Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws maart 2019


Boer maakt plas voor weidevogel

Meer dan 40 veehouders in het westelijk weidegebied van de provincie Utrecht legden in de voorbije weken drassige gebieden aan op hun weilanden. Met deze ingreep is een goede leefomgeving voor weidevogels gecreëerd in de gemeenten Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden. Grutto’s, kieviten, scholeksters en tureluurs vinden op de vernatte plaatsen veel voedsel, dat ook voor hun kuikens dient. Door het pompen van water blijft in de greppels het water staan of wordt zelfs het gehele weiland door een laagje water bedekt. Dat pompen geschiedt door middel van stroom van zonnepanelen. Bron: AD/UN, 29-03-2019
 

Geboortebos voor jonge baby’s

In het bosgebied Nieuw Wulven, tussen Bunnik en Houten, komt een zogeheten geboortebos, waar ouders een boompje kunnen (laten) planten voor hun pasgeboren kindje. In het najaar van 2019 wordt een plantdag gehouden. Het geboortebos is een initiatief van de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer. Doel is een sfeervolle plaats te maken met een centrale boom en bank, omringd door 190 jonge bomen. Ouders van  kinderen die worden of zijn geboren in de periode van juni 2018 tot en met september 2019 kunnen zich aanmelden voor een ‘babyboom’. De boomsoorten zijn linde en wintereik. Bron: AD/UN, 29-03-2019
 

Swapfiets opent winkel in Binnenstad Utrecht

Het moment dat je bij je fiets komt en ziet dat een band lek is, of de ketting er af ligt, of dat je stalen ros plompverloren weg is. Herkenbaar? Daar bedacht Swapfiets twee jaar eerder een oplossing voor: een fietsenabonnement inclusief onderhoudsservice en diefstalverzekering. Het bedrijf opent vanavond, donderdag 28 maart, een winkel aan het Oudkerkhof in de Utrechtse Binnenstad.
Het idee van Swapfiets komt van drie studenten van de TU in Delft. Toen ze een student met een zeer aftands stalen ros zagen lopen, dacht het trio dat dit beter kon. Een Netflix – en telefoonabonnement is er al, waarom niet ook een fietsabonnement? 
Inmiddels beschikken krap 10.000 Utrechters over een fietsabonnement op de swapservice. In heel Nederland komt de teller in de buurt van de 100.000 fietsabonnees. Ben je student, dan dok je 12 euro voor de fiets, en 15 euro als je geen student bent. Voor die bedragen krijg je een degelijke Drahtesel met dubbel slot. Heb je een lekke band, dan komt er binnen een dag een fietsenmaker aan huis. Deze vrouw of man zal de swapfiets repareren of ‘swappen’ voor een andere nieuwe barrel. Uiteraard kun je vanaf vrijdag 29 maart als Swapfietser ook langs in de winkel om je fiets te laten repareren of een abonnement af te sluiten.
Bron: AD/UN, 28-03-2019
 

VVD uit zorgen over verkeersdrukte Westbroek

De VVD in Utrecht maakt zich grote zorgen over de verkeersdrukte bij de herinrichting van de NRU/N230. De randweg om Overvecht gaat op de schop om zo de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Die werkzaamheden duren zo’n 5 tot 15 jaar.
De Liberalen zeggen blij te zijn met de herinrichting van de NRU/N230, maar de overlast voor de omgeving die hiermee gepaard zal gaan, is naar de politie zegt ‘onacceptabel’. Tijdens de bouwperiode tracht het verkeer zich een weg te banen door de nabij gelegen dorpen. Daarbij ligt de weg dwars door de kern Westbroek voor de hand daar te gaan rijden, zolang de NRU/N230 heringericht wordt. Onacceptabel, zegt de VVD.
Om overlast in de kern van Westbroek op voorhand te voorkomen, hebben de Liberalen vragen gesteld aan het college van Utrecht. Momenteel ondervindt Westbroek al veel hinder van sluipverkeer als het druk is op de A27. Ook Groenekan ervaart sluipverkeer.
Bron: RTV Utrecht, 27-03-2019

Proef met gratis deelfiets van Lunetten naar Uithof

Studenten en anderen die naar het Utrecht Science Park (USP) reizen, kunnen op station Utrecht-Lunetten, tot 5 april aanstaande, gebruik maken van gratis deelfietsen van Donkey Republic. Het gaat om een proef waarbij de Nederlandse Spoorwegen (NS) en Goedopweg een bijdrage willen leveren aan de ontlasting van het aantal treinpassagiers op Utrecht Centraal. Op gezette tijden puilt het Utrechtse hoofdstation uit van de treinreizigers en ander publiek. Om de alternatieve reisroute van uit Den Bosch en Tiel te stimuleren krijgen reizigers een gratis kop koffie of thee van barista Roberto bij The Basket op het USP-terrein. 
Ook op het USP-terrein zijn de oranjekleurige deelfietsen tot 5 april voor nop te gebruiken. Na die bewuste datum is het dokken geblazen. Wellicht zullen de deelfietsen binnenkort ook te vinden zijn in de Binnenstad en op de andere stations die de Domstad rijk is. De bekende blauwgele OV-fietsen zijn uiteraard ook op station Utrecht-Lunetten te huren. Bron: AD/UN, 27-03-2019 
 

