Contact | Sitemap | Route | 

KIEM: een nieuw fonds voor groene initiatieven

Per 1 november hebben het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht KIEM opgericht.

Overheidssteun voor meer en mooiere natuur is er nog wel, maar die bron droogt steeds verder op. Gelukkig zijn er ook private organisaties die, vaak uit maatschappelijke betrokkenheid, geld beschikbaar stellen voor groene projecten. En dan is er nog crowdfunding, waarbij veel particulieren - vaak via een internetplatform - een relatief klein bedrag investeren in een project.

 


 

KIEM

 

Onlangs is er een nieuw fonds bijgekomen: KIEM.

KIEM is bedoeld voor vrijwilligersprojecten op het gebied van natuur in de provincie Utrecht. Met dit fonds willen de initiatiefnemers de natuur een ‘boost geven’.

 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor meer groen in of nabij hun buurt. Denk bijvoorbeeld aan een moestuin, een wandelpad of een fietsroute, een stukje nieuwe natuur dat ingericht wordt, dieren die geholpen worden door nestkastjes (vleermuizen, gierzwaluwen etc.) en andere projecten. Om die initiatieven te ondersteunen is per 1 november 2018 de natuurregeling KIEM van start gegaan. Voor natuurprojecten kan bij één loket van alle drie de fondsen een bijdrage gevraagd worden. 

Doel van de regeling is vrijwilligersinitiatieven voor natuur in de provincie Utrecht te ondersteunen. Zo wordt de provincie groener, de natuur diverser en worden inwoners die zich vrijwillig inzetten voor natuur in hun omgeving geholpen. 

 

Voor wie? Voorwaarden?

 

De aanvraag moet aan de volgende criteria voldoen:

 

  • Alleen stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Je kan ook een stichting/vereniging vragen als ‘penvoerder voor je project’ op te treden;
  • vrijwilligers moeten betrokken zijn bij (de uitvoering van) het project;
  • het project moet in de openbare ruimte in de provincie Utrecht plaatsvinden, ofwel de natuur moet toegankelijk zijn voor derden;
  • het project mag niet van start zijn gegaan vóór het besluit over de aanvraag is genomen en moet binnen twee jaar zijn afgerond;
  • de totale kosten van het project zijn minimaal € 1.000,- en maximaal € 5.000;  
  • in de projectkosten mogen begeleidingsuren door een derde partij (bijvoorbeeld LEU - Landschap Erfgoed Utrecht - of IVN - Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) zijn opgenomen, maar deze mogen niet meer dan 30% van de totale kosten bedragen.

Voor wat?

 

Er kan een bijdrage aangevraagd worden voor alle projecten binnen het werkterrein Natuur. 

 

Voorbeelden: 

  • bijenkasten;
  • tiny forests;
  • inrichten van pluktuinen of insectenweiden; 
  • educatieve projecten op het gebied van natuur.

Lees hier meer over KIEM.

 

Meer over subsidies voor (groene) initiatieven zie onze Milieuwijzer!

 

 

 
KIEM: een nieuw fonds voor groene initiatieven