Contact | Sitemap | Route | 

Klimaat en energie

Het Milieucentrum Utrecht wil meer bewoners en bedrijven betrekken bij een duurzame samenleving. Zorgvuldig gebruik van energie en vervanging van fossiele brandstoffen door schone, vernieuwbare energiebronnen zijn hierin essentieel.


De stad Utrecht wil in 2030 een klimaatneutrale gemeente zijn. Met het gemeentelijk programma Utrechtse Energie zijn projecten opgezet die deze ambitie moeten vertalen naar concrete resultaten.


Utrecht is rijk aan bewoners, bedrijven en burgerinitiatieven die in hun eigen woon- of werkomgeving willen bijdragen aan een beter klimaat. Wij willen dit enthousiasme beter zichtbaar maken, mensen met elkaar verbinden en ondersteunen om de resultaten te vergroten.

 

Wat doen wij?

Wij proberen bovenstaande doelen te bereiken door:

  • initiatieven in de stad te belichten die bijdragen aan een beter klimaat, via onze communicatiemiddelen als website, sociale media en onze nieuwsbrief. 
  • zeer betaalbare cursus- en vergaderruimte te bieden voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een beter klimaat;
  • bewoners te informeren over (gemeentelijke) voorzieningen voor energiebesparing en ondersteuning van bewonersinitiatieven die bijdragen aan CO2-reductie;
  • regelmatig bijeenkomsten te organiseren waar klimaat en energie centraal staan.

Wat doen wij achter de schermen?

Minder zichtbaar is dat wij ons inzetten door:

  • het positief beïnvloeden van gemeentelijk beleid, via gevraagde en ongevraagde beleidsadvisering en politieke inspraakprocedures;
  • meedenken over en (mede) vormgeven van gemeentelijke communicatiecampagne om de inspanningen en de mogelijkheden in de stad breder voor het voetlicht te brengen. Zo begeleidde het Milieucentrum de realisatie van informatieve filmpjes en adviseerde het over het opzetten van een CO2-monitor;
  • onderzoek naar de mogelijkheid om van het Milieucentrum een energie-0 voorbeeldpand te maken, samen met woningcorporatie Mitros en de Hogeschool Utrecht.

Klimaatbos León

Het Milieucentrum Utrecht is ook partner bij het Klimaatbos León. In het kader van de - inmiddels opgeheven - stedenband Utrecht-León (Nicaragua) heeft de gemeente Utrecht sinds 2009 de aanplant van 340.000 bomen mogelijk gemaakt in León. Dit bos draagt bij aan het vastleggen van CO2-uitstoot en zal gecertificeerd duurzaam hout opleveren. Dit biedt de boeren een duurzame inkomstenbron. Wij bieden de boeren inhoudelijk advies. Daarnaast proberen wij met dit project de discussie over CO2-reductie in Utrecht te stimuleren, door bijvoorbeeld het organiseren van debat. Ook onderhouden wij de website klimaatbos-leon.nl, waarop u meer informatie vindt over dit project.

 

 Stadhuisbrug bij nacht

 Domverlichting aan en uit

 


 

 Debat Klimaatbos León

 27-02-2013.  Gemeenteraads-

 leden in debat met zaal

 onder leiding van

 Elisabeth van den Hoogen