Contact | Sitemap | Route | 

De Leefbare Gezonde stad

Thema’s: Duurzame mobiliteit, Luchtkwaliteit, Geluid, Licht en Schoon straatbeeld.

Onze visie

Het MCU wil zich inzetten voor een stad waarin de bewoners aangenaam en gezond kunnen werken en wonen. De gemeente Utrecht wil de stad aantrekkelijk en bereikbaar houden. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan. Bovendien wordt ingezet op een hoogwaardig OV. Doorgaand verkeer door de stad wil de gemeente verminderen. Meer informatie over het mobiliteitsplan 2025 'Slimme Routes, Slim Bestemmen' van de gemeente Utrecht vindt u hier.   

Het MCU zet zich samen met het netwerk De Kracht van Utrecht, Fietsersbond Utrecht en Bewonersoverleg Ring Utrecht A27/A12 en de campagne 80=pr8ig in voor duurzame mobiliteit. Doel is de leefbaarheid van de stad Utrecht te bevorderen. Wij richten ons op de auto-infrastructuur, de slechte luchtkwaliteit en fijnstof en het ontwikkelen van een parkeerbeleid dat de instroom van autoverkeer ontmoedigt. We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer, elektrisch rijden, elektrische scooters en de fiets en de doorfietsroutes.
Naast voor mobiliteit en verschillende vormen van hinder vraagt het MCU aandacht voor duurzaam gebruik van de openbare ruimte en een aantrekkelijk straatbeeld.  Samen met bewonersgroepen, beleidsmakers en belanghebbenden zal het Milieucentrum zich inzetten voor een zo autoluw mogelijke binnenstad, met veel ruimte voor fiets en fietsparkeren.

Onze taken en activiteiten

 
  • Organiseren van maandelijkse themabijeenkomsten over mobiliteit, luchtkwaliteit e.d. in samenwerking met Kracht van Utrecht.
  • Ondersteuning van bewonersgroepen rond de Verbreding van de A27, A12 en NRU. Diverse overleggen met bewonersgroeperingen, Milieucentrum UtrechtNatuur- en Milieufederatie Utrecht en Kracht van Utrecht bundelen in de vorm van Kerngroep Ring Utrecht A27 op het Milieucentrum de krachten. Milieucentrum Utrecht trekt de samenwerking tussen de belanghebbenden en bewonersoverleggen, biedt overlegruimte, een ondersteunend voorzitter en is dialoogpartner tussen de bewonersoverleggen en overheden waaronder het projectmanagement Ring Utrecht van Rijkswaterstaat. Zie voor rol Milieucentrum hier en voor activiteiten en nieuws o.a. op de website van het MCU en de website van de Kerngroep Ring Utrecht.
  • Onderzoeken projectmogelijkheden voor promotie van elektrische scooter rijden.
  • Mogelijkheid en draagvlak onderzoeken voor het afschaffen van lang parkeren voor bezoekers op de openbare weg in het centrum.
  • Mogelijkheid en draagvlak onderzoeken voor het inwisselen van autoparkeerplekken voor fietsstallingsplekken in het centrum.
  • Met andere partijen zoeken naar een goede oplossing van het fietswrakkenprobleem.
 
 

 Fietspad Wittevrouwenstraat

 Foto: flickr.com/fietsberaad