Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws januari 2019

Provincie wil 9 miljoen euro bijdragen voor tunnel NRU

Het dagelijks provinciebestuur wil 9 miljoen euro extra uittrekken voor de ondertunneling van het Henri Dunantplein in de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Dat is conform de wens van provinciale staten, die hier al in 2017 op aandrongen. Met die provinciale bijdrage is er voldoende geld om zowel het Robert Kochplein (bij tuincentrum Overvecht) als het Henri Dunantplein (halverwege Overvecht) te ondertunnelen. Alleen ontbreekt nog geld voor een viaduct bij het Gandhiplein, waar de NRU/N230 overgaat in de Zuilense Ring. Daar is een viaduct voorzien. Gemeente en provincie Utrecht hechten aan een tunnel voor een vlotte doorstroming van het verkeer en een beter leefklimaat in de omgeving. Een tunnel veroorzaakt minder geluidsoverlast. 
De NRU, ofwel de Albert Schweizerdreef en Karl Marxdreef, zijn de zwakste schakel in de Ring Utrecht. Dit is een door verkeerslichten beveiligde en onderbroken route, terwijl de stad aan alle drie de andere stadsranden omgeven is door echte autobanen, zoals de A2, A12 en A27. Met de vernieuwing van de NRU/N230 is 212 miljoen euro gemoeid, de provincie draagt daar 42 miljoen euro aan bij. 18 februari valt hierover de definitieve beslissing en het begin der werkzaamheden is voorzien in 2020. De weg moet over vijf jaar gereed zijn. Bron: AD/UN, 17-01-2019
 

Utrecht met rijk en andere grote steden in conclaaf over snelle groei

De grote steden in de Randstad Holland vinden dat er een alternatieve vorm moet komen om de verstedelijking van de G4 te bekostigen en in goede banen te leiden. Burgemeester en Wethouders van Utrecht spraken daarover met hun collega’s van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en een deel van het kabinet.
De ontmoeting tussen het rijk en de G4 moet een snelle en duurzame groei van de Nederlandse steden bevorderen. Er zouden zeker 1 miljoen woningen nodig zijn tot 2040 om die groei op te vangen kunnen. En een half miljoen huizen in de regio’s van de Grote 4 in de Randstad Holland. 
Investeringen zijn nodig in verkeersinfrastructuur, energieoplossingen en bezoldigde banen voor de nieuwe inwoners van de G4.
Bron: DUIC, 17-01-2019
 

Utrecht krijgt slimme laadpalen

De stad Utrecht krijgt zeker 145 laadpalen voor elektrische auto’s. Deze innovatieve laadpalen kunnen ook ontladen, waardoor in de autoaccu’s opgeslagen zonnestroom kan worden teruggeleverd aan het lichtnet en de auto dus eigenlijk verwordt tot stopcontact. De slimme laadpalen komen uit de stal van LomboXnet. Dat bedrijf plaatste eerder 7000 vierkante meter zonnepanelen op 25 schooldaken en een aantal innovatieve laadpalen in de wijk Lombok. Robin Berg van LomboXnet is de initiatiefnemer van het geheel. De technologie werd samen met andere partijen ontwikkeld. Opladen en ontladen, de autobatterij is dusdanig groot dat deze een doorsnee huis in de Domstad twee weken lang van stroom voorzien kan. Bron: AD/UN, 17-01-2019
 

Ondanks titel Fietsstad laten meeste Houtenaren fiets thuis

Vandaag is Houten exact 1 jaar “Fietsstad van Nederland”. Liefst tweederde van de inwoners laat het stalen ros nog gewoon thuis, meldt de lokale Fietsersbond. Volgens de belangenclub moet Houten nog fiks aan de bak met een campagne om het fietsen in het dorp verder te stimuleren.
Naar Johan Jol, van de plaatselijke Fietsersbond, zegt, blijkt dat veel Houtenaren toch vaak de boodschappen doen met de auto en ook scholieren worden nog vrij veel per auto door hun ouders naar en van school gebracht en gehaald. Dat moet dus anders, zegt Jol verder.
In 2020 wordt weer een nieuwe “Fietsstad van Nederland” gekozen. Veenendaal, dat het in 2018 aflegde tegenover Houten, heeft zich wederom kandidaat gesteld en doet opnieuw een gooi naar de prestigieuze titel. Bron: RTV Utrecht, 16-01-2019
 