Rode rivierkreeft bedreigt polder

In de Utrechtse Molenpolder doen de provincie Utrecht en Waternet onderzoek naar de rode Amerikaanse rivierkreeft, die het Nederlandse ecosysteem bedreigt. De dieren eten alles: larven, kikkerdril, planten en zelfs hun eigen soort. Oevers en keringen verzwakken doordat ze holen graven. Ook de waterkwaliteit en de biodiversiteit lijden onder de exoten.
Het onderzoek moet een effectieve methode helpen ontwikkelen de exotische kreeften te beheersen. In 1985 werd de rode Amerikaanse kreeft voor het eerst in de Lage Landen gesignaleerd. In de Utrechtse Molenpolder zijn de dieren uiterst talrijk en de oorzaak is het hoge fosfaatgehalte en dat leidt tot meer algen en troebel water waarin kreeften graag leven. Bron: AD/UN, 27-03-2019
 

Utrecht is bijvriendelijke gemeente

Een project van diverse milieu- en natuurorganisaties, met als doel het vermeerderen van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen hier te lande, heeft de gemeente Utrecht als een ‘bijvriendelijke gemeente' erkend. In het Griftpark wordt binnenkort een bordje met deze titel onthuld en dat is dadelijk het startsein voor een campagne waarmee Utrecht aandacht vraagt voor de wilde bij. Milieuwethouder Lot van Hooijdonk (GL) schrijft dit aan de Utrechtse raad en die verzocht het college van B & W in 2018 aansluiting te zoeken bij het project Nederland Zoemt. De Domstad zet zich op diverse wijzen in voor de wilde bijen: onder meer door zogeheten bijenhotels als nestgelegenheid, bloemrijk hooiland voor voedsel. Ecologische maaimethoden moeten de wilde bijen en andere dieren beschermen tegen reductie van de dieren.
Bron: AD/UN, 26-03-2019
 

Hoeveel Europees geld voor fietsparkeerplaatsen naar Utrecht?

Utrecht krijgt een bedrag van de Europese Unie (EU) om meer fietsparkeerplaatsen te realiseren. Maandag 25 maart werd bekend dat Nederland 23 miljoen euro EU-subsidie ontvangt om te besteden aan infrastructuurprojecten. Van dit bedrag gaat 3 miljoen euro naar de aanleg van 75.000 fietsparkeerplaatsen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Het Utrechtse D66-raadslid Suzanne Schilderman wil graag weten hoeveel geld uiteindelijk naar de Domstad gaat. Volgens het raadslid is Utrecht dé fietsstad van Nederland, er is veel aandacht voor de fiets, een chronisch tekort aan fietsparkeerplaatsen is nog steeds aan de orde van de dag en de stad beschikt over de grootste fietsenstalling ter wereld.
D66 vindt dat verder gekeken worden moet dan alleen stallingen bij stations en dat een deel van de subsidie uitgegeven moet worden aan fietsroutes bij stations, zodat deze toegankelijker en beter bereikbaar voor de fietsers worden. Bron: DUIC, 26-03-2019
 

GroenLinks bijna overal het grootst

Bij de Provinciale Staten verkiezingen van vorige week is GL in 9 wijken van de Domstad de grootste partij geworden. Alleen in Vleuten-De Meern werd de VVD de grootste. 
Het stemgedrag is steeds meer gerelateerd aan opleidingsniveau, terwijl het een paar decennia eerder om het inkomen ging. GroenLinks is in belangrijke mate een partij voor middelbaar en hoog opgeleide personen met een gemiddeld goed betaalde job. Bron: AD/UN, 26-03-2019

Gratis koffie voor reizigers die CS mijden en uitstappen in Lunetten

Treinreizigers die vanuit de richtingen Tiel en Den Bosch naar de Uithof reizen, krijgen voor nop op het universiteitsterrein een kop koffie of thee aangeboden als ze uitstappen op station Utrecht–Lunetten en hun reis voortzetten met de fiets. De NS hopen op die wijze Utrecht Centraal te ontlasten van de enorme stroom reizigers.
De proef begint vandaag en duurt twee weken. Passagiers worden in de trein al geattendeerd op de alternatieve reismogelijkheid: ze kunnen op Lunetten een OV–fiets nemen of een deelfiets van Donkey Republic.
Ook zijn wegwijzers geplaatst van het station Lunetten naar de Uithof. Eenmaal aangekomen op het Utrecht Science Park (USP) kunnen ze een ‘bakkie doen’ (kop koffie of thee krijgen en dat dus voor niks) bij barista Roberto die bij The Basket staat.
De Nederlandse Spoorwegen hebben al veel langere tijd het doel Utrecht Centraal te ontlasten en dat vooral tijdens de piekuren. Al eerder werden treinpassagiers vanuit de richting Arnhem gestimuleerd uit te stappen op het station Bunnik en vanuit daar te fietsen naar het USP. Bron: RTV Utrecht, 25-03-2019
 

Twintigduizend bomen vervangen essen

Bij het dorp Tull en ’t Waal, in de gemeente Houten, wordt 8 hectare bos opnieuw aangeplant. De essentaksterfte zorgde in 2018 ervoor dat een fors deel van het Waalse Bos verloren is gegaan. Alle zieke essen worden geveld en vervangen door 20.000 nieuwe bomen, die in grote variatie van soorten aangeplant worden en dat werk gaat in fasen. De laatste nieuwe bomen worden komend voorjaar geplant.
Bron: AD/UN, 25-03-2019
 

Ringslangen op fort bij Utrecht

Op Fort Blauwkapel in het noordoosten van Utrecht zijn in 2018 163 ringslangen uit het ei gekropen. Sinds 2012 bevindt zich in dat fort een broeihoop uit stalmest. Daarin kunnen de slangen hun eieren leggen.
Bron: AD/UN, 25-03-2019
 

