Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws december 2018
Nieuwe Utrechtse stations zeer in trek

Uit cijfers van NS komt naar voren dat het aantal reizigers op de diverse nieuwe stations in en rond Utrecht harder groeit dan elders hier te lande. Station Utrecht Vaartsche Rijn is verreweg de grootste groeier met 6252 reizigers gemiddeld per dag van de 7 stations, waar overigens alleen sprinters stoppen. Die 7 nieuwe Randstadspoorstations verwerken dagelijks ruim 23.000 treinreizigers. Utrecht Vaartsche Rijn was in zijn eerste jaar van bestaan, 2017, met elke dag goed voor 6252 passagiers dadelijk de grootste van de nieuwe reeks sprinterstations. Andere stations in en om de Domstad, zoals Houten Castellum, Utrecht Terwijde en Amersfoort Vathorst haalden respectievelijk 4581, 3744 en 3218 treinreizigers per etmaal. Station Utrecht Leidsche Rijn was in 2017 goed voor 2138 treinpassagiers en zal naar verwachting een verdere wasdom van het aantal reizigers kennen. 

Randstadspoor is een infrastructureel project dat 20 jaar eerder door ProRail begonnen werd in opdracht van het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat. Bronnen: DUIC en RTV Utrecht, 06-12-2018

 

Station Utrecht Vaartsche Rijn populair

Dagelijks maken zo’n 6200 reizigers gebruik van het op slechts 800 meter afstand van het Domstedelijke Centraal Station gelegen station Utrecht Vaartsche Rijn. Met die ruim 6000 treinpassagiers lijkt dit nieuwe station een schot in de roos. Vaartsche Rijn is onderdeel van het Utrechtse Randstadspoor en daarmee het drukste, uiteraard op Utrecht Centraal na. De hele spoorinfrastructuur in en om Utrecht is in de voorbije 13 jaar fiks onder handen genomen en dat was nodig om de toenemende stroom reizigers met goed fatsoen te kunnen verwerken. Meer sporen, meer stations, twee dive-unders en 80 kilometer spoor verdubbeld. En er rijden veel meer treinen in alle windrichtingen. Als de Uithoftramlijn in 2019 of 2020 eindelijk in exploitatie genomen worden kan en in Vaartsche Rijn stopt, zal dat nog veel meer drukte veroorzaken door de overstappers. Station Utrecht Vaartsche Rijn kan daarmee Station Utrecht Centraal ontlasten van de enorme stroom reizigers.

Met de verdubbeling van de spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in het spoortraject Utrecht CS-Woerden, de laatste bouwklus, is het hele Randstadspoor, voorlopig althans, gereed. Goed werk!

Bron: AD/UN, 06-12-2018

 

Groenlands ijs smelt nu harder dan ooit

De ijskap op Groenland smelt in 350 jaar harder dan ooit het geval was. Dat komt naar voren uit een nieuwe studie van klimaatonderzoekers uit België, Nederland en de USA. Die studie is deze week gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Nature. Dat het poolijs bij Groenland slinkt en de zeespiegel stijgt, is algemeen bekend. Sinds de komst van klimaatsatellieten in 1978 bestaan er betrouwbare metingen. Klimaatonderzoekers zijn er in geslaagd gegevens, daten, feiten en getallen, tot 350 jaar terug te achterhalen via monsters uit drie ijskappen op Groenland. Bron: AD/Nieuws, 06-12-2018

 

Dorps Maarssen hoont woontorens weg

Inwoners van de Maarssense wijk Bisonspoor wachten niet bepaald ‘en masse’ op twee woontorens die als landmark van hun wijk moeten dienen. Ze worden gezien als ‘te hoog’ en zijn ‘landschapsvervuiling’. De bouw van het prestigeproject wordt ervaren als on-Maarssens en is ook nog eens massaal. Bovendien levert de bouw verkeersproblemen op. Een toren zou 60 en de andere 70 meter hoog moeten worden. In januari 2019 debatteert de raad van Stichtse Vecht over woontorenplan.