Zeist doet ballon in de ban

De raad in Zeist heeft gisteravond een verbod op het oplaten van ballonnen ingevoerd. De motie van GL, D66, SP, CU/SGP, Seyst.nu en NieuwDemocratischZeist (NDZ) werd met ruime meerderheid aangenomen. Zeist wil het verbod tot ballon-oplating opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Voorts moeten scholen, ondernemers en verenigingen “zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden over de schadelijke gevolgen van het oplaten van ballonnen”. Volgens de zes raadsfracties komt er steeds meer zwerfvuil in het milieu en staan ballonnen die de lucht in gaan bij evenementen in de top vijf van zwerfafval op Nederlandse stranden.
“Deze ballonrestanten worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren en zorgen voor dierenleed door verstrikking in linten of uithongering na het eten van ballonresten”. 
Naar de indieners van de motie zeggen, zijn er genoeg alternatieven voor het oplaten van een ballon, “zoals het bellen blazen of bloemen op het water gooien”. Bron: RTV Utrecht, 16-01-2019
 

Zeist verbiedt oplaten ballon

Ballonnen oplaten tijdens Koningsdag of bij een ander evenement, is in Zeist ongewenst. De gemeente wil het oplaten van ballonnen verbieden. De raad nam gisteren een motie daarvoor aan en dat ging niet zonder slag of stoot. Hoewel zowel de VVD als het CDA milieuvervuiling niet zien zitten, zien beiden wel een probleem bij het handhaven van een dergelijk verbod. Ook het college van b en w was verdeeld, maar moet nu wel gevolg geven aan het aanpassen van de APV.
Bron: AD/UN, 16-01-2019
 

Vergunning gevraagd voor enorme windturbines

Houtenaar Ruben Berendts heeft jarenlang geduld moeten betrachten, maar het moment is er dan eindelijk: hij heeft bij de gemeente Houten de aanvraag ingediend voor een vergunning om vier grote windturbines te mogen plaatsen langs het Amsterdam- Rijnkanaal bij de Goyerbrug in het dorp Schalkwijk. Met de vier megaturbines kan Windpark Goyerbrug ieder jaar 67 Gwh aan duurzame energie produceren en dat is genoeg om het totale huishoudelijk gebruik van de gemeente Houten (met circa 50.000 inwoners) van 60 Gwh per jaar te verduurzamen.
Het plan is omstreden, omwonenden vrezen overlast van geluid en slagschaduw en hebben verzet aangekondigd. De turbines worden geplaatst tot aan de gemeentegrens met Wijk bij Duurstede. Wijk heeft ook bezwaar tegen de turbines. Bron: AD/UN, 16-01-2019
 

Utrecht hekelt vliegverkeersoverlast

De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht maken zich grote zorgen dat de uitbreiding van het vliegverkeer op Schiphol Airport verregaande nadelige consequenties heeft voor de gezondheid voor hun inwoners. Voorheen vlogen de machines met een grote boog om woongebieden heen, vandaag de dag vliegen ze nu dwars over de drukke agglomeratie heen. Het gaat met name om inwoners van Maarssen, Vleuten en De Meern, die in de aanvliegroutes van de Amsterdamse airport wonen. In een recente GGD-analyse is aangetoond dat veel meer mensen hinder ondervinden van luchtvaart dan eerder berekend werd. Mogelijke groei van het vliegverkeer in relatie tot Schiphol mag geen nadelig effect hebben op de volksgezondheid, de natuur, milieu en het klimaat.
Bron: AD/UN, 16-01-2019
 

Strengere eisen voor houtkachels al in 2020

Het kabinet is van plan de belangrijkste schadelijke effecten op de gezondheid door houtkachels te beperken. Om die reden zullen al vanaf 2020 scherpere Europese uitstooteisen voor houtkachels van kracht worden en dat is twee jaar eerder dan gepland. Een verbod van houtstook - zoals sommige mensen willen - is wat Stientje van Veldhoven, staatssecretaris voor milieu, niet aan de orde, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Een op de vijf huishoudens stookt hout. Ook in Utrecht wonen tegenstanders van houtgestookte kachels. Bron: AD/Nieuws, 16-01-2019
 