Wereldprimeur in Utrecht is batterij op vier wielen

Het gaat om het automodel ZOE van Renault en lijkt net een batterij op wielen. De auto kan opgeslagen zonnestroom op een later tijdstip terug leveren aan het elektriciteitsnet. In Utrecht worden 145 oplaadpunten ingericht. De lancering van de auto’s is een wereldprimeur in Utrecht. Het is een initiatief van We Drive Solar met directeur Robin Berg als drijvende kracht. Hij zegt dat de ZOE’s erg duurzaam zijn. Met het ‘bidirectioneel' laden leveren de ZOE’s ook waarde als ze niet rijden. 
Bron: AD/UN, 22-03-2019
 

GroenLinks bij PS verkiezingen grootste in stad Utrecht

Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in de provincie Utrecht op woensdag 20 maart, is GL verreweg de grootste partij geworden met 27,8 procent van de stemmen in de stad Utrecht. D66 eindigt op 14,5 en de VVD op 12,6 procent. De grote winnaar in de provincie is Forum voor Democratie (FvD met het bekende kopstuk Thierry Baudet). Deze partij haalde in de Domstad 6,8 procent van de stemmen en is daarmee de zesde partij in de stad. 
In de provincie is nieuwkomer FvD de grote winnaar en zou de derde partij met 6 zetels in de 49 leden tellende Provinciale Staten van Utrecht zijn. 
Wat betreft de verkiezingen voor de leden van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden betreft, was de voorlopige opkomst in de provinciehoofdstad 53,6 procent van de stemgerechtigden. Deze verkiezing was tegelijkertijd met de PS-verkiezingen.
Bronnen: DUIC en RTV Utrecht, 21-03-2019
 

Uitbreiding Campusbikes

De gemeente De Bilt wil het aantal uitgiftepunten van deelfietsen uitbreiden. In 2018 werd in zowel De Bilt als in Bilthoven begonnen met een proef genaamd ‘Utrecht Science Park Campusbikes’. Uit een evaluatie komt naar voren dat de deelfietsen bij het publiek in trek zijn. De bedoelde stalen rossen zijn bedoeld om de bereikbaarheid van het USP te vergroten. Naar de gemeente De Bilt en de provincie Utrecht zeggen, kunnen ondernemers langs de Life Science-as Bilthoven-USP profiteren van de deelfietsen. De fietsen kunnen op diverse punten langs de route teruggebracht worden. Doel is dat de Campusbikes en uitleenstations een fijnmazig netwerk gaan vormen. Uit de evaluatie blijkt dat zowel gemeente, leveranciers en ondernemers positief over de proef zijn. Bron: AD/UN, 21-03-2019
 

Streep door snel fietspad

De natuurorganisaties zijn blij met het besluit van de provincie Utrecht  om de snelle fietsverbinding tussen Zeist-West en Utrecht Science Park (USP), het bewuste fietspad niet aan te leggen. Het fietspad zou landgoed Oostbroek doorkruisen en daar zijn de organisaties en progressieve partijen mordicus tegen. De snelle fietsverbinding tussen Zeist-West en het USP hield de gemoederen in met name Zeist en De Bilt sinds 2005 in de weer. Deze beide gemeenten onderzoeken wel de mogelijkheid de huidige fietsroute van Zeist-West naar de Bisschopsweg te verbeteren. Bron: AD/UN, 19-03-2019

 

Vecht is weer schoon

Na 9 jaar baggeren is de rivier de Vecht, tussen Muiden en Utrecht weer schoon. Het gaat om 42 kilometer water. De schoonmaak was nodig daar er veel lozingen op de rivier het water sterk vervuilden. De waterkwaliteit ging rapide achteruit. Waterplanten wilden amper tot wasdom komen, dieren kregen vervuilde stoffen binnen en ook de waterbodem was verontreinigd.  Met het uitbaggeren van waterplas ’t Slijk bij Maarssen is de Vecht weer helemaal schoon. 

Bron: AD/UN, 18-03-2019

 

Uithoflijn slaat gat in provinciale spaarpot

Uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat het spaarvarken van de provincie Utrecht aan het eind van het jaar 2019 67 miljoen euro leger is. Grootste geldverslinder is het openbaar vervoer, waaronder de Uithoflijn. Het CBS vergeleek de begrotingen van de 12 provincies voor het nu lopende jaar. De provincie Utrecht geeft in 2019 454 miljoen euro uit en daarbij is de regionale bereikbaarheid en regionaal vervoer de grootste uitgavenpost. Daar Utrecht een centrale ligging heeft, komen er veel OV–verbindingen samen, wat de lasten hier relatief hoog doet uitkomen. Van alle provincies spannen Utrecht en Groningen de kroon in deze uitgavenpost. 

De nog immer niet gereed zijnde Uithoflijn valt duurder uit dan begroot werd: inmiddels vergt de lijn meer dan 100 miljoen euro en is de lijn nog steeds niet in volle exploitatie. Bron: AD/UN, 18-03-2019

 

Suppend plastic te lijf

Een handje vol ‘suppers’ voer gisteren door de Oudegracht in de Utrechtse Binnenstad, om zoveel mogelijk plastic rommel uit het grachtwater te vissen. Ze wilden met deze actie aandacht vragen voor de ‘plastic soep’, de enorme hoeveelheid plastic afval in de oceanen. 

