Contact | Sitemap | Route | 

januari

Jaaropleiding Permacultuur, Amersfoort

12 januari

Wil je je helemaal onderdompelen in permacultuur met een flinke hoeveelheid contact-uren? Dan is deze opleiding wellicht iets voor jou! Als extra bonus krijg je bij deze opleiding volledige toegang tot het gestructureerde lesmateriaal in onze webschool, inclusief de begeleidingsmogelijkheden! Verder zijn er excursies en gastdocenten. Hoofdocent is Maranke Spoor.


Week van de Circulaire Economie 2019 – Onvermijdelijk Circulair

14 tot en met 18 januari

Tijdens deze derde week van januari openen koplopers die nu al slim, circulair ondernemen hun deuren voor ondernemers die graag aan de slag willen met de circulaire economie.


Earth Strike

15 januari

Start van acties komende jaar van Earth Strike. Onze missie is om overheden te dwingen bindende maatregelen te nemen die de opwarming van de aarde tot 1,5 graden beperken. Dit willen we bereiken door de normale gang van zaken te stoppen, met behulp van een algemene staking en bijbehorende protestacties.


Kenniscafé Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen naar de Nieuwe Stijl

16 januari

In 2015 is gestart met het actualiseren van de richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen naar de Nieuwe Stijl. De publicatiereeks is al vele jaren een belangrijke handreiking voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven.


VVM Café: De rol van de bodem in ons voedselsysteem

23 januari

Zowel de plantaardige als de dierlijke producten in onze voeding, komen grotendeels voort uit teelten in en op de bodem. Daarbij biedt de bodem de fysieke locatie, bepaalt de mogelijkheden voor vochtopname en levert vele nutriënten, al dan niet door bemesting toegevoegd.


Pathways to Sustainability conference

24 januari

At the annual conference of Pathways to Sustainability all sustainability related researchers and partners come together. About sustainability from various perspectives. With interactive sessions and discussions.


Training HOE hoogbouw #2

24 januari

Stroomversnelling gaat samen met woningcorporaties in een traject van 5 workshops van één dag aan de slag met het renoveren van hoogbouwprojecten. Van initiatief tot en met de uitvraag en het contract.


De Nationale Tuinvogeltelling

25, 26, 27 januari

Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen. Doe ook mee; het is leuk en nuttig!