Walvis neemt duik in singel

Gisteren werd gewerkt aan de uit plastic kratten vervaardigde walvis in de Catharijnesingel in Utrecht. Het is geen echte walvis, maar een kunstobject, dat aandacht vraagt voor de plasticsoep in de grote wereldzeeën. Het walvisproject krijgt de naam Skyscraper. Het ding is 11 meter lang en bestaat uit duizenden blauwe en witte flessen en kratten. De kratten en jerrycans, waaruit de Skyscraper bestaat, zijn gevonden op de stranden van Vlaanderen, Hawaï en New York in de USA. Het gevaarte weegt al met al circa 5 ton (= 5000 kilogram) en met de gespreide vinnen is de plastic walvis 9 meter breed. Initiatiefnemer, Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de UU, vindt de plastic soep in de oceanen een zeer groot probleem. Normaal gesproken zien we dat niet, het is bijzonder dat het door middel van Skyscraper wel zichtbaar wordt hoe de enorme plastic brij een gevaar vormt voor uiteindelijk iedereen. Van Rijswick hoopt dat het kunstwerk mensen aanzet tot nadenken hoe met (plastic) afval om te gaan. Skyscraper blijft een half jaar in de Domstad en daarna ‘zwemt’ hij naar Paris en daarna andere wereldsteden te bezoeken als onder meer Tokio in Japan. Het plastic dier wordt niet moe.
Bron: AD/UN, 15-01-2019
 

Reizigers ontlopen nieuw busstation

Het onlangs geopende busstation aan de Binnenstadszijde van het Centraal Station, voelt voor buspassagiers als een onveilig ‘tochtgat’. Ze stappen om die reden een halte eerder uit. Utrecht benadrukt dat de bouwwerkzaamheden van het Centraal Station nog niet geheel klaar zijn en dat er bij het nieuwe busstation betere verlichting aangebracht wordt. Bron: AD/UN, 14-01-2019


Groen varen door grachten

Niet alleen het auto- en overig gemotoriseerd verkeer wordt in Utrecht steeds meer elektrisch, ook elektrisch varen op de grachten en singels in de Domstad heeft de toekomst. De Utrechtse rederij Schuttevaer, vooral bekend van haar rondvaartboten, wil haar vloot ombouwen. Een begin wordt gemaakt met de sloep ‘Dolfijn’. Volgens rondvaartschipper Ed Jansen komt er een keer regelgeving op dit gebied en dat willen we voor zijn. Veel mensen die langs de werfkelders wonen ondervinden hinder van de stank van de dieselmotoren van de rondvaartboten. Gehoopt wordt dat alle boten van Schuttevaer op elektrische stroom varen.

Bron: AD/UN, 12-01-2019

 

Schriftelijke vragen over ondergrondse metrolijn in Utrecht

De PVV heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over een mogelijke ondergrondse metrolijn in Utrecht. Die moet dan lopen van Utrecht CS naar Utrecht Science Park (USP). Dat doet de partij naar aanleiding van een artikel dat de NRC publiceerde over een geheim overleg in september 2018 tussen premier Mark Rutte (VVD) en de vier grote steden in de Randstad over mobiliteit en woningbouw. Volgende week woensdag (16 januari) is er een vervolgoverleg in Utrecht.

De bevolking in de vier steden blijft groeien, ook in Utrecht. Daarom wordt gekeken hoe om te gaan met mobiliteit in de G4. De burgemeesters en hun wethouders van de G4 bespreken met Rutte de mobiliteit en de woningbouw in de Randstad.

In het NRC-artikel is te lezen dat verwacht wordt dat de nieuwe Uithoflijn de bevolkingsgroei en passagiersstroom niet aan zal kunnen. De stad onderzoekt de mogelijkheid of de Uithoflijn eventueel, op de duur, ondergronds rijdt.

De PVV Utrecht wil onder andere weten of het college de raad gaat informeren over de wens van een ondergrondse metrolijn in de Domstad en of daarover gesproken wordt met het kabinet in Den Haag. Ook is een van de PVV-vragen of het college een ondergrondse metrolijn in Utrecht realistisch acht en welk probleem daarmee opgelost wordt.