De suppers, dat zijn peddelaars op een surfplank, staan onder leiding van plastic soup surfer Merijn Tinga. Hij is door de waterschapspartij Water Natuurlijk uitgenodigd de campagne voor de waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart aanstaande op te luisteren. In twee uur tijd varen de suppers van het Ledig Erf naar de Bemuurde Weerd en die tijd halen ze circa vijf of zes afvalzakken vol plastic uit het water. Met een beetje wind waait veel plastic het water in. 

Naar Tinga zegt, belandt jaarlijks hier te lande zo’n 5000 ton plastic in het water en dat gaat niet vanzelf weg. De gemalen worden met plastic en andere troep verstopt. Dat is een groot probleem voor de waterschappen en de waterkwaliteit. Bron: AD/UN, 18-03-2019

 

Utrechtse studenten vierde in challenge

De Utrechtse studenten aan de Parkstraat, een zijstraat van de Nachtegaalstraat in de wijk Buitenwittevrouwen, die in de voorbije winter deelnamen aan een duurzaamheidschallenge, zijn vierde geworden. Ze bespaarden deze winter 53 procent energie in vergelijking met het jaar ervoor. Met radiatorfolie, tochtstrips en douchetimers hebben de studenten in de voorbije maanden zoveel mogelijk energie bespaard. Ook leasden ze nieuwe koelkasten en een wasmachine en werden verwarmingen zo min mogelijk aangezet. Het betreft een huis van de SSH, waarin 8 studenten wonen. Bron: AD/UN, 16-03-2019

 

Rutte III maakt ruk naar links

De minister – president van dit kabinet, Mark Rutte, is noodgedwongen om. De klimaatverandering drukt hem en zijn kabinet en klimaatminister Eric Wiebes op de onomstotelijke feiten van de aardopwarming. De liberalen zullen mee moeten en maakten een verrassende ommezwaai. Een groene ruk naar links, dus en de linkse oppositie werd daardoor verrast. De CO2–heffing voor de industrie komt er nu toch, het kabinet ontziet de burgers bij de energierekening, terwijl de agrarische sector een grotere steen moet bijdragen.

Het kabinet vindt nu dat huishoudens te veel aan klimaatlasten moeten betalen en daarom moet de energiebelasting voor de burgers omlaag.

Het moet eerlijker, ziet nu ook dit vrij rechtse kabinet in. Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten in zicht (woensdag 20 maart aanstaande) is dit hopelijk geen verkiezingsretoriek. 

Oh, ja, het bedrijfsleven en zijn vertegenwoordigers, VNO – NCW en MKB Nederland reageren, zoals te verwachten is, bepaald zuinig. Ze vrezen voor onder meer verlies van banen en bedrijven. Is ook logisch.

Bron: AD/Nieuws, 14-03-2019

 

Afvalcontainer krijgt groen perkje

Nah, da’s nou leuk. Ondergrondse afvalcontainers in Zeist krijgen een groene aankleding. Dankzij een motie van CU/SGP en D66 wordt de plek van de vuilcontainers voorzien van (kunst)gras, (kunst)bloemen en wellicht hagen. De motie werd dinsdagavond unaniem in de Zeister raad aangenomen. De gemeente is in de weer met een grote operatie om heel Zeist te voorzien van ondergrondse afvalcontainers. Volgens de CU/SGP en D66 verandert het straatbeeld daardoor aanzienlijk. Er ontstaat een vriendelijker aanblik, volgens de beide fracties. Ze denken dat inwoners minder vuil dumpen naast dan in de bakken. Elders in den lande zijn al voorbeelden, zoals onder meer in Rotterdam, Roosendaal, Amstelveen, Leiden en Oss. In die steden wordt 75 procent minder afval bij de afvalbakken geplaatst. De kleur van de afvalbakken kan ook bijdragen aan een beter scheiding van al het afval. Ook eenheid met de omgeving kan een handje helpen. Bron: AD/UN, 14-03-2019

 

Veel spreeuwen boven stad Utrecht

Wie de voorbije weken de lucht in keek heeft ze vast wel gade geslagen: zeer veel spreeuwen vliegen in alle vormen boven de Domstad. Volgens ecoloog Gideon Vreeman is het aantal spreeuwen in Nederland in deze tijd van het jaar behoorlijk fors. Dat leidt tot bijzondere beelden: 15.000 tot wel 20.000 spreeuwen die boven de stad zwermen. Veel soortgenoten uit de Scandinavische landen en Oost – Europa zijn in deze contreien gevlogen om de koude in Noord – en Oost – Europa te ontvluchten. De vogels zoeken elkaar op uit veiligheidsoverwegingen boven hun overnachtingsplaats. De bewegingen die de spreeuwen maken zijn onberekenbaar, daar er geen leidersvogel is. Ze kijken naar de vogels naast zich en vliegen met hen mee. Als een roofvogel in de buurt is, gaan de zwermen spreeuwen letterlijk all kanten op, daar ze opgejaagd worden door de predator. Bron: AD/UN, 13-03-2019

 

Provincie Utrecht duurzaamst

Met kop en schouders steekt de provincie Utrecht bovenuit als het gaat om duurzaamheid. Dat komt naar voren uit onderzoek van energievergelijker EasySwitch. In 2018 koos 40 procent van de provinciale inwoners een duurzaam energiecontract. In de kleinste provincie hier te lande groeide die groep met 4,2 procent ten opzicht van 2017. De provincies Noord – en Zuid – Holland completeren de top drie.

