad een rijksmonument is, mogen de panelen vanaf de straat niet zichtbaar zijn. Er worden in totaal circa 200 vierkante meter aan panelen. De opbrengst is voldoende voor 10 gezinnen per jaar. Dat zijn zo’n 30 tot 40 mensen. Bron: AD/UN, 12-11-2018

 

Plastic in Utrecht

Het Amadeus Lyceum in Vleuten beleeft vandaag de kick-off van de vierdaagse Plastic Wake Up Call Challenge. De school scheidt afval naar aanleiding van het Plastic Vissen in de Utrechtse grachten in oktober, waarbij het Wereld Natuurfonds (WNF) afval en ander vuil uit het grachtwater viste. Het lyceum in Vleuten wil scholieren meer bewust maken van de consequenties van de plastic soep voor het leven in zee.

Bron: AD/UN, 12-11-2018

 

Zieke bomen in Utrecht

Utrecht wil in het najaar van 2018 her en der inde stad 272 dode en zieke bomen vellen. Daaronder bevinden zich onder meer soorten als de paardenkastanje, lijsterbes, grauwe els en hazelaar. Veel bomen zijn ook nog eens instabiel. Bron: AD/UN, 12-11-2018

 

Helft bevolking voor nieuwe kerncentrale

Je zou denken dat kernenergie in Nederland wel zo’n beetje voorbij is, er een taboe op rust, niets is minder waar: circa 46 procent van de Nederlanders blijkt volgens een onderzoek van Peil.nl/Maurice de Hond voorstander te zijn van de bouw van een nieuwe atoomcentrale. Veertig procent zegt tegen te zijn en 14 procent weet het niet. Van de Nederlanders vindt 56 procent atoomkracht veilig, terwijl 34 procent dat niet vindt en 11 procent het niet weet.

Opvallend is dat bij de politieke partijen de rechts populistische FvD en de PVV hoog scoren als voorstander, respectievelijk 78 en 58 procent. Ook de VVD kent 71 procent voorstanders. Nog opvallender is dat GroenLinks 31 procent voorstanders kent, terwijl de PvdA er maar 15 procent als voorstander van kernenergie heeft.

De discussie over de bouw van nieuwe atoomcentrales is deze week los gebarsten na een pleidooi van VVD-fractieleider in de Tweede Kamer, Klaas Dijkhoff. Volgens de rechtse liberaal zou dat de manier zijn de klimaatdoelen te halen. Wat Dijkhoff betreft gaat men snel beginnen en hij hoopt dat men er rationeel tegenover staat. Ook minister Eric Wiebes van Economische Zaken zegt dat Nederland open moet staan voor de rol van kernenergie. De voorstanders verwijzen naar het UN-klimaatpanel IPCC dat vorige maand stelde dat de klimaatdoelen zonder ingrijpende maatregels niet gehaald worden.

Bron: AD/Nieuws, 10-11-2018 

 

Fietser moet nog vaak plaats zoeken

De grootste fietsenstalling wereldwijd is blijkbaar toch nog niet groot genoeg dagelijks alle fietsen onderdak te verlenen. In de stalling bij het Centraal Station van Utrecht kunnen 12.500 rijwielen een plaats vinden. Meer dan eens moeten fietsers uitwijken naar andere stallingen in de nabijheid, daar er in de grootste stalling onvoldoende ruimte is.

Bron: AD/UN, 10-11-2018

 

Geen overlast crematorium voor omwonenden

Het crematorium op de begraafplaats Sint Barbara bij de Berekuil in Utrecht-Oost past qua ontwerp in de parkachtige omgeving en sluit aan bij de stijl van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het bestuur van St. Barbara verwacht geen stankoverlast voor de omwonenden van de begraafplaats. Er ligt een omgevingsvergunning ter goedkeuring bij de gemeente, de bouw kan starten, meent directeur Karen Kolkhuis Tanke. Het crematorium is eerder een ‘afscheidsruimte voor crematies’. Er wordt gekozen voor een kleinschalig gebouw dat zo dicht mogelijk aan de kant van de Waterlinieweg en de Berekuil komt te staan, zodat het gebouw niet in het zicht van de omwonenden staat. Kolkhuis Tanke zegt ook dat de uitstoot van vuile lucht nihil zal zijn en dat zeker met de verkeersaders in de directe omgeving van de begraafplaats. De bouw van crematoria is aan strenge regels onderhevig, de filterinstallatie is alleen al drie keer zo groot als de oven zelf. Voldoet het crematorium niet aan de eisen, dan komt het ding er niet. Bron: AD/UN, 09-11-2018

 