Bron: DUIC, 10-01-2019

 

Topoverleg grote steden over vervoer

Utrecht en de drie andere grote randstadsteden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) voeren komende week op hoog politiek niveau overleg hoe sterk de almaar groeiende steden bereikbaar en betaalbaar blijven. Bij dat overleg in de Domstad schuift ook premier Mark Rutte (VVD) aan. De vier grote steden in Nederland, de G4, maken zich al jaren zorgen over de bereik- en betaalbaarheid van de Randstad. De steden groeien als kool en dat geldt vooral voor Utrecht. Sinds september 2018 telt de Domstad 350.000 inwoners en de verwachting is dat in 2025, over maar zeven jaar, dat er 400.000 mensen in Utrecht zullen wonen. Het openbaar vervoer moet daar op in spelen en gezien de toestroom van inwoners en de daarbij behorende huizen kosten is het niet eenvoudig met kant en klare oplossingen te komen. Een stad als Utrecht is te klein voor een volwaardig metronetwerk; een netwerk van bussen en trams is voor een stad van die grootte realistischer en daar zal heel wat aan vertimmerd moeten worden om veel passagiers te kunnen vervoeren in vooral het woon- werkverkeer en het recreatieve verkeer. De groei van de G4 vindt vooral binnen de gemeentegrenzen van die steden plaats. 

Bron: AD/UN, 10-01-2019 

 

Hoveniers seilen ab voor onderhoud groen op toren

De bomen en struiken van de Utrechtse woontorens Wonderwoods krijgen straks een bijzondere manier van bijhouden: hoveniers gaan abseilend langs het groen van de Wonderwoodswoontorens. Doel is dat de bijzondere ‘groene’ torens in 2022 opgeleverd worden. De torens komen aan de Croeselaan in het Stationsgebied te staan. De torens krijgen 360 bomen en krap 10.000 struiken, maar die moeten dus ook bijgehouden en gesnoeid worden. Bron: AD/UN, 10-01-2019

 

Meer groen tegen wateroverlast

Gemeente wil waterproof Utrecht. Klimaatverandering heeft grote invloed op de neerslagpatronen in de vorm van hevige en zware regenbuien en daardoor vinden steeds meer overstromingen plaats. Straten en wegen komen blank te staan in urbaan gebied. Dat veroorzaakt de nodige overlast. Daarom wil Utrecht de stad waterproof maken door meer groen en waterdoorlatende bestrating aan te leggen. Met Waterproof030 wil de gemeente bewustwording bij de inwoners te weeg brengen. Harde bestrating als stenen, asfalt en tegels laten geen water door. Bij Bloemen en planten kan het regenwater langs de straat of weg wel op een natuurlijke manier wegvloeien. Bron: Stadsblad, 09-01-2019

 

Groen dak op gemaal en greppels in Leidsche Rijn

Het rioolgemaal aan de Leonard Fuchslaan in de Utrechtse wijk Tuindorp is het eerste gemaal dat van een groen dak voorzien is. Het 90 vierkante meter tellende dak kan per regenbui 4000 liter regenwater opnemen. 

In Leidsche Rijn zijn zogeheten wadi’s (brede greppels) aangelegd. Hier stroomt het regenwater via daken, regenpijpen, straten, wegen en tuinen in die wadi’s. In de ondergrond van de brede greppels wordt het regenwateroverschot tijdelijk opgeslagen en daar wordt dat water gefilterd door een dikke zandlaag en geraakt zo schoon in het grondwater. Bron: Stadsblad, 09-01-2019

 

Bomen op Neude later terug

De eerste bomen op de Neude in de Binnenstad zullen pas in de winter van 2019/2020 geplant worden. Dit om festival Tweetakt niet onverwacht dwars te zitten bij de organisatie van het komend festival in het voorjaar van 2019. Dit schrijft wethouder Diepeveen aan de raad. In het najaar van 2019 komen de eerste vier bomen op de Neude zonder de festivals te hinderen. Het planten van bomen op het plein in de Binnenstad past ook in het beleid van klimaatadaptatie en een gezond stedelijk leven in de Domstad. Bron: Stadsblad, 09-01-2019

 

Landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen op de schop

De twee landgoederen ten oosten van de stad Utrecht, Amelisweerd en Rhijnauwen, gaan de komende maanden op de schop. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en duren tot april aanstaande. In Rhijnauwen komt onder meer een nieuwe droge slotgracht en nieuwe beplanting. In Amelisweerd vervangt de aannemer de bruggen en de trap in het Engelse werk. Beide landgoederen zijn tijdens de werkzaamheden moeilijker bereikbaar voor publiek.

Bronnen: DUIC en RTV Utrecht, 09-01-2019

 

Wedstrijd gevelisolatie

De woningcorporaties BO-Ex, Mitros en Portaal hebben een wedstrijd uitgeschreven en willen daarmee een ‘doorbraak realiseren’ in gevelisolatie. De huidige materialen en technieken zijn namelijk duur en leiden tot overlast voor omwonenden. Met de wedstrijd De Isolatie Uitdaging worden bedrijven, individuen en onderzoeksinstellingen opgeroepen slimme, breed toepasbare oplossingen met een hoge isolatiewaarde te bedenken. Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd. Inzenden kan tot woensdag 3 april aanstaande. De winnaar mag 70.000 euro besteden om het idee te ontwikkelen en eventueel te testen.