Bron: AD/UN, 05-12-2018

 

Chaos troef bij Uithoflijn

De ambtelijke en bestuurlijke sturing van het project Uithoflijn vertoont van meet af aan grote tekortkomingen. Dat komt naar voren in een gezamenlijk uitgevoerd onderzoek van de Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer. Volgens de beide Rekenkamers zijn de gemeente en provincie Utrecht, die samen verantwoordelijk zijn de trams te laten rijden, verloren ze het uiteindelijke doel uit het oog: rijdende trams. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de samenwerking tussen gemeente, provincie, projectorganisatie en bouwondernemer BAM niet altijd even soepel verliep, zowel technisch als organisatorisch gezien. De kosten voor de tramlijn kunnen nog hoger worden dan de 102 miljoen euro die het project nu inmiddels meer kost dan begroot. Ook bepaalde bestuursleden, wethouder en gedeputeerde van respectievelijk gemeente en provincie lagen elkaar niet zo. De spoorconstructie bij station Utrecht Vaartsche Rijn moet worden aangepast over een lengte van 900 meter en dat bleek pas te elfder ure. Bij het proefrijden van de trams kunnen nog allerlei kinderziekten de kop opsteken en dat kan nog meer onvoorziene kosten met zich mee brengen. De aanleg van de Uithoflijn blijft zodoende een bestuurlijk kwadratisch hoofdpijndossier.

Bron: AD/UN, 05-11-2018 

 

Kappen en snoeien van bomen aan de Oudegracht

Een dezer dagen gaat de gemeente Utrecht een gele treurwilg en een esdoorn vellen. Beide bomen staan op de werf aan de westzijde van de Oudegracht, tussen de Zandbrug en Jacobibrug (rak 1). De boomwortels van de esdoorn zijn vergroeid met de walmuur. De positie van de treurwilg maakt het herstel van de walmuur onmogelijk en die moet hersteld worden uit veiligheidsoverwegingen. En de bewuste bomen overleven het herstel van de walmuur niet. Een linde, ter hoogte van huisnummers 35/37, staat op de werf, waarvan de takken met circa 40 procent gesnoeid worden. De stabiliteit van de linde was niet geheel zeker en door middel van een trekproef blijkt dat snoei noodzakelijk is. Kijk voor meer info op de website van de gemeente Utrecht: ‘bomen op de werven’. 

Bron: Wijkbericht Gemeente Utrecht, 04-12-2018

 

Na de zomer ook overdag 130 km/u op A2

Vanaf september 2019 mogen automobilisten op de A2 ook overdag 130 km/u rijden. Rijkswaterstaat (RWS) voert in de zomer van 2019 diverse onderhoudswerkzaamheden uit, waardoor die hogere rijsnelheid mogelijk wordt. De gemeenten Ronde Venen en Stichtse Vecht verzetten zich vergeefs tegen de hogere rijsnelheid op het snelwegtraject tussen Amsterdam en Utrecht. Bron: AD/UN, 04-12-2018

 

Verkeersbordenjungle juist onveilig

De verkeersveiligheid hier te lande kan vergroot worden door circa 600.000 verkeersborden van straat te verwijderen. Dat zeggen onder meer Veilig Verkeer Nederland (VVN) de HR Groep en het kenniscentrum verkeer en vervoer van de overheid CROW. Momenteel staan langs alle straten en wegen in de Lage Landen ruim 3 miljoen gebods- verbods- en waarschuwingsborden. Zo’n 20 procent daarvan zorgt voor verwarring bij verkeersdeelnemers en de bordenchaos leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties, men let meer op de borden dan op elkaar. Een verkeersbordensanering van de bordenjungle zal in alle gemeenten, ook in Utrecht, leiden tot veiligere verkeerssituaties, is de verwachting van CROW-verkeersexpert John Boender.

