Contact | Sitemap | Route | 

Regionaal voedsel

Milieucentrum Utrecht (MCU) zet zich in voor een regionale voedseleconomie. Daartoe werken wij samen met onder meer agrarische organisaties, handelsbedrijven en de landbouwuniversiteit. Wij zien lokaal of regionaal voedsel als onderdeel van een duurzame samenleving en zijn betrokken bij de projecten Lekker Utregs en Eetbaar Utrecht.

 

Wij streven naar:

 • gezonder eten
 • minder milieubelasting en CO2-uitstoot
 • klant en boer dichter bij elkaar brengen
 • een consument die weer weet waar zijn eten vandaan komt, welke producten bij welk seizoen horen, en die eventueel deelneemt aan de productie.

Dit doen we samen met de campagne Lekker Utregs, opgestart door het MCU en stichting Aarde.  In Utrecht zijn er naast bestaande initiatieven veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lokaal en regionaal voedsel. Er is meer stadslandbouw en er zijn nieuwe initiatieven voor buurtmoestuinen. Regionalisering van de voedseleconomie sluit goed aan bij deze ontwikkelingen.

 

Onze ambities op het gebied van de regionale voedseleconomie zijn:
 • voedselmobiliteit beperken (minder transport van voedsel ("voedselkilometers"), minder CO2-uitstoot en minder tussenhandel)
 • voedselproductie in de stad integreren en in de directe omgeving van de stad verbeteren (opnemen in de ruimtelijke ordening)
 • innovatie stimuleren: stadstuinbouw, energie-opwekkende kassen en permacultuur
 • experimenten van bewoners met ander groenbeheer gericht op eetbaar groen stimuleren
 • een gezonde voedselstrategie promoten, zoals de rol van Agrofitness
 • een impuls geven aan de regionale economie
 • Lekker Utregs (regionalisering voedseleconomie) en Eetbaar Utrecht (stadslandbouw en buurtmoestuinen) verder uitwerken, stimuleren en ondersteunen.

 

 

 

 

 Kerstmarkt Lekker Utregs 2012