Bron: AD/UN, 08-01-2019 

 

UU doet plastic fles in ban

Vanaf februari aanstaande zullen plastic flesjes met water in de frisdrankautomaten van de Universiteit Utrecht (UU) meer verkrijgbaar zijn. De onderwijsinstelling vindt de plastic flesjes overbodig. Hier te lande komt kwalitatief goed drinkwater uit de kraan, vindt de UU. Het bannen van wegwerpflesjes uit de frisdrankautomaten past in bij de ambitie van de universiteit om CO2-neutraliteit na te streven. Minder plastic zorgt voor minder CO2-uitstoot. De plastic waterflesjes zullen niet geheel verdwijnen, ze maken plaats voor herbruikbare flessen die gevuld kunnen worden met kraanwater. Die fles is voor 4,95 euro verkrijgbaar uit de automaat en verder kun je je eigen fles vullen of gebruik maken van de watertappunten met gekoeld water voor nop. Leuk voor al die studentjes en alle andere personen die iets met de UU van doen hebben. Bron: AD/UN, 08-01-2019

 

Utrecht zit er warm bij op afval

De 45.000 huishoudens met stadsverwarming in de Domstad en Nieuwegein kunnen vanaf vandaag, maandag 7 januari, rekenen op de eerste warmte van de splinternieuwe biowarmtecentrale op het bedrijventerrein Lage Weide. Energieleverancier Eneco begint dan met het testen van de installatie. In april moet de biowarmtecentrale volop draaien en een groot deel van de warmte leveren. Over niet al te lange tijd gaat ook de eerste biomassa, hout- en snoeiafval, de ketel in. Het verbranden van hout en snoeiafval is echter omstreden, daar het volgens critici niet echt duurzaam is en de uitstoot van fijn stof niet minder is. Bron: AD/UN, 07-01-2019

 

Goed jaar voor zonnepanelen

De opbrengst van zonnepanelen in 2018 was ruim 10 tot 25 procent hoger dan het langjarige gemiddelde, volgens berekeningen van de UU. De onderzoekers vinden het opvallend dat huiseigenaren in Oost-Nederland het meest profiteerden. Met gemiddeld over heel Nederland 2090 zonuren (tegen 1639 normaal) was 2018 goed voor een tweede plaats van de zonnigste jaren, sinds het begin van de metingen, zo meldde Weeronline eerder. Alleen in 2003 was de  zon vaker zichtbaar.

Bron: AD/Nieuws, 03-01-2019

 

Lucht boven Utrecht vuilst tijdens jaarwisseling

Door het vuurwerk was de luchtkwaliteit tijdens de jaarwisseling 2018/2019 korte tijd uiterst slecht, zo komt naar voren uit metingen van de Nederlandse luchtkwaliteitsindex. In de Domstad werd de hoogste concentratie fijn stof hier te lande gemeten: 1252 microgram per kubieke meter lucht. In de loop van een gewone dag is dat maar 0 tot 30 microgram.

Fijn stof, PM10 in jargon, bestaat uit kleine delen( kleiner dan 0,01 millimeter) die vrijkomen bij verbrandingsprocessen. Onder meer bij door de industrie, rijdende motorvoertuigen met een verbrandingsmotor, brandende open haarden en vuurwerk. Hoe fijner de deeltjes, hoe dieper deze in je longen geraken en hoe schadelijker die deeltjes zijn.

Weg dus met dat stinkende knalvuurwerk! Bron: AD/UN, 03-01-2019

 

Bezwaar club voor bomen telt nu mee

Voortaan houdt de gemeente Utrecht rekening met de eventuele bezwaren van de Utrechtse Bomenstichting (UBS) tegen kap- en omgevingsvergunningen. Een gemeentewoordvoerder laat dit weten op een reactie op een uitspraak van de bestuursrechter in december 2018. Die bestuursrechter gaf de UBS recht in haar bezwaar tegen het vellen van 25 bomen rondom een villa aan de Groenedijk in Leidsche Rijn. Utrecht schoof de UBS-bezwaren terzijde, daar de gemeente de UBS niet als belanghebbend zag. Bron: AD/UN, 03-01-2019