Warning: call_user_func_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/html/core/module.class.php on line 145

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/core/module.class.php:145) in /var/www/html/index.php on line 39
Inspraak en meedenken in en met de gemeente Utrecht | Milieucentrum Utrecht (MCU)
 

Inspraak betekent dat je jouw mening kunt geven over een besluit dat het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad wil nemen. De manier waarop je inspraak hebt, is in Utrecht geregeld via een Participatie- en Inspraakverordening. Hieronder vind je diverse podia, waarop je als inwoner van de Domstad jouw stem kunt laten horen.


Initiatief en invloed - meedenken met de gemeente Utrecht over plannen en ontwikkelingen in de stad of in je wijk of buurt

Wijkraden

Elke wijk in Utrecht heeft een Wijkraad. Dit is een groep bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties in de wijk, die het college van B en W adviseert over allerlei knelpunten in de wijk. Wijkraden zijn onafhankelijk en geven gevraagd en ongevraagd advies.

 

Wijkspreekuur

De wethouders houden in principe eenmaal per maand een spreekuur in ‘hun’ wijk. Je kunt hier terecht met vragen, ideeën en klachten over jouw buurt. Wil je een wethouder spreken? Dan dien je uiterlijk een week voorafgaand aan het spreekuur een afspraak te maken. Meer informatie vind je op de website van jouw wijkbureau.


Meepraten tijdens de raadsinformatiebijeenkomst

Raadsinformatiebijeenkomsten zijn bedoeld om bewoners vroegtijdig te betrekken bij de besluitvorming van de gemeenteraad. Je kunt tijdens zo’n avond meepraten en je mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Wil je een raadsinformatieavond bijwonen, dan moet u zich wel vooraf aanmelden.

 

Burgerinitiatief

Met het Burgerinitiatief geeft de gemeenteraad je de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Via het Burgerinitiatief kun je onderwerpen, plannen of voorstellen rechtstreeks op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.


Deelname aan het Bewonerspanel

Het Bewonerspanel is een groot online panel dat bestaat uit inwoners van Utrecht die graag meedenken met de gemeente. Als je meedoet ontvang je enkele keren per jaar een uitnodiging op jouw e-mailadres, waarin je wordt gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Deze lijst gaat over twee of drie onderwerpen.


Wijkopgave

In de Wijkopgave staat wat belangrijk is in de Utrechtse wijken. Wat zijn de doelen en wensen voor de wijk? Welke onderwerpen vind je als bewoner, ondernemer of instelling belangrijk? Moet jouw wijk bijvoorbeeld groener worden? Je kunt actief meedoen met het maken van de Wijkopgave. Neem hiervoor contact op met jouw wijkbureau.

 

Inspraak bij ruimtelijke plannen

Als inwoner van Utrecht heb je inspraak in de ruimtelijke plannen van de gemeente. Denk daarbij aan bestemmingsplannen en structuurplannen. Op deze webpagina kun je de ruimtelijke plannen van de gemeente bekijken. Ook kun je hier zien, aan welke voorwaarden de inspraak is gebonden.


Referendum

Via een referendum kun je jouw mening geven over een besluit dat de gemeenteraad van plan is te nemen en dat voor de hele stad belangrijk is. Een voorbeeld uit 2005 was het al dan niet uitbreiden van het aantal koopzondagen. De inwoners van Utrecht konden voor of tegen dit besluit stemmen. Bij een raadgevend referendum zijn de initiatiefnemers de inwoners van de stad. Bij een raadplegend referendum ligt het initiatief bij de gemeenteraad.

 

e-Petities

Wil je bij de gemeenteraad aangeven dat je iets wilt veranderen of vind je dat politieke actie nodig is, dan kun je een petitie indienen. Andere bewoners kunnen door het zetten van hun (digitale) handtekening aangeven dat ze het eens zijn met jouw verzoek. Via de website petities.nl kun je digitaal een petitie starten en laten ondertekenen. Je hoeft dus geen papieren lijsten met handtekeningen aan te leveren als je een petitie wilt indienen.


MAEX Utrecht

De MAEX Utrecht maakt initiatieven met hun maatschappelijke waarde en behoeften zichtbaar voor iedereen die met tijd, geld, kennis of materialen aan een  initiatief wil bijdragen. De MAEX Utrecht heeft JijMaaktUtrecht vervangen.

 

Utrechtse Ruimtemakers

Meer invloed, verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de ontwikkelingen in stad. Dat is in het kort wat de Utrechtse Ruimtemakers willen bereiken. De groep noemt zichzelf een zwerm van mensen, initiatieven en collectieven. Ze staat open voor iedereen, die ook zelf initiatieven neemt op ruimtelijk, cultureel of sociaal gebied.

 

Terug naar inhoudsopgave Aanvullingen of suggesties?