GroenLinks wil één vuurwerkshow in de stad

Coalitiepartij GroenLinks wil de Domstad in 2019 tijdens de jaarwisseling slechts één vuurwerkshow laten organiseren. GL wil dat Utrecht hiervoor actief belangenpartijen en ondernemers uitnodigt. Fractievoorzitter van GL, Heleen de Boer, verwacht veel van een centrale vuurwerkshow. Dat ziet ze als een positieve manier om het individueel afsteken van vuurwerk te reduceren. Het college wil zelf geen vuurwerkshow organiseren, het stadsbestuur denkt dat dit te weinig effect heeft op de openbare orde in de rest van de stad. De kosten zouden ‘aanzienlijk ‘zijn, en volgens burgemeester Jan van Zanen (VVD) zou dat een claim leggen op de beschikbare capaciteit van de politie. Het voorstel van GL krijgt in ieder geval de steun van ChristenUnie en Student & Starter.

Bron: AD/UN, 09-11-2018

 

Maximumsnelheid Zuilense Ring blijft 100km/u

Omwonenden van de Zuilense Ring (N230) in Maarssen en Utrecht- Overvecht reageren teleurgesteld op het besluit om de maximum snelheid te handhaven op 100 km/uur in plaats van 80 km/uur. De provincie Utrecht staat pal voor 100 km/uur. De N230 is een provinciale weg tussen de knooppunten Ring Utrecht-Noord bij Groenekan en de A2 bij Maarssen, uitrit 6 Ring Utrecht- Noord, bij Maarssenbroek. Bewoners in de omgeving van de N230 ondervinden veel overlast door verkeerskabaal en vuile lucht. Het verkeer groeit in omvang wel, maar door schonere auto’s wordt de luchtkwaliteit amper verslechterd. De provincie legt in 2022 ‘stil’ asfalt aan op de Zuilense Ring/N230.

Bron: AD/UN, 09-11-2018 

 

Alleen zonnestroom niet genoeg voor Utrecht

Het is voor de Domstad onmogelijk een klimaatneutrale stad te worden met alleen maar zonnestroom. In de gehele stad is domweg te weinig ruimte voor voldoende zonnepanelen. Deze conclusie trekken wetenschappers van de Universiteit Utrecht (UU). Daarvoor hebben ze ieder van de 88 Utrechtse buurten aan een onderzoek onderworpen, of de daken van woningen geschikt zijn voor de aanleg van zonnepanelen. In de stad zijn grote verschillen. In de Binnenstad is relatief weinig ruimte voor zonnepanelen, terwijl dat in Leidsche Rijn juist wel het geval is. 

Veruit het grootste deel van de energiebehoefte komt voor rekening van de commercie, zoals winkels en industrie. Wil Utrecht een klimaatneutrale stad worden, dan zal ook energie van buiten de stad gewonnen moeten worden, bijvoorbeeld vanuit zonnepanelen en windturbines op zee. Bron: AD/UN, 08-11-2018

 

Tegenstanders bredere A27 krijgen nieuwe hoop

De Vrienden van Amelisweerd en andere milieu- en natuurorganisaties putten hoop uit een uitspraak van het Europese Hof. Deze zou er toe kunnen leiden dat de verbreding van de A27 door het landgoed Amelisweerd in het oosten van de stad Utrecht geen doorgang vindt. De diverse milieu- en belangengroepen verzetten zich al jaren tegen de ongewenste verbreding van de betonnen bak van de snelweg. Het is een project dat Rijkswaterstaat (RWS) nog altijd wenst.

Het Europese Hof in Luxemburg oordeelde dat Nederland te soepel omgaat met stikstofnormen bij vergunningverlening.

Actievoerder en bestuurder van de Vrienden van Amelisweerd, Jos Kloppenborg, is blij met de uitspraak van het Hof. “Het haalt het tracébesluit zoals het er nu ligt onderuit. Daarin wordt uitgegaan van een methodiek voor de berekening van stikstofuitstoot die in strijd is met de Europese habitatrichtlijn. Het is aan RWS en de politiek te bedenken hoe nu verder. Als ze met het huidige plan verder willen, lopen ze grote kans dat de Raad van State er een streep doorzet,” zegt Kloppenborg. De Raad van State is het hoogste rechtsorgaan hier te lande. 

Bron: AD/UN, 08-11-2018

 

Provincie in bres voor de bij

De provincie Utrecht zet in 2019 de eerste Utrechtse Bijendag op touw. Doel is een provinciale bijdrage te leveren aan het behoud van de bijenstand. Van de 359 bekende bijensoorten worden momenteel 181 soorten bedreigd in hun voortbestaan. Dat is dus de helft, 50 procent.

Bijen zorgen ervoor dat de voedselketen niet verstoord wordt.