De ceo van EasySwitch, Frederik van der Veen, ziet dat de vraag naar duurzame energie langzaam tot wasdom komt. Vaak denken mensen dat duurzaam een stuk duurder is, wat in de praktijk niet hoeft te zijn. Willen we het aandeel duurzame energie blijven stimuleren en klimaatdoelstellingen willen halen, is het van belang dat deze opvatting verandert, zegt Van der Veen. Bron: AD/UN, 13-03-2019

 

Cartesiusdriehoek wordt Blue Zone met duizenden woningen

In de Cartesiusdriehoek komt een reeks van voorzieningen en 2600 nieuwe woningen. Het gebied wordt een zogeheten Blue Zone en moet de gezondste wijk van de Lage Landen worden. De NS en het consortium MRP Development en Ballast Nedam Development tekenden voorbije week een koopovereenkomst voor een deel van de Cartesiusdriehoek en de samenwerkingsovereenkomst voor het ganse plangebied. Het consortium werd door gemeente Utrecht en de NS in 2018 al geselecteerd met hun plan Blue District. Het doel van Blue District is dat het de meest gezonde OV en fietsvriendelijke wijk van Nederland wordt. In het plan is aandacht voor duurzaamheid, innovatieve oplossingen en duurzame (deel-) mobiliteit. De wijk bestaat uit een variatie aan woningtypen voor uiteenlopende doelgroepen. Circa 25 procent van de 2600 woningen is bedoeld als sociale huurhuizen.

Het project wordt de komende jaren in fasen gerealiseerd. Het station Utrecht Zuilen, aan de spoorlijn Utrecht – Amsterdam ligt pal naast het te ontwikkelen gebied en zal meer treinreizigers trekken. In 2026 moet het geheel gereed zijn en er is veel meer groen te bewonderen dan heden ten dage. Klimaatadaptatie en natuurontwikkeling spelen een belangrijke rol in het nieuwe Cartesiusgebied. Bron: DUIC, 11-03-2019

 

Wat zijn blue zones?

De Cartesiusdriehoek wordt in de nabije toekomst een zogeheten Blue Zone. Wat houdt die term eigenlijk in?

De blue zones zijn 5 gebieden in de wereld – Okinawa, Nicoya, Loma Linda, Sardegna en Ikaria – waar veel inwoners uitzonderlijk lang en in goede gezondheid leven. Deze vijf zones kregen internationale aandacht door een artikel in de National Geographic, The Secrets of a Long Life door auteur Dan Buettner uit 2005. 

Onderzocht is welke gewoonten van de inwoners positieve gezondheidseffecten hebben en het bleek dat er 9 gemeenschappelijke kenmerken zijn. Voor de nieuwe Utrechtse woonwijk Cartesiusdriehoek is hiervan een stedelijke vertaling vervaardigd naar 4 overkoepelende thema’s: beweging, community, gezonde voeding en zingeving & ontspanning. 

Projectdirecteur van MRP Development, Maarten Stam, meent dat “er een hele grote stap gezet is in de realisatie van Blue District, waar men heel blij mee is. Nu kunnen we echt onze ambities waar gaan maken en de eerste ‘BlauweZone’ in stedelijk gebied gaan realiseren. En deze blijft wat ons betreft zeker niet beperkt tot de grenzen van het gebied. Er ligt een heel mooie kans om ook bewoners van omliggende wijken hierbij te betrekken en heel Utrecht weer een beetje mooier, gezelliger en levendiger te maken.” Bron: DUIC, 11-03-2019

 

Explosief onderzoek naar aardwarmte langs A27

Energie Beheer Nederland is dit weekeinde begonnen met het zoeken naar aardwarmte. Een lichte knal en trilling waren waarneembaar in de Noordpolder van Eemnes. Tussen Almere en Utrecht worden op de gelijke manier nog eens 1500 gaten geboord en voorzien van licht springstof in de zoektocht naar alternatieven voor gas en andere fossiele brandstoffen. Na de kleine ontploffingen volgen metingen en onderzoek om meer aan de weet te komen over aardwarmte. Doel is Nederland de komende jaren CO2 – neutraal te maken en daarbij kan aardwarmte een middel zijn. In de Nederlandse bodem bevindt zich warm water in steen – en zandlagen en hoe dieper hoe warmer het water is. In de glastuinbouw vindt aardwarmte al toepassing. Maar ook in huizen, kantoorpanden en mogelijk ook in de industrie. Het Staatstoezicht op de Mijnen gaf deze maand een vergunning voor een ‘teststrook’ tussen Almere en Utrecht, die een aantal gemeenten doorkruist, tussen die twee steden en langs de snelweg A27. Bron: AD/UN, 11-03-2019

 

Klimaatmars voor een groenere wereld

Zo’n 40.000 mensen trotseerden weer en wind in Amsterdam om mee te lopen in de Klimaatmars. De mars was een initiatief van diverse organisaties die ageren tegen de opwarming van de aarde. Ook hebben ze hun buik meer dan vol van vage beloften van allerlei politici die over allerlei klimaat – en milieueisen en doelstellingen babbelen, maar niet durven handelen. Veel mensen en klimaatorganisaties eisen groener beleid waarbij de werkelijke vervuilers, zoals onder meer de grote industriële bedrijven, flink moeten gaan dokken. Goede leus is: Make the world Greta again. Bron: AD/Nieuws, 11-03-2019 
 

Klimaatfietstocht

Utrechters fietsen morgen, zondag 10 maart, naar Amsterdam, waar de klimaatmars plaats vindt. Dit doen zij uit protest tegen de verbreding van de A27 en de daarmee verband houdende bomenkap in Amelisweerd. De fietsende Utrechters vertrekken om 09.00 uur van de Neude. Iedereen met een fiets kan deelnemen en het kost je geen duit.

