Contact | Sitemap | Route | 

Uitspraak Europees Hof haalt Tracébesluit Ring Utrecht A12/A27 onderuit

Uitspraak Europees Hof haalt Tracébesluit Ring Utrecht A12/A27 onderuit. Alternatieven moeten worden meegewogen. Kerngroep Ring Utrecht publiceert een persbericht als reactie op de uitspraak.


Fietsdemonstratie tegen de verbreding, zondag 4 november 2018

 

Persbericht 7 november 2018, Kerngroep Ring Utrecht

 

Vandaag heeft het Europees Hof in Luxemburg zich uitgesproken over de Nederlandse stikstofwetgeving, de Programmatische Aanpak Stikstof (‘PAS’). De uitspraak is helder. Het Hof stelt strenge eisen aan de inhoud van de PAS en de huidige PAS voldoet daar niet aan. Het is aan de Raad van State om aan de hand van deze uitspraak een finaal oordeel over plannen en projecten te geven.

 

De uitspraak van het Hof is van belang voor het beroep van de Kerngroep tegen het in 2016 genomen Tracébesluit voor de Ring Utrecht. Dat is erkend door de Raad van State, die vorig jaar besloot de behandeling van dit  beroep te verdagen in afwachting van deze uitspraak.

 

Het kan niet anders dan dat deze uitspraak gevolgen heeft voor de onderbouwing van het Tracébesluit. Het Rijk heeft zelf berekend dat verbreding van de Ring tot 2x7 rijstroken tot een forse toename van verkeer leidt, met grote gevolgen in de voor stikstof gevoelige Natura 2000 gebieden.

 

De uitspraak dwingt tot onderzoek naar reële alternatieven met minder schade voor de natuur. In het geval van de Ring Utrecht zijn die alternatieven aanwezig, zoals een verbreding tot 2x6 rijstroken binnen de bestaande bak in Amelisweerd. In combinatie met een maximum snelheid van 80 km/uur op de Ring geeft dit alternatief niet alleen veel minder lawaai en minder luchtvervuiling maar ook meer veiligheid en een betere doorstroming. Ook kan in dat geval een flink deel van de 1,2 miljard die de verbreding kost worden ingezet voor de door provincie en gemeente gewenste verbetering van het regionale fiets- en OV-netwerk.

 

Verbreding A27 niet getoetst aan klimaatverdrag

 

Er is nog een reden om het besluit tot verbreding te herzien en dat is het Klimaatverdrag van Parijs en de klimaatopgave, die het kabinet zich voorgenomen heeft. In de onderbouwing van de verbreding van de A27/A12 ontbreekt een klimaatparagraaf. Merkwaardig dat een  project van deze omvang, waarvan bekend is dat het een aantrekkende werking op het autoverkeer heeft, niet getoetst is op de gevolgen voor de uitstoot van CO2. Tot 2030 is er € 19 miljard gereserveerd voor infrastructurele projecten zoals de verbreding van de A27, maar voor al deze projecten geldt dat de consequenties van het klimaatverdrag in Parijs niet in de plannen zijn meegenomen.

 

In een paneldiscussie tijdens de door de Kerngroep georganiseerde actiedag DAG WEG DAG op 4 november jl. gaf GroenLinks-kamerlid Suzanne Kröger aan dat zij binnenkort vragen hierover gaat stellen in de Tweede Kamer.

 
Uitspraak Europees Hof haalt Tracébesluit Ring Utrecht A12/A27 onderuit