Bron: AD/UN, 08-11-2018

 

Rode beuk aan Emmalaan staat stabiel

De stabiliteit van de 170 jaar oude rode beuk aan de Emmalaan, bij het Wilhelminapark in Utrecht, blijkt voldoende te zijn. Dit komt naar voren uit een trekproef met een lier. De gemeente voerde die proef uit en daarbij is kracht uitgeoefend op de boom.

In 2014 werd in de beuk een schimmel ontdekt en maakte men zich zorgen over de stabiliteit van de boom. Dat de beuk omvalt is uitgesloten. Wel zijn er enkele zwakke takken die afgestorven zijn. Nog in november worden ze gesnoeid en vanaf het voorjaar van 2019 wordt de beuk iedere maand gecheckt op zijn gezondheid. 

Gelukkig, de eerbiedwaardige rode beuk blijft staan!

Bron: AD/UN, 07-11-2018

 

Bouwgrond moet plasticvrij zijn

De dijken, natuurplassen en wegen moeten veel meer plasticvrij zijn dan tot op heden het geval is. Grote hoeveelheden bagger en grond voor het aanleggen van dijken, wegen en het ondieper maken van natuurplassen, mogen vanaf 2019 nog maar minieme hoeveelheden plastic bevatten. Op die manier wil de zittende regering Rutte III de strijd tegen de plastic soep in de oceanen uitbreiden. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (milieu) maakt vandaag, woensdag 7 november, een en ander bekend. In Nederland wordt jaarlijks 40 miljoen kubieke meter van dergelijke grond verwerkt bij de bouw en in natuurbeheer. Nu mag de grond nog maximaal 20 procent ‘bodemvreemd’ materiaal bevatten, zoals plastic. Het liefst streeft men nul procent na, daar dit echter onhaalbaar is, wordt de term ‘sporadisch’ gehanteerd.

Plastics hebben honderden jaren nodig eer ze vergaan zijn, dit probleem lost zich niet vanzelf op. Ook wordt vandaag bekend dat Van Veldhoven samen met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) de plastic soep in zee (oceanen, et cetera) wil aanpakken. Die plastic soep wordt veroorzaakt door plastics uit rivieren en kanalen. Beide bewindslieden willen ook in kaart brengen waar al dat plastic en zwerfafval vandaan komt, waar het zich ophoopt en hoe het materiaal opgevangen en hergebruikt worden kan. Voor die aanpak komt 5 miljoen euro beschikbaar. Bron: AD/Nieuws, 07-11-2018

 

Gasloze woning niet duurder

Volgens de Utrechtse milieuwethouder Lot van Hooijdonk (GL) zullen bewoners van Overvecht- Noord, die als eersten hun woningen gasloos zien worden, niet meer aan huur, hypotheek en energie betalen dan strikt noodzakelijk. Bewoners van de noordelijke stadswijk vragen zich af waarom er met het gasloos maken van huizen niet eerst begonnen  wordt in wijken als Oog in Al of een andere yuppenwijk. De wethouder verweerde zich met de opmerking dat de leidingen in Overvecht verouderd zijn en het derhalve handig is daar te beginnen met het gasloos maken van woningen. De woningcorporaties hebben in Utrecht- Overvecht de nodige renovatieplannen. Bron: AD/UN, 07-11-2018 

 

Ambtenaren harken wandelend afval binnen

Als het kan, zoveel mogelijk afval verzamelen terwijl je wandelt of traint voor de volgende marathon. Bedrijven en organisaties binden de strijd met elkaar aan in een zogeheten plog- en plandelwedstrijd. Het team van de gemeente Utrecht beet de spits af rond en in het Stationsgebied. De competitie duurt tot vrijdag aanstaande en is afkomstig uit Zweden.

Ploggen is een samenvoeging van joggen en plocka up, wat oprapen betekent. Er bestaat ook een wandelvariant, dat heet plandelen. De stichting Green Business Club is de organisator van de opruimactie. Bij deze stichting zijn diverse bedrijven aangesloten. ProRail, Rabobank, de Jaarbeurs en Movares zijn onder meer deelnemer aan de zwerfvuilopruimactie. De ploeg die het meeste kilo’s binnenhaalt, ontvangt een bokaal uit bamboe. Bron: AD/UN, 06-11-2018

 

Onderzoek in Griftpark

Vandaag wordt in het Griftpark de grond aan een onderzoek onderworpen op eventuele bodemvervuiling. Er worden diepe boringen gedaan door middel van boren die 65 meter diep kunnen. Er wordt gekeken wat er zich aan vuil in de grond bevindt. De bodem in het bewuste park is al jaren vervuild. De grootste heistelling van Nederland komt tot inzet. Het park blijft open zoals gebruikelijk.

