Contact | Sitemap | Route | 

GroenLinks en Water Natuurlijk winnaars verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

De uitslagen van de verkiezingen zijn maandag 25 maart 2019 officieel bekend gemaakt. GroenLinks is de winnaar van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, voor de waterschapsverkiezingen kreeg Water Natuurlijk de meeste stemmen.

GroenLinks winnaar Provinciale Statenverkiezingen Utrecht

  

 

Uitslagen Provinciale Statenverkiezing Utrecht 2019, voor de provincie in totaal en uitslag gemeente Utrecht

 

 

Gemeente Utrecht

 

Provincie Utrecht totaal

 

 

 Partij

 aantal stemmen

 %

 aantal stemmen

 %

 zetels 

 VVD

 19273

 12,6

 94189

 15,3

 8

 D66

 22421

 14,6

 58133

   9,4

 5

 CDA

   7715

   5,0

 60774

   9,8

 5

 PvdA

 12297

   8,0

 44894

   7,3

 4

 PVV

   5750

   3,7

 30267

   4,9

 2

 SP

   5529

   3,6

 23894

   3,9

 2

 GroenLinks

 42830

 27,9

 98900

 16,1

 8

 ChristenUnie

   6175

   4,0

 44855

   7,3

 4

 PvdD

 10529

   6,9

 28985

   4,7

 2

 SGP

     531

   0,3

 21760

   3,5

 1

 50PLUS

   2190

   1,4

 17705

   2,9

 1

 DENK

   6545

   4,3

 13095

   2,1

 1

 U26 GEMEENTEN

   1235

   0,8

   6530

   1,0

 0

 FvD

 10392

   6,8

 71374

 11,6

 6

 Totaal

153412

 100%

615355

 100%

49


Bronnen: Gemeente Utrecht, RTV Utrecht en de provincie Utrecht
 
Zoals bovenstaande tabel laat zien, zijn voor de provincie Utrecht als geheel de meeste stemmen uitgegaan naar GroenLinks. VVD staat op nummer twee wat betreft het aantal stemmen, maar heeft net als GroenLinks evenveel zetels, namelijk acht. Dit heeft met de kiesdeler te maken. Nieuwkomer Forum voor Democratie is met zes zetels de derde partij geworden. Zie voor de volledige uitslag het 'Proces-Verbaal uitslag centraal stembureau provincie Utrecht provinciale statenverkiezing 2019' (pdf). Hier lees je ook hoe de verdeling van de zetels is berekend (kiesdeler). De opkomst in de provincie Utrecht is volgens de provincie vooralsnog 60,4%, bijna acht procent hoger dan de vorige keer, in 2015. Via de website van de provincie Utrecht kan je meer informatie vinden. Wil je weten hoe het met de formatiegesprekken gaat, hoe de coalitie gevormd wordt en welke partijen uiteindelijk deel zullen uitmaken van het bestuur van de provincie (Gedeputeerde Staten), volg dan de website van de provincie Utrecht
 
Hier (Naar beneden scrollen) kan je per gemeente bekijken welke partij de grootste is in de 26 gemeenten van de provincie Utrecht. 
 
Alle verkiezingsuitslagen zijn op een later moment ook te bekijken via verkiezingsuitslagen.nl. Dit is een databank waar de uitslagen van verschillende verkiezingen te vinden zijn. De uitslagen van de Provinciale Staten van maart dit jaar zijn nog niet bijgewerkt. 
 
Nog grotere winst voor GroenLinks in de gemeente Utrecht
 
In de gemeente Utrecht kozen eveneens de meeste stemmers voor GroenLinks, met 27,9% van de stemmen. Deze partij scoort in de gemeente zelfs een stuk beter dan de gehele provincie. Bij de verkiezingen in 2015 was het aantal stemmers op GroenLinks in de gemeente een stuk lager, te weten 14,6%. D66 behaalt de tweede plek met 14,6% van de stemmen. De VVD is de derde partij in de gemeente, gevolgd door de PvdA. De PvdD staat op nummer vijf en scoort relatief beter in de gemeente dan voor de provincie als geheel. Nieuwkomer FvD belandt op de zesde plaats. Vergeleken met de uitslagen van de provincie Utrecht als totaal krijgt nieuwkomer FvD in de gemeente Utrecht veel minder stemmen. 
 
Zie voor de volledige uitslagen, ook per stembureau, de website van de gemeente Utrecht. De opkomst in de gemeente Utrecht is 60,9%, een stuk hoger dan de vorige verkiezingen.
 
Afbeelding: de Vaartsche Rijn in Utrecht

 

Verkiezingsuitslag waterschappen: Water Natuurlijk winnaar gemeente Utrecht

 
We geven hieronder alleen de uitslagen van de verkiezingen van waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voor de gemeente Utrecht. De uitslagen van alle waterschappen in heel Nederland kan je via de website van de Kiesraad vinden. 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden beslaat namelijk bijna de hele gemeente.  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het andere waterschap in de gemeente Utrecht. Slechts een klein gebied in de wijk Overvecht valt binnen dit waterschap. 
 
Uitslagen waterschapsverkiezing gemeente Utrecht, HDSR

Partij

 aantal stemmen

Water Natuurlijk

 44378 

 30,4

VVD

 17979

 12,3

CDA

 10170

   7,0

PvdA

 18858

 12,9

PvdD 

 24015

 16,5

Waterschap@inwonersbelangen

   4990

   3,4

ChristenUnie 

   7209

   4,9

AWP niet politiek, wel deskundig

 12097

   8,3

SGP 

   1281

   0.9

50PLUS

   4790

   3,3

 

 

 

Bron: gemeente Utrecht
 
In de gemeente Utrecht is Water Natuurlijk de grote winnaar van de verkiezingen voor het waterschap HDSR in 2019 (WS19) met 30,4% van de stemmen. Bij de waterschapsverkiezing in 2015 (WS15) was dit 27,9%. De Partij voor de Dieren is de tweede partij in Utrecht met 16,5% van de stemmen. De PvdA staat op de derde plaats en de VVD op de vierde plek.
De opkomst bij de verkiezingen voor dit waterschap in 2019 is 53,7%. Bij de vorige verkiezing in 2015 was de opkomst 43,2%. 
Meer informatie over deze verkiezing en de uitslagen per stembureau zie de website van de gemeente Utrecht
 
Verdere informatie over de uitslag en de zetelverdeling voor het hele waterschap HDSR lees je hier. Water Natuurlijk behaalt zeven zetels en heeft hiermee het hoogste aantal zetels voor het gebied waar HDSR onder valt. VVD heeft de tweede plek met vier zetels en CDA en PvdD staan met elk drie zetels op de derde plaats. Het opkomstpercentage was 56,2%, negen procent hoger dan vier jaar geleden. Op 28 maart 2019 wordt het nieuwe algemeen bestuur geïnstalleerd. Vervolgens wordt het dagelijks bestuur gekozen: het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden. Meer over het bestuur van HDSR zie hier
Voor de verdere gang van zaken na de verkiezingsuitslagen volg de website van HDSR.
 

Duurzaam, groen en blauw

 
Gezien de winst van met name GroenLinks en Water Natuurlijk, kan gesteld worden dat de meeste stemmers duurzaam, groen en blauw (water) als uitgangspunt hadden bij het maken van hun keuze. Zeker in de gemeente Utrecht. Beide partijen hebben bovendien de meeste zetels behaald. Het afwachten is op de samenstelling van Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van waterschap HDSR en welk beleid er gevoerd gaat worden in de zogenaamde coalitieakkoorden.
 
GroenLinks en Water Natuurlijk winnaars verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen