Contact | Sitemap | Route | 

Rijkswaterstaat wil duizenden bomen en struiken extra kappen

Om de verbreding van de A27/Ring Utrecht te kunnen uitvoeren, wordt veel meer groen verwijderd door Rijkswaterstaat dan eerder was voorzien. Kerngroep Ring Utrecht reageert met een persbericht.

Kerngroep Ring Utrecht is druk bezig met het bericht van Rijkswaterstaat van 22 juni 2018, waarin wordt aangekondigd dat er voor de verbreding van de A12/Ring Utrecht nog meer groen gekapt zal moeten worden. 

 


 

In totaal gaat het om zo’n 28 hectare langs de A27, A12 en A28 en in de verschillende knooppunten. Een snel rekensommetje: dat is gelijk aan 42 voetbalvelden. Dit komt dus bovenop alle bomen en struiken die al zouden moeten verdwijnen voor de verbreding. Rijkswaterstaat zegt dat dit nodig is voor werkterreinen en tijdelijke rijstroken. Rijkswaterstaat heeft dit niet eerder voorzien en komt nu met een wijziging van het zogeheten Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht. Absurd, onbegrijpelijk, niet te geloven.

 

"Absurd, onbegrijpelijk, niet te geloven"

 

De Kerngroep Ring Utrecht vindt dat het echt tijd is om te stoppen met dit geldverslindende project en te kiezen voor andere oplossingen. De plannen voor de verbreding van de Ring dateren al van tien jaar geleden. Al die tijd heeft de Rijksoverheid halsstarrig vastgehouden aan de verbreding van de A27 tot 2x7 rijstroken. Naast een toenemende verkeersoverlast voor de stad Utrecht betekent dit een nieuwe aanslag op het natuur- en recreatiegebied Amelisweerd.

 

Nog meer overlast en verlies voor de wijken langs de snelwegen

 

Stel dat de verbreding doorgaat – er loopt immers nog een beroep bij de Raad van State – wat betekent dit voor de bewoners in de wijken langs de snelwegen? De KRU vraagt zich af wat het betekent voor de leefbaarheid als alle groenstroken gekapt worden. Denk ook aan de stank en de herrie dag in dag uit gedurende zes tot acht jaar van de bouwwerkzaamheden. En het duurt daarna minstens twintig jaar voordat er weer sprake is van bomen en struiken van een beetje vergelijkbare omvang als nu. Het eerst aanleggen van de beloofde hogere geluidsschermen: is daar nog wel plek voor?

Rijkswaterstaat zegt dat ze alle extra te kappen bomen en natuur gaan compenseren. Waar weten ze alleen nog niet. Het kan in ieder geval niet allemaal in Utrecht. Ook vraagt de KRU zich af of de gevolgen voor flora en fauna in dit gebied zijn geïnventariseerd en meegenomen. Na de zomervakantie komt het nieuwe plan zes weken ter inzage en kunnen we beroep aantekenen.

 

Alternatieven

 

Dit nieuwe Tracébesluit is een goed moment om echt serieus naar alternatieven te kijken. Nut en noodzaak van deze verbreding zijn niet bewezen. Het alternatief bijvoorbeeld van 2x 6 rijstroken binnen de bestaande bak in Amelisweerd en een maximum snelheid op de Ring van 80 km/uur is nooit serieus inhoudelijk meegenomen. Het is veel goedkoper, want die hele bak hoeft dan niet op de schop, wat heel veel risico’s kent. Het scheelt zeker € 500.000.000. Dit kan dan besteed worden voor de door zowel gemeente als provincie gewenste schaalsprong voor openbaar vervoer en fiets.

 

Bijeenkomst 9 juli Milieucentrum Utrecht, vanaf 19.30 uur 

 
De Kerngroep Ring Utrecht  nodigt u uit voor een bijeenkomst hierover op 9 juli in het Milieucentrum, Oude Gracht 60. Inloop vanaf 19.30 uur. Dan kunnen we met elkaar bespreken wat we gaan doen.
 
 

Overig nieuws van de Kerngroep Regio Utrecht:

 

Hoezo compensatie? 

 

Jos Kloppenborg te gast bij UVandaag

 

KRU in de media

 

Campagnenieuws Bescherm het Bos

 

 

 

Rijkswaterstaat wil duizenden bomen en struiken extra kappen