Contact | Sitemap | Route | 

Vacature Bestuurslid Milieucentrum Utrecht

Betrokken bestuurslid Milieucentrum gevraagd!

 
 
Wij zoeken een betrokken en dynamisch persoon, die met visie, daadkracht en overtuiging samen met de andere bestuursleden de transitie vorm kan geven.
 
Milieucentrum Utrecht (MCU) vaart vanaf voorjaar 2018 een nieuwe koers. De sleutel hierbij is participatie, waarbij wij organisaties en bewoners in Utrecht ondersteunen, die met initiatieven bijdragen aan een beter klimaat, meer duurzaamheid en vergroening.
 
Het nieuwe bestuur en veel vrijwilligers geven hier vanuit het MCU-pand (Oudegracht 60) inhoud aan:
 
  • als informatiepunt over activiteiten, ontwikkelingen, gemeentelijk beleid en gedrag t.a.v. diverse milieuthema’s via de website: Milieuwijzer Utrecht, Actief in Utrecht, Stadsmilieunieuws en de maandelijkse nieuwsbrief;
  • als broedplaats voor nieuwe ideeën en initiatieven; een centrale plek in de stad voor ontmoeting, overleg en samenwerking van groepen, organisaties en ondernemers op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid; het faciliteren van vergaderruimte in het centrum van Utrecht draagt bij aan de uitwisseling én levert MCU inkomsten op;
  • als centrum van voorlichting, coördinatie en ondersteuning van projecten t.a.v. de genoemde onderwerpen in Utrechtse wijken, is MCU gericht op het verbinden van bewoners (organisaties), partnerorganisaties, instellingen, ondernemers en de gemeente. We zijn gestart met een tweetal projecten: Klimaat in de wijk en Autodelen, hier werkt een projectleider aan.
 
De vrijwilligers van het Milieucentrum houden zich bezig met de nieuws- en informatievoorziening, ICT-beheer, coördinatietaken, zaalverhuur en baliezaken.
 
Ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het MCU en het bestuur willen wij op korte termijn starten met een Raad van Advies die het beleid toetst op positieve ontwikkeling en (on)gevraagd adviezen geeft.
 
Vanwege de gewenste uitbreiding van het bestuur zoeken we leden die bij voorkeur beschikken over meerdere van de volgende kwaliteiten:
 
  • affiniteit, kennis/ervaring met de thema’s en netwerken rond klimaat, duurzaamheid en groen;
  • kennis/ervaring vanuit een milieuorganisatie /-instelling, de politiek, het bedrijfsleven;
  • kennis/ervaring betreffende financiën, maatschappelijk ondernemen, communicatie;
  • kennis/ervaring t.a.v. het samenspel van een (ondersteunende) maatschappelijke organisatie op stedelijk en/ of op wijkniveau en de overheid;
  • kennis/ervaring en inzicht t.a.v. ontwikkelingen in de samenleving in relatie tot de genoemde thema’s.
  • gevoel voor politiek/strategisch handelen;
  • affiniteit met een voornamelijk door vrijwilligers gerunde organisatie;
Gezien de samenstelling van het huidige bestuur zijn vrouwen en personen met een migrantenachtergrond extra welkom.
 
 
 

Meer informatie: 

 
Neem vooral contact op met voorzitter Jos Kloppenborg, bestuur@mcu.nl