Bron: AD/UN, 06-11-2018

 

Ridderoordse Bos uitgedund

Bij Maartensdijk is het Utrechts Landschap aangevangen met het uitdunnen van het Ridderoordse Bos. Bomen met een verfstreep (bles) geveld worden. De bomen die blijven krijgen meer ruimte om uit te groeien tot dikke, grote bomen. De bomenuitdunning is er op gericht de variatie in het bos te vergroten en dat op de plaats waar naaldbomen staan. Bron: AD/UN, 05-11-2018

 

Boor gaat diep in Griftpark

De komende weken wordt op vier plaatsen in het Griftpark, ten noordoosten van de Binnenstad, geboord. De grond onder het park is al sinds jaar en dag vervuild en Utrecht wil weten wat er precies waar in de grond zit. Om daar achter te komen wordt de grootste heistelling van Nederland ingezet. De boor reikt tot een diepte van 65 meter en dat is wat de gemeente wenst om te onderzoeken.

Tot 1960 stond op de plaats van het griftpark een fabriek die steenkool omzette in stadsgas. Met dit stadsgas werd gekookt en de straatlampen brandend gehouden. Bij de ontdekking van de gasbel bij Slochteren kon de gasfabriek in Utrecht dicht.

Maar de fabriek in de Domstad en de daarnaast gelegen vuilnisbelt lieten een enorme hoop afval en gif in de grond achter. Milieuregels waren er in de jaren 60 van de 20ste eeuw amper en zo werd het stuk grond, waar nu onder meer een speeltuin in exploitatie is, een der zwaarst vervuilde stukken grond hier te lande. Bron: AD/UN, 05-11-2018

 

Kappen met kappen

Vele honderden fietsers en andere mensen namen gisteren deel aan een protest tegen de verbreding van de snelweg A27 in Utrecht en het vellen van veel bomen dat daar mee gepaard gaat. Al sinds de jaren 80 van de 20ste eeuw speelt deze kwestie. Veel demonstranten vinden dat meer asfalt echt niet de oplossing is om de verkeersproblemen op de A27 bij het landgoed Amelisweerd het hoofd te bieden.

Cabaretier Vincent Bijlo zei het in een toespraak voor een overvol Domplein in de Binnenstad op zijn manier: “1,2 miljard euro investeren om met z’n allen 1 minuut eerder op het werk te zijn.” 

Het kilometers lange lint van fietsers is een soort estafette. De fietsers krijgen onderweg een mondkapje dat symbool staat voor de overlast van fijn stof. Bron: AD/UN, 05-11-2018

 

Pinnen in Utrechts OV

Vanaf vandaag, maandag 5 november, is het niet meer mogelijk met contant geld in de het openbaar vervoer van U-OV te betalen. De Utrechtse exploitant startte in juli een proef met pinnen in de bus. Het losse kaartje wordt nu op alle Utrechtse lijnen vervangen door een printbon. Die bon geldt als kaartje en kan ook gebruikt worden voor overstappen op andere bus- en tramlijnen van U-OV. De losse kaartjes vergden meer tijd van het buspersoneel met het wisselen van cash geld en vergroot ook de veiligheid van chauffeurs en passagiers, zo is het idee. Bron: AD/UN, 05-11-2018

 

PvdA wil gratis bus en tram voor mensen met lage inkomens

De PvdA in de Provinciale Staten van Utrecht wil gratis openbaar vervoer in de provincie Utrecht voor mensen met een gering inkomen. De partij roept dat in een motie op tot onderzoek naar de mogelijkheden. De motie wordt maandag aanstaande in behandeling genomen. 

Veel mensen zijn aangewezen op het OV om zich door de provincie te verplaatsen. Is de prijs van een rit te hoog, dan ligt sociale uitsluiting op de loer. De PvdA wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ook al is de fiets of de auto geen optie is. De sociaaldemocraten denken dat er buiten de spits voldoende ruimte is in het openbaar vervoer om voor nop te kunnen reizen. Bron: AD/UN, 03-11-2018

 

Stadsnomaden bij parkeerterrein Westraven

Met groot materieel heeft een speciale politie- eenheid vrijdag 2 november een stuk bos aan de rand van Utrecht ontruimd. In dat bos verbleven 15 krakers, die tot donderdag 1 november de tijd kregen het terrein bij Westraven te verlaten. De krakers protesteren met name tegen het vellen van bomen zonder een kapvergunning. Er staan bomen die alleen met een dergelijke vergunning verwijderd mogen worden. De krakers verzetten zich tegen de ontruiming van dit stukje natuur, ze hebben er een gemeenschap van 15 mensen opgebouwd met alles er op en eraan en alles zelfvoorzienend. Bron: AD/UN, 03-11-2018