Bron: AD/UN, 09-03-2019

 

Houten gaat ganzenoverlast met varkens te lijf

Er is nogal wat overlast van broedende ganzen in Houten. Om die overlast wat in te dammen worden varkens ingezet om de eieren van de vogel te eten. Die ganzeneieren zijn een ware delicatesse voor de roze dieren. Het gaat met name om grauwe ganzen langs de Rondweg in Houten die hier op grote schaal broeden. 

De provincie Utrecht is op zoek naar diervriendelijker en natuurlijker methoden om de ganzennesten leeg te halen; varkens zijn blijkbaar geschikt voor deze klus en het betreft een proef. 

Bron: AD/UN, 08-03-2019

 

PvdD wil mollen laten leven

De Utrechtse afdeling van de Partij voor de dieren (PvdD) heeft evenementenlocatie Fort aan de Klop in Utrecht – Noord verzocht om mollen op hun terrein niet langer te laten ‘mollen’ door de ‘Mollenvanger van Harmelen’. Dit naar aanleiding van een artikel in AD Utrechts Nieuwsblad. Het Utrechtse raadslid voor de PvdD, Maarten van Heuven, vindt het “Zonde dat Fort aan de Klop duurzaam zegt te zijn en zich in te zetten voor de natuur, maar intussen mollen laat doden”. Met de mollenvanger van Harmelen wordt Thijmen de Heer bedoelt. 

De PvdD wil een meer diervriendelijke methode toepassen om de beestjes te ontmoedigen daar te graven waar het ongewenst is. Het ingraven van gaas of een netje onder het grasveld, zodat de mollen niet naar boven graven, zijn een paar manieren. Ook bepaalde geuren kunnen mollen verjagen. Bron: AD/UN, 08-03-2019

 

In actie voor tunnels NRU

De actiegroep NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) protesteert zaterdag 9 maart aanstaande op het Henri Dunantplein in Overvecht. De actiegroep vreest dat de tunnels die gepland zijn niet aangelegd zullen worden. Naar de groepsleden zeggen wordt de leefbaarheid in de wijk er niet beter op als de tunnels niet gerealiseerd worden. 

Begin deze week werd duidelijk dat het onzeker is of er wel voldoende geld is voor een tweede ongelijkvloerse kruising onder de NRU/N230. 

Daar de actiegroep NRU vreest dat er binnenkort onomkeerbare besluiten genomen worden, wil de groep nu aandacht vragen voor het ‘belang van de komst van de onderdoorgangen’. Het liefst bij alle drie de pleinen die Overvecht verbindt met de Noordelijke Randweg Utrecht. 

De demonstranten verzamelen aanstaande zaterdag om 10.30 uur op de hoek van de NRU en De Klopvaart. Daarna trekken ze naar het Henri Dunantplein, waar tussen 11.00 en 12.00 uur gedemonstreerd wordt. 

Bron: AD/UN, 07-03-2019

 

Nieuwe elektrische bussen voor stad en provincie

Het openbaar vervoer in zowel de stad als de provincie Utrecht wordt in 2020 een stuk milieuvriendelijker, schoner en stiller. Dan worden 55 elektrische bussen in dienst genomen. Gisteren presenteerden de provincie Utrecht en openbaar vervoerder Qbuzz twee modellen.

Het gaat om twintig 12 meter lange bussen voor het streekvervoer en 35 gelede bussen voor de Utrechtse stadslijnen 3, 7 en 8. Met de inzet van de 35 stadsbussen krijgt het communale OV op korte termijn een veel milieuvriendelijker karakter. Momenteel rijden alleen stadsbuslijn 1 tussen Hoograven en Overvecht en de Binnenstadslijn 2 elektrisch. 

De provincie wil dat in 2028 alle bussen emissieloos rijden.

Bron: AD/UN en DUIC, 07-03-2019

 

Klimaatscepsis steekt plotseling kop op

Uit onderzoek komt naar voren dat maatregels voor een goed klimaatbeleid veel Nederlanders te ver gaat. Het aantal Nederlanders dat zich zorgen maakt over klimaatverandering en opwarming van de aarde, is de laatste maanden opmerkelijk gedaald. Sinds de klimaatplannen van het kabinet Rutte III bekend zijn, groeit bovendien de groep klimaatsceptici die deze plannen te ver gaan.

In opdracht van het blad Binnenlands Bestuur onderzocht I&O Research de klimaatscepsis bij de Nederlandse bevolking. Vond eind 2015 nog circa 68 procent dat het kabinet meer moest doen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, is dat nu nog maar 48 procent. Ook opvallend is dat in december vorig jaar 78 procent van de inwoners zich druk maakte om klimaatverandering, eind februari van dit jaar zakte de teller naar 65 procent. 

De kentering hangt volgens onderzoeker Peter Kanne van I&O Research samen met het concept- Klimaatakkoord dat pal voor Kerstmis gepresenteerd werd. Veel mensen zijn bang dat het hen een smak geld gaat kosten en dat ze veel moeten laten dat het klimaat schaadt. 

Dan zijn er nog bepaalde politici in de Tweede Kamer die uitgesproken sceptisch ageren: Klaas Dijkhoff (VVD), Sybrand Buma (CDA) en Thierry Baudet (FvD). Het dagblad De Telegraaf deed ook een duit in het zakje, over de gehaktbal die op rantsoen zou moeten. Het nieuws over de energierekening die dit jaar gemiddeld ruim 300 euro hoger wordt, komt daar nog bovenop. 