Bron: RTV Utrecht, 03-12-2018

 

Circular Cycling in Utrecht maakt nieuwe fietsen van oude

Matthijs Gerritse en Erik Bronsvoort zijn de oprichters en eigenaars van Circular Cycling in Utrecht. Doel is van gebruikte en oude fietsonderdelen nieuwe (race)fietsen te vervaardigen. Bekijk voor meer info hun website: circularcycling.nl 

Bron: DUIC, 03-12-2018

 

Busstation Centrumzijde gaat open

Op zondag 9 december aanstaande is het zover: dan komt het nieuwe busstation aan de Binnenstadszijde in gebruik. En dat wordt opletten voor buspassagiers. Een aantal buslijnen verhuist van het busstation aan de Jaarbeurszijde naar het nieuwe bus- en tramstation aan de kant van de Binnenstad. Dat geldt voor de stadsbuslijnen 2, 3, 18 en 28. De tram naar en van de Uithof/USP vertrekt in 2019 of 2020 ook van het nieuwe busstation aan de Binnenstadskant. Kijk voor meer info op: u-ov.info  Bron: AD/UN, 03-12-2018

 

Utrechtse Heuvelrug krijgt meer neerslag

Het ziet er naar uit dat de Utrechtse Heuvelrug de gevolgen ondervindt van de klimaatverandering in de toekomst. Dat concludeerde het KNMI tijdens een regionale klimaattop. Er zal meer regen vallen, maar in de zomer krijgen de zandgronden in het desbetreffende gebied met extra droogte te kampen. Geen leuke meteorologische toekomst dus.

Bron: AD/UN, 03-12-2018

 

Brandweer slaat alarm over nieuwe brandrisico’s

De brandweer maakt zich grote zorgen over de veiligheid van nieuwe energie-initiatieven. Buurtbatterijen, zonnepanelen, collectieve oplaadpunten en gasloze huizen vol elektronica brengen nieuwe risico’s met zich mee. De Veiligheidsregio Utrecht wil alle initiatieven in kaart brengen. Denk maar eens aan de volgende risico’s:

Brand op een dak met zonnepanelen, een ongeval met een elektrische auto en grote batterijen in een dichtbevolkte wijk of buurt. Pioniers vergeten nog wel eens hun product veilig te krijgen en de brandweer of een andere hulpdienst zit dan met de handen in het haar, hoe een en ander op te lossen. Bron: AD/UN, 01-12-2018

 

Snorfiets op rijbaan zorgt voor gevaar

Ambulance, brandweer en politie zien helemaal niets in snorfietsen op de rijbaan. Het trio hulpdiensten maakt zich zorgen over de grote snelheidsverschillen ten opzicht van het overige verkeer en helemaal als het gaat om de hulpdiensten op weg naar een noodmelding. Ook openbaar vervoerders vrezen nadelen van snorfietsen op de rijbaan.

Bron: AD/UN, 01-12-2018

 

Klimaattop in Katowice wordt testcase

Drie jaar na de historische klimaattop in Paris verzamelen wereldleiders en veel andere deelnemers, in totaal zo’n 25.000 personen, dit weekeinde op de klimaattop in de Poolse stad Katowice (Kattowitz in Oberschlesien). Er staat veel op het spel. Er zal drastisch gehandeld moeten worden om een daadwerkelijke omslag te bewerkstelligen. De opwarming van de Aarde mag absoluut de twee graden niet overstijgen, liefst niet de 1,5 graden. De klimaattop in Kattowitz vindt in de nabijheid van een kolencentrale plaats. Bron: AD/Nieuws, 01-12-2018

 

Zorgen over reistijd Uithoftramlijn 

Het is maar de vraag of de Uithoftramlijn eind 2019 de beloofde reistijd van 17 minuten van Utrecht CS naar P+R De Uithof waarmaken kan. Uit (rijtijd) simulaties komt naar voren dat onder meer het in- en uitstappen en de samenloop met bussen de reistijd doen uitdijen. Een en ander is te zien in een nieuwe rapportage over de Uithoftramlijn. VVD-raadslid André van Schie maakt zich zorgen over de tramverbinding tussen Utrecht CS en de Uithof. “Het is van groot belang dat de trams echt snel kunnen heen en weer kunnen rijden”, aldus de liberaal in de Utrechtse raad. De tram rijdt, mits alles goed gaat met de infrastructuur, pas in december 2019. Bron: AD/UN, 01-12-2018