Contact | Sitemap | Route | 

Bomen in Utrecht, het onderhoud en de gemeentelijke vellijst

Groen is belangrijk voor de stad. In hoeveelheid (kwantiteit) en kwaliteit van het groen. De inwoners, het dierenleven, het milieu, alles profiteert van de aanwezigheid van groen in de stad. Bomen vormen een onderdeel van dat groen.

Bomen in onze stad (en in het hele land) hadden het zwaar tijdens de lange, droge, hete zomer. Eind juli al zag je overal in de stad de gevolgen. Bij de Catharijnesingel was zelfs een groot deel van de kade afgesloten door hekken voor het publiek en boten vanwege het risico op vallende takken. Bijna vier maanden later zijn de hekken eindelijk verdwenen. De gemeente heeft inmiddels onderhoud aan de bomen laten plegen en achtte de situatie weer veilig genoeg om de hekken te verwijderen. Het komende voorjaar wordt duidelijk hoeveel bomen de droge recordzomer zullen overleven.  

 

 


Foto: Kastanjeboom aan de singel

 

Bomen in Utrecht

 

Er zijn in Utrecht volgens de gegevens van de gemeente ongeveer 160.000 gemeentelijke bomen en 550 soorten bomen. De vijf meest voorkomende soorten in Utrecht zijn achtereenvolgens: de es (bijna 25.000 exemplaren), de eik (circa 18.000), de esdoorn (ca. 13.000), de linde ca. 11.000) en de wilg (ca. 10.000). Bron: Evaluatie Bomenbeleid 2013-2016 (pdf), pagina 10.

Daarnaast komen er nog veel meer bomen in de stad voor: bomen in particulier bezit,

bomen in beheer bij het Utrecht Science Park (vrijwel alle bomen op de Uithof) en alle bomen in Haarzuilens van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Deze bomen beheert de gemeente Utrecht niet maar dragen wel bij aan de beleving en de functie van de bomen in de stad.

 

De gemeente plant, verzorgt en beschermt de bomen die onder het beheer vallen van de gemeente. Via de gemeentelijke bomenkaart kan je - als je een adres invoert - bekijken welke bomen er te vinden zijn op en in de buurt van dat adres. Op deze bomenkaart staan alle bomen die de gemeente Utrecht onder haar beheer heeft. Er is ook een 'zeldzame bomenkaart' beschikbaar. Hier staan de bomen op waarvan er slechts 1 tot 5 exemplaren in de stad staan. Benieuwd naar de knoestige bomen op leeftijd van onze stad? Kijk dan op de kaart met oude bomen - honderd jaar en ouder - op de site van de gemeente Utrecht.  

Een melding doen over een boom? Klik dan hier

 

Wat wil de gemeente? 

Bomen voor de leefbaarheid in de stad voor mens en dier. Bomen helpen bij het aanpassen aan klimaatwisselingen (verkoeling bij hitte en waterberging bij veel wateroverlast). Bomen zijn belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit, geven een plek identiteit en dragen bij aan de herkenbaarheid van de stad.


Foto: Bomen in het singelgebied/Zocherpark in Utrecht in de herfst

 

De gemeente heeft als doelen in haar bomenbeleid o.a. het ontwikkelen van een samenhangende bomenstructuur, "gebaseerd op cultuurhistorische, ruimtelijke en ecologische uitgangspunten en het waar mogelijk aanvullen, verbeteren en verder ontwikkelen van deze hoofdstructuur". Meer informatie over het gemeentelijk bomenbeleid van de stad Utrecht zie 'Nota bomenbeleid Utrecht' (2018) (pdf) en 'Evaluatie van het bomenbeleid 2013-2016' (pdf).

 

Gemeentelijke vellijst

 

De gemeente plant en verzorgt bomen maar moet ook bomen kappen omdat ze een risico kunnen zijn voor de omgeving. De gemeente Utrecht maakt twee keer per jaar een vellijst, waarop de bomen staan die ze binnen een jaar willen kappen. Door het houden van veiligheidsinspecties bepaalt de gemeente welke bomen een slechte gezondheid hebben of aan het einde zijn van 'hun levenscyclus'. Al die bomen komen op de vellijst te staan. Voor de gehele vellijst moet de gemeente vervolgens een vergunning aanvragen. 

 

De vellijst voor het najaar 2018 is inmiddels beschikbaar. Op woensdag 7 november is de aanvraag van de vergunning voor deze vellijst bekendgemaakt. Je kan op deze aanvraag reageren (zie de bekendmaking). Als de vergunning verleend is, kan je bezwaar indienen.

De bomen die op de vellijst staan op een kaart zien? Klik dan hier

 

Overigens hoeft de gemeente niet altijd een vergunning aan te vragen als ze een boom/bomen wil kappen. Bij essentaksterfte of de iepziekte, of als een boom met spoed gekapt moet worden vanwege een gevaarlijke situatie, hoeft er geen vergunning aangevraagd te worden. Er wordt wel een wijkbericht verspreid over de kap.  

 

Meestal plant de gemeente nieuwe bomen na de kap. Onlangs - 27 september 2018 - is unaniem in de gemeenteraad zelfs besloten dat bij een kapvergunning de verplichting tot herplant wordt opgelegd. Het initiatiefvoorstel kwam van de PvdDUtrecht. De herplantplicht wordt opgenomen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Meer over deze herplantplicht hier.  

 

Op de hoogte blijven van het bomennieuws in uw eigen wijk? Op deze pagina is dat te vinden!

 

Boom/bomen in priv├ębezit

 

Een boom of bomen in priv├ębezit? Dan is het belangrijk om de boom goed te verzorgen en te onderhouden. Voorkom onveilige situaties rondom de boom. Ben je de eigenaar van een grote, oude boom? Grote, oude bomen zijn belangrijk voor de stad, van de 4000 bomen die ouder dan 80 jaar zijn, zijn er ongeveer 1000 in het bezit van inwoners of organisaties. Er is subsidie beschikbaar voor het onderhoud van deze boom/bomen. Hier kan subsidie aangevraagd worden. Zie de desbetreffende pagina met de voorwaarden voor het aanvragen van deze subsidie. De subsidie is alleen aan te vragen voor particulieren.

Heb je in je tuin een boom of meerdere bomen die je wilt kappen? Dan moet je meestal wel een vergunning aanvragen

 

 

Bomen in Utrecht, het onderhoud en de gemeentelijke vellijst