Overigens is zo’n 68 procent van de Nederlanders er van overtuigd dat de mens verantwoordelijk is voor de aardopwarming. 

Opmerkelijk is ook dat mannen, ouderen en lager opgeleiden sceptischer zijn over klimaatverandering en hun eigen rol daarin dan vrouwen, jongeren en hoger opgeleiden. Die eerste drie groepen hebben bij strenger klimaatbeleid meer te verliezen, zegt Kanne van I&O Research.

Bron: AD/Nieuws, 07-03-2019

 

Zwaluwnesten in de regio nauwgezet geregistreerd

Boeren- en huiszwaluwnesten worden dit jaar, 2019, nauwgezet in keert gebracht door het agrarische collectief Rijn, Vecht en Venen (RVV). Er zijn 90 agrarische bedrijven die aan het project deelnemen en meewerken. Doel is zwaluwen blijvend een goede nestplaats te verschaffen. In 2018 is reeds gestart met de telling en het project gaat dit jaar voort. Modder is een belangrijke stof voor zwaluwen om hun nesten te bouwen. Dakoverstekken zijn voor huiszwaluwen van belang en die mogen alleen wit geschilderd zijn, want andere kleuren schrikken de vogels af. Ook het ophangen van kunstnesten kunnen soelaas bieden.

Bron: AD/UN, 06-03-2019

 

Geblaat in plaats van motorgeronk

Hier in de Lage Landen wellicht nog niet zo gebruikelijk, maar in de Franse hoofdstad Paris is motorgeronk voor het grasmaaien in stadsparken en perken ingewisseld voor geblaat van schapen. Die dieren staan bekend als uitstekende grasmaaiers. Die stadsschapen zijn 25 procent goedkoper dan een motorgrasmaaier en de schapen gebruiken geen brandstof en maken geen kabaal. Miljoenenstad Paris wordt zo milieuvriendelijker. Het geheel staat nog in de kinderschoenen, maar de groei van deze grasmaaimethode is explosief. Wie weet komen ze in de Domstad ook op dat lumineuze idee voor stadsschapen als grasmaaier voor parken en plantsoenen hier ter stede.

Bron: AD/Economie, 05-03-2019

 

Op steeds meer plaatsen borden uit bamboe

In tientallen dorpen en steden hier te lande worden aluminium verkeersborden vervangen door exemplaren uit bamboe. Lokale overheden zien het als een manier hun inwoners te tonen dat zij duurzaamheid van belang vinden. De trend startte in Den Bosch, waar medio 2017 als test enkele verkeersborden uit bamboe geplaatst werden. Inmiddels zijn tientallen gemeenten overgegaan op de bamboeborden. Met name de laatste maanden komen er steeds meer van dit type verkeersborden en straatnaamborden. Amsterdam plaatste sinds oktober 2018 650 bamboeborden als proef.

HR Groep levert een groot deel van de drie miljoen verkeersborden in Nederland. Bamboe absorbeert 400 kg CO2 per kubieke meter en is op transport na klimaatneutraal. Bij de aluminiumproductie uit bauxiet wordt 33.000 kilogram CO2 per kubieke meter uitgestoten. Bamboe is ook robuuster dan aluminium. HR Groep kijkt ook of hennep en vlas geschikte materialen zijn voor verkeers- en naamborden.

De bamboeborden zijn volledig recycleerbaar. Zijn ze uiteindelijk kapot of versleten, dan kunnen ze tot spaanplaat verwerkt worden of als biomassa gebruikt worden voor het opwekken van stroom.

Vast ook iets voor Utrecht en milieuwethouder Lot van Hooijdonk.

Bron: AD/Nieuws, 05-03-2019

 

Buslijn 12 nog steeds ware sardientjeslijn

De bussen van stadsbuslijn 12 zijn voller dan ooit sinds de spreiding van de lessen aan de hogeschool en de universiteit in de Uithof. En het was juist bedoeld om de overvolle bussen te ontlasten. Het aantal uitstappers op de Uithof is met 30 procent gestegen.

De extreme drukte op de zogeheten ‘sardientjeslijn, lijn 12 van Utrecht CS naar het Utrecht Science Park (USP) is sinds jaren legendarisch. Studenten spreiden over meer aanvangstijden van de lessen en colleges zet geen zoden aan de dijk, integendeel, de maatregel heeft geen enkel effect, de lijnbussen van lijn 12 puilen uit van de passagiers. Studenten die voorheen op de fiets kwamen, rijden nu wellicht met de bus naar en van het USP, volgens een woordvoerder van de provincie Utrecht.

In de stad aan de Waal, Nijmegen, bleek het spreiden van aanvangstijden wel effect te hebben, zo werd onlangs bekend. In de Nimweegse bussen is het aantal reizigers met 10 procent gedaald.

