Contact | Sitemap | Route | 

Afval en Recycling

 

OPHALEN GROFVUIL: MAAK AFSPRAAK BIJ GEMEENTE - TEL. 14030 of via de website van de gemeente : klik hier

 

 

De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor het ophalen van uw huisvuil. De gemeente haalt 1 of 2 keer in de week het restafval in uw wijk op. In een aantal wijken wordt restafval ingezameld door middel van ondergrondse restafvalcontainers.

 

Informatie over uw huisvuil (restafval, papier, glas, plastic, etc.) vindt u in de Afvalwijzer Utrecht. Verder kunt u bij de gemeente een afspraak maken voor het laten ophalen van grofvuil, snoeiafval en bouw- en sloopafval. Ten slotte zijn er nog kringloopwinkels, scholen, verenigingen en instellingen, die u graag verlossen van uw tweedehands goederen, oud papier en oude kleding en schoenen. Vindt meer informatie op onze webpagina Ophalen van huisvuil, overig afval en oude spullen in de stad Utrecht.

 

Milieucentrum Utrecht vindt afvalpreventie erg belangrijk. Afval moet zo veel mogelijk worden gerecycled. Wij staan dan ook geheel achter het gedachtegoed van het Amerikaanse 'Cradle to Cradle'. De Nederlandse variant hiervan is 'Afval is voedsel': alle productie moet hernieuwbaar dan wel volledig natuurlijk afbreekbaar zijn. Ook in Utrecht vraagt het MCU aandacht voor dit gedachtegoed.

 

Wij streven ernaar:

  • om de gemeente te attenderen op de mogelijkheden die ze heeft om afval te voorkomen of te recyclen en te stimuleren hier iets mee te doen
  • mee te denken over het verminderen van grondstoffengebruik bij verbouw- en nieuwbouwprojecten van de gemeente. Verbouwen is vaak beter dan sloop en nieuwbouw.
  • de ruimte die er is efficiënter te gebruiken, bijvoorbeeld groene daken, het herinrichten van bedrijventerreinen of het hergebruik van leegstaande kantoorpanden.