Contact | Sitemap | Route | 

Baten van groen in de stad beter benutten: factsheets

Het is inmiddels bekend dat groen in onze gebouwde omgeving – de stad – gunstige effecten heeft. Onlangs zijn er factsheets verschenen waarin alle wetenschappelijke kennis is samengevat.

De factsheets bieden ook hulp bij het maken van beleid omtrent groen in de stad en bij het realiseren ervan. Het betreft de eindresultaten van het project ‘Ecosysteemdiensten van boomkwekerijgewassen; de baten van bomen en groen in de stad’. De eindresultaten bestaan uit vier factsheets en een bomenposter voor boomkwekers en planners en beheerders van groen. In de bomenposter staan een aantal boomsoorten. Zo kunnen de juiste soorten gekozen worden. 

 

 


 

Hoe kan je de baten van stedelijk groen beter benutten? 

 

In de publiek-private samenwerking ‘De waarde van bomen en groen in de stad’ wordt onderzocht hoe bestaande kennis over deze baten beter kan worden benut en toegepast, zodat het wonen in de stad dankzij stedelijk groen aangenamer en gezonder wordt. Bij baten gaat het bijvoorbeeld om een betere luchtkwaliteit en een aangenamer klimaat. Denk aan het stedelijk warmte-eiland effect. In stedelijke gebieden is de temperatuur vaak hoger dan in de omgeving. Verder gaat het om baten als meer biodiversiteit en de mogelijkheid van een betere wateropvang (waterberging) tijdens hevige regenbuien. 

 

Vier factsheets: 

 

Klimaat en temperatuur

Waterhuishouding

Luchtkwaliteit

Biodiversiteit

 

Bomenposter

 

Meer over het project >>

 

 

Baten van groen in de stad beter benutten: factsheets