Bron: AD/UN, 05-03-2019

 

Tunnels NRU door bouwkosten toch onzeker

Was men in Utrecht-Noord en bij de diverse belangenpartijen hoopvol gestemd over de tunnels onder de NRU/N230, plots is het onzeker of er nog wel voldoende geld beschikbaar is voor een tweede ongelijkvloerse kruising onder de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) Dat is de weg die de A27 met de Zuilense Ring verbindt en die vervolgens aansluit op de A2, aan de westkant van Utrecht. De bouwkosten worden hoger wegens wat genoemd wordt ‘scherpe prijsstijgingen’. Een en ander blijkt uit een brief van mobiliteitswethouder Lot van Hooijdonk aan de Utrechtse raad. Uit Van Hooijdonks brief wordt niet duidelijk hoe groot de tekorten lijken te zijn als gevolg van de prijsstijgingen. Ook werd zonneklaar dat de opleveringsdatum die gemeente en provincie afgesproken hebben voor december 2025 onhaalbaar is. De NRU is pas op zijn vroegst in de loop van 2026 gereed. Komt er een tweede tunnel, dan is de weg pas in 2027 waarschijnlijk gereed. Bron: AD/UN, 05-03-2019

 

Kaalslag in idylle op Oud Amelisweerd

In het bosgebied het Engelse Werk op landgoed Oud Amelisweerd vindt een ware kaalslag plaats, vinden de Vrienden van Amelisweerd. Ze zetten zich in voor behoud en bescherming van het gehele landgoed op de grens van Utrecht en Bunnik. Volgens de gemeente Bunnik gaat er niks verkeerd. Sinds enige tijd wordt in het bos, ten westen van het landhuis door een aannemer gewerkt aan vervanging van brugjes en de trap in het gebied, dat rond 1850 aangelegd is in Engelse landschapsstijl. Het werk was aangekondigd als herstelwerk, maar naar het zich laat aanzien leiden de werkzaamheden niet tot herstel, maar tot een ravage, vindt Jos Kloppenborg van de Vrienden van Amelisweerd. 

Her en der zijn gezonde bomen geveld en treffen we diepe sporen van banden van zwaar werkmaterieel aan op wat ooit intieme bospaadjes waren. Ook het broedseizoen is een paar weken eerder dan gewoonlijk, je hoort nu al de vogels, daar moet de gemeente rekening mee houden. Bron: AD/UN, 02-03-2019 

 

Explosies voor aardwarmte

In grote delen van Nederland zullen de komende jaren explosies plaats vinden in de Nederlandse bodem op zoek naar nieuwe energie in de vorm van aardwarmte. De eerste 1500 ontploffingen klinken vanaf week 11, tussen Almere en Utrecht. Op talloze plaatsen wordt springstof tot ontploffing gebracht, op 20 meter diepte. Zogeheten geofoons meten de echo van de geluidsgolven in de ondergrond. De eerste proefboringen voor geothermie langs de lijn Almere – Utrecht moeten duidelijk maken waar de bodem poreus genoeg is om naar grondwater te boren. Energie Beheer Nederland en onderzoeksinstituut TNO willen ontdekken waar de bodem in de Lage Landen geschikt is voor geothermie.

Bron: AD/Nieuws, 02-03-2019

 

Robot reinigt dak van Utrecht CS

Sinds deze week maakt een robot een deel van het dak van Utrecht CS schoon. Het apparaat reinigt het dak zonder de reizigers te storen. De gemeente Utrecht heeft voor de robot gekozen daar deze ‘duurzamer, efficiënter en veiliger is dan schoonmaken met de hand’.

Bron: AD/UN, 02-03-2019

 

Greenpeace in actie bij Rabobank in Utrecht

Greenpeace-actievoerders hebben zich gisteren enige uren geposteerd bij de ingang van het Rabobank-hoofdkantoor aan de Croeselaan in Utrecht. De Greenpeacers wilden in gesprek met arriverend bankpersoneel over ‘klimaatvriendelijke investeringen in de Nederlandse veehouderij’. Volgens een Greenpeace-woordvoerder denken bankiers nog immer dat hun bedrijf groen en verantwoordt is. Uit onderzoek van de milieuorganisatie komt naar voren dat de bank vlees en zuivel nog steeds als groeimarkt ziet. 

Maar de Rabobank heeft een heel andere visie: ze vindt het beleid ‘een stuk genuanceerder dan Greenpeace doet voorkomen’ en neemt de bank haar verantwoordelijkheid te voldoen aan de klimaatdoelstellingen die afgesproken zijn in Parisj. De Rabobank zegt voorstander te zijn van innovatie en verduurzaming in de agrarische sector ‘daar dat nodig is de klimaatverandering tegen te gaan. Daar investeren we ook in, met vele miljoenen tegelijk.’ Bron: AD/UN, 01-03-2019

 

Toch windturbines bij Wijk

De Wijkse wethouder Hans Marchal (PCG) vindt het zinloos tot de Raad van State te gaan procederen tegen de bouw van vier windturbines bij de Goyerbrug in Houten. Ook wil Marchal het coalitieakkoord in Wijk openbreken om ‘op zijn minst’ te gaan praten over de bouw van windturbines op Wijks territorium. Het gaat uiteindelijk om de klimaatdoelstellingen te halen en daar is samenwerking met omliggende gemeenten van noodzaak. Bron: AD/UN, 01-03-2019

 

Uithoflijn na de zomer in exploitatie

Je zou het niet verwachten, maar als alles meezit dan kan de veel in het nieuws zijnde Uithoftramlijn eindelijk in bedrijf genomen worden. Jawel, dan kunnen passagiers over een maand of zes volop gebruik maken van de trams tussen Utrecht Centraal Station en het Utrecht Science Park. De komende vijf maanden rijden de trams overdag proefritten. In april wordt dat al volgens dienstregeling en dat houdt 16 per uur in en dat in beide richtingen. Gedeputeerde Dennis Straat (VVD) deelde een en ander mee. De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het project van de Uithoflijn. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bron: AD/UN, 01-03-2019